Terug naar Decorati

Dutch awards to American nationals for World War II

A-J | K-Z | Divisional Colours

Kaiser, James L.

Known awards: SSTR,BSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Batallion commander, 3rd Batallion, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 226 ; Wiegand 2003 82AD, p. 69 ; Decorare 8 p. 35

Kennedy, E.D.

Known awards: BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Lieutenant Colonel, U.S. Army

Source: BL/BK p. 226

Kero, William E.

Born in Saxon, Wisconsin on 20 January 1921. Killed in action near Nijmegen on 20 September 1944.
Known awards: PH,MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945 (posthume)
   Sergeant, C Company, 307th Airborne Engineering Batallion, U.S. 82nd Airborne Division
   For:

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in het gebied van NIJMEGEN in de periode van 17 September tot 4 October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
  Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van buitengewone plichtsbetrachting en groot doorzettingsvermogen, en in alle opzichten een zeer loffelijk voorbeeld, een inspiratie geweest voor allen in die roemvolle dagen, waarbij hij zelf het leven heeft gelaten.

Source: Maalderink p. 280 ; Wiegand 2003 82AD, p. 71 ; Decorare 8 p. 35

King, Ernest Joseph

Born in Lorain, Ohio, on 23 November 1878. Died in Washington, DC, on 25 June 1956, buried at the US Naval Academy Cemetery, Annapolis, Md.
Known awards: ON.1,KB.1.p,BOK.p

Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Knight Grand Cross in the Order of Orange-Nassau
   Royal Decree no. 2 of 4 December, 1946
   Fleet Admiral, U.S. Navy, Commander-in-Chief U.S. Navy and Chief of Naval Operations

Source: Wiegand 2003 B, p. 53

King, J.W.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Captain, 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 260

Kinkaid, Thomas Cassin

Born in Hanover, New Hampshire, on 3 April, 1888. Died on 17 November, 1972.
Known awards: ON.2x

Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Grand Officer in the Order of Orange-Nassau with swords

   Royal Decree no. 11 of 19 April, 1945
   Vice Admiral, U.S. Navy

Kinnard, Harry William Osborn

Born in Dallas, Texas, on 7 May, 1915. Died in Arlington, Virginia, on 5 January, 2009.
Known awards: USDSC,USDSM,SSTR,LoM.*,BSTR,ACM,PH,MWO.4,KB.4.p,BOK.p

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Colonel, commanding officer 1st Battalion, 501st Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division
   For:

  Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw op de volgende wijze onderscheiden:
  Op 17 September 1944 landde Colonel KINNARD met zijn parachutebataljon in een door de Duitschers bezet gedeelte van Nederland in de nabijheid van Kastweel. Vijf mijlen van de aangewezen landingszone geland zijnde, bracht hij zijn mannen zo snel bijeen, dat de voor het bataljon aangewezen doelen op vijf mijlen afstand, in drie uren werden genomen.
  Hij ontwierp en volvoerde een tactisch schitterenden aanval, waarbij hij den vijand in dat gebied met zware verliezen naar het Zuid-Oosten dreef. Deze manoeuvre had het maken van 418 Duitsche krijgsgevangenen ten gevolg.
  Vervolgens, na zijn succesvolle verovering van Schijndel, viel hij sterke vijandelijke stellingen op hoog terrein ten Westen van Eerde aan.
  Met zijn mannen vechtend in felle aanvallen, steeds tegen een overmachtigen vijand, voerde hij zijn bataljon in de succesvolle verovering van terrein van vitaal belang.
  Colonel KINNARD was bij al deze geslaagde acties van zijn eenheid, steeds aan het front in de eerste linie, onversaagd en zonder aarzeling en steeds in groot persoonlijk gevaar verkeerend.
  Zijn heldhaftige leiding en persoonlijke moed hadden het succes van zijn eenheid tot gevolg.

Source: Maalderink p. 275 ; Wiegand 2003 B, p. 54

Kolb, O.F.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honorable Mention
   Royal Decree of 6 of 8 October, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Lieutenant, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 227

Kubish, Ludwig

Killed in action near Nijmegen on 21 November 1944.
Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945 (posthume)
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private, D Company, 307th Airborne Engineer Combat Batallion, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 227 ; Wiegand 2003 82AD, p. 76 ; Decorare 8 p. 35

Kuziel, John J.

Known awards: SSTR,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private First Class, 376th Parachute Field Artillery Battalion, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 263 ; Wiegand 2003 82AD, p. 76 ; Decorare 8 p. 35

LaFolette, Howard L. (Howard M. ?)

