Home -> Medailles -> Dapperheidsonderscheidingen -> Belooningspenning van Den Briel 1813

Belooningspenning van Den Briel 1813

Ingesteld in 1814 door de Souvereine Vorst der Nederlanden (later: Koning Willem I) voor moedig gedrag tijdens de bevrijding van Den Briel.

Het is een ronde zilveren medaille met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont het opschrift "VOOR / MOED / EN / VADERLANS / LIEFDE".
De keerzijde toont alleen de tekst "BRIELE / 1 DEC 1813". Er zijn ook versies bekend met het opschrift "BRIELLE / 1 DEC. 1813".

Naar het batonoverzicht

Het lint, 31 millimeter breed, is verdeeld in vijf gelijke banen in de volgorde geel, wit, blauw, wit en geel.

In totaal zijn er 16 medailles uitgereikt (één aan de luitenant der Artillerie J.H. Lux en 15 aan burgers).


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 48.