Home -> Medailles -> onderscheidingen van civiele verenigingen

Onderscheidingen van civiele verenigingen

Hiermee worden alleen bedoeld, die onderscheidingen, door civiele verenigingen verleend, welken als semi-officieel beschouwd kunnen worden of die duidelijk als draagmedaille en/of penning zijn te omschrijven. Speldjes, schildjes, sportprijzen, etc. worden hierbij niet opgenomen.

Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland

Datum Onderscheiding
1950 Medaille van verdienste

Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken

Datum Onderscheiding
? Mgr. Veningsplaquette
1958 Mgr. Veningsmedaille
? Jaarinsigne

Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Datum Onderscheiding
1909 Ereteken voor betoonde marsvaardigheid
1965 Verzorgersmedaille
? Medaille voor verdienste

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken

Datum Onderscheiding
? Dr. C.B. Tilanusonderscheiding
? Gouden Pleister

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Datum Onderscheiding
1922 Medaille
1932 Penning
1961 Ere-insigne

Koninklijke Nederlands-Indische Vereniging voor Luchtvaart

Datum Onderscheiding
1932 Medaille

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Datum Onderscheiding
1785 Medaille
? Erepenning

Nationale Bond voor Harmonische Lichaamsontwikkeling

Datum Onderscheiding
1934 Draaginsigne

Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland

Datum Onderscheiding
1948 Medaille

Nederlandse Bond voor Onbezoldigde Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (N.B.O.B.)

Datum Onderscheiding
? Bondskruis

Nederlandse Organisatie Docenten EHBO

Datum Onderscheiding
? Draagmedaille
? Legpenning

Nederlandse Rode Kruis

Datum Onderscheiding
1995 Bloeddonorerkeningen
1971 Bloeddonormedaille
1958 Rode Kruis-draagspeld
1950 Herinneringskruis 1940-1945
1944 Karl Landsteiner-plaquette
1942 Herinneringskruis 1939-1940
1931 Karl Landsteiner-penning
1926 Medaille voor trouwe dienst
1914 Onderscheidingstekens voor Verdienste
1910 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
1870 Medaille des Konings, 1870

Nederlandse Sint Gregorius Vereniging

Datum Onderscheiding
? Gregoriusplaquette
? Ereteken voor Bijzondere Verdienste
? Eremedaille
? Gregoriuskaars
? Erediploma

Bisdom Roermond

Datum Onderscheiding
2013 Medaille
2013 Ereteken
2013 Kaars
2013 Legpenning

Nederlandse Sport Federatie

Datum Onderscheiding
1959 Vaardigheidsmedaille
1959 Vijfkampkruis

Nederlands Olympisch Comité

Datum Onderscheiding
1913 Erelidmaatschap
1914 Vaardigheidsmedaille
1931 Vijfkampkruis
1932 Erepenning

Stichting Carnegie Heldenfonds

Datum Onderscheiding
1911 Medaille
2003 Bronzen legpenning

Vereeniging van Beambten der Departementen van Algemeen Bestuur en Hooge Colleges van Staat

Datum Onderscheiding
? Draagteken

Vereniging van Tricot- en Kousenfabricanten

Datum Onderscheiding
1958 Erepenning