Known awards: SSTR,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Technician Fifth Grade, 376th Parachute Field Artillery Battalion, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 251 ; Wiegand 2003 82AD, p. 77 ; Decorare 8 p. 35

Lagerlof, C.S.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 12 of 29 October, 1942
   Lieutenant Junior Grade, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 263

Leahy, Osmund A.

Known awards: SSTR.2oc,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Lieutenant-Colonel, Batallion commander, 3rd Batallion, 325th Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden.
  In alle opzichten een loffelijk voorbeeld gegeven onder zeer moeilijke omstandigheden.

Source: BL/BK p. 228 ; Wiegand 2003 82AD, p. 78 ; Decorare 8 p. 35 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Leahy, William Daniel

Born in Hampton, Iowa, on 6 May 1875. Died in Bethesda, Maryland, on 20 July 1959. Buried at Arlington National Cemetery.
Known awards: ON.1x,KB.1.p,BOK.p

Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Knight Grand Cross in the Order of Orange-Nassau with the Swords
   Royal Decree no. 2 of 4 December, 1946
   Fleet Admiral, U.S. Navy, Chief of Staff to the President of the United States

Source: Wiegand 2003 B, p. 57 (gives initials as W.L.)

Lester, Paul T.

Born in Ludlow, Kentucky on 31 May 1920. Died in Indiana on 2 October 1975.
Known awards: SSTR,MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private First Class, 325th Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division
   For:

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in het gebied van NIJMEGEN in de periode van 17 September tot 4 October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van buitengewone plichtsbetrachting en groot doorzettingsvermogen, en in alle opzichten een zeer loffelijk voorbeeld, een inspiratie geweest voor allen in die roemvolle dagen.

Source: Maalderink p. 281 ; Wiegand 2003 82AD, p. 80 ; Decorare 8 p. 34-35

Lilley, Fred R.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private, 504th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 228 ; Wiegand 2003 82AD, p. 80 ; Decorare 8 p. 35

Lindquist, Roy E.

Died at St. Petersburg, Florida, on 19 November, 1986.
Known awards: SSTR,BSTR,PH,CIB,BL,FCG.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Colonel, Regimental commander, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden.
  In alle opzichten een loffelijk voorbeeld gegeven onder zeer moeilijke omstandigheden.

Source: BL/BK p. 228 ; Wiegand 2003 82AD, p. 80 ; Decorare 8 p. 35 ; www.508pir.org

Lindsay, J.C.

Known awards: VK

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 26 of 17 October, 1946
   1st Lieutenant, U.S. Army Air Force

Source: VK p. 166,236

Lockwood, Charles Andrews

Born in Midland, Virginia, on 6 May, 1890. Died on 7 June, 1967.
Known awards: NDSM.2oc,LoM,ON.2x

Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Grand Officer in the Order of Orange-Nassau with Swords
   Royal Decree no. 35 of 14 June, 1945
   Vice-Admiral, Commander Submarie 7th Fleet
   The recommendation reads as follows (in Dutch):

  ... die geruimen tijd als “Commander Submarine 7th Fleet en Commander Task Force 71” het operationeel bevel gevoerd hebben over de in West-Australië aanwezige Nederlandsche Marine eenheden en thans hun commando hebben neergelegd.
  Beide Amerikaansche vlagofficieren hebben op bijzonder lofwaardige wijze het commando over het hoogergenoemde onderdeel der Amerikaansche vloot gevoerd, daarbij belangrijke diensten aan Uwer Majesteits Marine bewezen en steeds de Nederlandsche belangen op uitstekende wijze behartigd.

Lodge, Albert H., Jr.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   Private First Class, 504th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden.
  In alle opzichten een loffelijk voorbeeld gegeven onder zeer moeilijke omstandigheden.

Source: BL/BK p. 228 ; Wiegand 2003 82AD, p. 81 ; Decorare 8 p. 35

Long, Talton W.

Known awards: SSTR,BSTR.oc,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Batallion commander, 1st Batallion, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 228 ; Wiegand 2003 82AD, p. 82 ; Decorare 8 p. 36 (gives rank as Major)

MacDonald, Robert J.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Captain, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van Amerikaansche luchtlandingstroepen in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 moedig en beleidvol optreden getoond tegenover den vijand en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 266 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Manning, John R.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Captain, 319th Glider Field Artillery Battalion, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 229 ; Wiegand 2003 82AD, p. 85 ; Decorare 8 p. 36

March, Francis A.

Known awards: SSTR,BL,FGC.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Brigadier General, Divisional Artillery Commander, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden.
  In alle opzichten een loffelijk voorbeeld gegeven onder zeer moeilijke omstandigheden.

