Home -> Medailles -> Civiele verenigingen -> Onderscheidingen van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging

Onderscheidingen van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging

De Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) heeft haar oorsprong in het bischopdom Haarlem, waar secretaris J.J. Graaf in 1874 een plaatselijke vereniging oprichtte. Deze had als doel de bevordering van de gewijde en liturgische muziek in de geest der Kerk. In 1878 volgde een landelijke vereniging.

De volgende onderscheidingen zijn bekend:

Gregoriusplaquette

Dit is het hoogste te verlenen ereteken van de NSGV, voor heel bijzondere verdiensten op meer dan plaatselijk niveau. De plaquette kan worden toegekend aan leden en niet-leden, een persoon, een koor, een vereniging of een instelling. Met de plaquette wordt in het bijzonder waardering voor niveau, kwaliteit en inventiviteit tot uitdrukking gebracht. Uitoefenen van een functie of bestuurslidmaatschap met als voornaamste kenmerk een lange duur, legt zonder andere verdiensten niet voldoende gewicht in de schaal om in aanmerking te komen voor toekenning van de plaquette.

Aan de plaquette kan het erediploma worden toegevoegd. Aanvragen worden door het diocesaan bestuur van een advies voorzien en vervolgens voorgelegd aan het landelijk bestuur, dat de onderscheiding al dan niet toekent.

Ereteken voor Bijzondere Verdiensten

Dit ereteken kan worden toegekend als hoogste onderscheiding aan een koor, instelling of persoon voor bijzondere verdiensten op plaatselijk of regionaal niveau. Het kan ook worden toekegekend aan diegenen, die gedurende 45 of meer jaren lid zijn van een kerkkoor en zich op plaatselijk of regionaal niveau hebben onderscheiden vanwege bijzondere verdiensten. Toekenning van het ereteken geschiedt door het diocesaan bestuur van de NSGV met instemming van het hoofdbestuur.

Naar het batonoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed en verdeelt in twee gelijke banen geel en wit.

Het ereteken gaat vergezeld van een oorkonde. Tevens kan een bijbehorend kledinginsigne (draagspeld, broche of hangertje) worden geleverd.

Eremedaille

De eremedaille kan worden toegekend Voor een periode van lidmaatschap van 12,5, 25 en 40 jaren. Voor 12,5 jaar wordt de medaille in brons toegekend, voor 25 jaar in zilver en voor 40 of meer jaren in goud. Voor het vaststellen van het aantal jaren dat iemand koorlid is tellen ook de jaren mee waarin men lid is geweest van een ander kerkkoor/andere kerkkoren.

Toekenning van eremedailles geschiedt door het diocesaan bestuur van de NSGV met instemming van het hoofdbestuur.

Eremedaille in zilverDe voorzijde van de eremedaille vertoont het logo van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging: een zittende Sint Gregorius met mijter op zijn hoofd en een psalmenboek op schoot. Rechts van de sint is een gestyleerde duif afgebeeld. Om de sint heen de tekst "NEDERLANDSE / SINT GREGORIUS / VERENIGING".
De keerzijde is vlak en heeft onderaan het keurmerk van Koninklijke Begeer en, in geval van de zilveren medaille, het zilvermerkje.
De medaille heeft een diameter van 25 millimeter en is 1,8 millimeter dik (3 millimeter inclusief reliëf).

Gregoriusspeld

Naar het batonoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed en verdeelt in twee gelijke banen geel en wit.

De eremedaille gaat vergezeld van een oorkonde. Tevens kan een bijbehorend kledinginsigne (draagspeld, broche of hangertje) worden geleverd. Dit heeft de vorm van het logo van de vereniging en is 1,12 millimete breed en 1,8 millimeter hoog. Dit insigne staat ook wel bekend als de Gregoriusspeld.

Gregoriuskaars

De Gregoriuskaars kan worden gegeven als attentie aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de liturgie en voor de liturgische muziek, anders dan waarin het stelsel van onderscheidingen functioneert. In sommige gevallen kan aan de kaars een erediploma worden toegevoegd. De kaars kan ook worden gegeven aan een zanger, organist of dirigent die de gouden eremedaille reeds heeft ontvangen en opnieuw voor een huldiging in aanmerking komt.

Erediploma

Het erediploma is bedoeld voor leden en niet-leden van de NSGV die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerkmuziek.


Literatuur

Website van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging
Met dank aan Diny Rijpkema