Source: BL/BK p. 229 ; Wiegand 2003 82AD, p. 85 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Marin, Albert G.

Known awards: BSTR.oc,ON.4x

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Officer in the Order of Orange-Nassau with swords
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, G-4 Supply, Staff, 82nd Airborne Division

Source: Wiegand 2003 82AD, p. 85 ; Decorare 8 p. 36

Marchese, F.J.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Technical Sergeant, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 266

Marks, E.H.

Known awards: ON.3x

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Commander in the Order of Orange-Nassau with Swords

   Royal Decree no. 16 of 29 March, 1945
   Brigadier General, U.S. Army

Marshall, George Catlett

Born in Uniontown, Pennsylvania, on 31 December 1880. Died in Washington, DC, on 16 October 1959.

Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Knight Grand Cross in the Order of Orange-Nassau with the Swords
   Royal Decree no. 2 of 4 December, 1946
   General of the Army, U.S. Army, Chief of Staff of the U.S. Army

Matheson, S.H.

Known awards: BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Major, U.S. Army

Source: BL/BK p. 229

Mayo, Arthur A.

Known awards: SSTR.oc,BSTR.oc,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Sergeant First Class, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 229 ; Wiegand 2003 82AD, p. 87 ; Decorare 8 p. 36

McAuliffe, Anthony Clement

Born in Washington D.C. on 2 July, 1898. Died in Washington D.C. on 11 August, 1975.
Known awards: LB.3,BL,BOK.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Brigadier-General, U.S. 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 229 ; Wiegand 2003 B, p. 64

McCully, H.T.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942
   Chief Shipsfitter, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 267

Mendez, Louis Gonzaga, Junior

Born 14 July, 1915. Died at Falls Church, Virginia, on 19 September, 2001.
Known awards: BSM.oc,DSO,BL,FCG.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Batallion Commander, 3rd Batallion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 229 ; Wiegand 2003 82AD, p. 92 ; Decorare 8 p. 36 ; www.508pir.org

Mepham, Mrs. Laura Elizabeth, born Cummins

Born on 2 December, 1899. Died in Santa Rosa, California (US), on 20 March, 1991.
Known awards: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
Resistance Star East Asia 1941-1945
   Royal Decree no. 70 of 28 April, 1952
   Director of the Salvation Army Hospital at Padang, Indonesia

Source: VOA p. 245-246

Merkelson, C.O.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942
   Chief Machinist Mate, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 267

Michaelis, John H.

Known awards: BL,BOK.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Colonel, U.S. 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 229 ; Wiegand p. 66

Morang, Louis J.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Sergeant, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van Amerikaansche luchtlandingstroepen in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 moedig en beleidvol optreden getoond tegenover den vijand en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 269 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Mork, L.D.

Known awards: ON.4x

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   Officer in the Order of Orange-Nassau with Swords

   Royal Decree no. 16 of 29 March, 1945
   Lieutenant Colonel, Corps of Engineers

Moxley, Donald M.

Known awards: SSTR,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   First Lieutenant, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 269 ; Wiegand 2003 82AD, p. 97 ; Decorare 8 p. 36

Mozley, Hugh A.

Known awards: ON.4x,KB.4p,BOK.p

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Officer in the Order of Orange-Nassau with Swords
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Lieutenant-Colonel, 82nd Airborne Division

Source: Wiegand p. 69 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Mucia, J.P.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Sergeant, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 269

Myers, Joseph F.

Born in Alderson, West Virginia on 19 June, 1919. Killed in action near Nijmegen on 30 September, 1944.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945 (posthume)
   First Lieutenant, G Company, 401st Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division
   For:

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in het gebied van NIJMEGEN in de periode van 17 September tot 4 October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
  Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van buitengewone plichtsbetrachting en groot doorzettingsvermogen, en in alle opzichten een zeer loffelijk voorbeeld, een inspiratie geweest voor allen in die roemvolle dagen, waarbij hij zelf het leven heeft gelaten.

Source: Maalderink p. 280 ; Decorare 8 p. 34,36

Nau, Charles E.

Known awards: BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   Corporal, 504th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 230 ; Wiegand 2003 82AD, p. 99 ; Decorare 8 p. 36

Nellist, W.E.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 28 of 5 July, 1945
   Lieutenant, U.S. Army

Source: BL/BK p. 269

Nelson, Raymond L.

Known awards: SSTR,BSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Sergeant First Class, 401st Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 230 ; Wiegand 2003 82AD, p. 99 ; Decorare 8 p. 36

Parker, Edward Nelson

Born in Avalon on 28 July, 1904. Died on 15 October, 1989.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942
   Lieutenant-Commander, U.S. Navy
   For:

  Moedig en beleidvol gedrag als commandant van de 59e Divisie torpedojagers der Amerikaansche Marine in het zeegevecht van Straat Lombok van 19 op 20 Februari 1942, waarbij een uit zware kruisers en jagers bestaande vijandelijke overmacht werd aangevallen met het resultaat dat den vijand zware verliezen werden toegebracht.

Source: Maalderink p. 235

Parks, Floyd Lavinius

Born on 9 February, 1896. Died on 10 March, 1959.
Known awards: ON.2x

Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
Grand Officer of the Order of Orange-Nassau with swords

   Royal Decree no. 37 of 15 January, 1946
   Presented by Jonkheer J. Loudon in Washington on 15 January, 1947
   Major General, U.S. Army, Chief of Staff 1st Allied Airborne

Source: Dutch Awards to the Allies [1481] ; Nieuwe Leidsche Courant, Tuesday, 16 January, 1947, p. 2

Paulk, N.L.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Staff Sergeant, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 272

Peterson, J.B.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honourable Mention
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942 ; later witdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Commander (A), U.S. Navy

Source: BL/BK p. 231

Pierce, Wayne W.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Captain, Company Commander, C Company, 325th Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 231 ; Wiegand 2003 82AD, p. 108 ; Decorare 8 p. 36

Pound, H.C.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honourable Mention
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Lieutenant-Commander, U.S. Navy, aboard U.S.S. 'Pillsbury'

Source: BL/BK p. 231

Psaki, Nicholas G.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   First Lieutenant, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 231 ; Wiegand 2003 82AD, p. 110 ; Decorare 8 p. 36

Pugmire, E.E.

Known awards: ON.4

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Officer in the Order of Orange-Nassau

   Royal Decree no. 2 of 29 April, 1947
   Commissioner, Salvation Army, leader of the U.S. Branch of the Salvation Army, in New York

Source: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 107

Quinn, John E.

Known awards: ON.3x

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Commander in the Order of Orange-Nassau with Swords

   Royal Decree no. 2 of 18 October, 1943
   Lieutenant Colonel, U.S. Army Air Corps
   The Dutch recommendation, by the joint Ministries of Colonies and Foreign Affairs, of 12 October, 1943, No. 2863/010104, reads as follows:

Deze hoofdofficieren hebben zich voor de Vliegschool onderscheiden, door met bijzondere toewijding hun taak in het belang van de Nederlandsche Vliegopleiding te vervullen, weshalve het voor een belangrijk deel aan hunnen uitmuntende plichtsbetrachting te danken is, dat deze opleiding grondig en vlot plaats kon vinden.

Source: ARA 2.02.14 inv. 9042

Reeves, Joseph M.

Known awards: ON.1x

Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau with swords

   Royal Decree no. 39 of 29 April, 1946
   Presented by Jonkheer J. Loudon in Washington on 15 January, 1947
   Admiral U.S.N. (retired)

Source: Dutch Awards to the Allies [1433] ; Nieuwe Leidsche Courant, Tuesday, 16 January, 1947, p. 2

Rhodess, Th.

Known awards: BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Private First Class, U.S. Army

Source: BL/BK p. 232

Riddle, George

Known awards: BSTR.oc,PH,ON.4x

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Officer in the Order of Orange-Nassau with swords
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Divisional Chaplain, 82nd Airborne Division

Source: Wiegand 2003 82AD, p. 115 ; Decorare 8 p. 36

Risnes, Marvin L.

Died at Fayettville, North Carolina, on 13 December, 1993.
Known awards: SSTR,BSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Sergeant, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 232 ; Wiegand 2003 82AD, p. 115 ; Decorare 8 p. 36 ; www.508pir.org

Roberts, E.B.

Known awards: BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Major, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 232

Robinson, James A.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   First Lieutenant, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van Amerikaansche luchtlandingstroepen in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 moedig en beleidvol optreden getoond tegenover den vijand en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: Decorare 8 p. 36

Rogers, W.C.

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 7 of 13 July, 1944
   ?, U.S. Navy

Source: VK p. 166,239

Rooks, Albert Harold

Born in Colton, Washinton on 29 December, 1891. Killed in action in the Bantam Bay om 1 March, 1942.
Known awards: MoH,MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 35 of 20 February, 1948 (posthume)
   Captain, U.S. Navy, U.S.S. 'Houston'
For:

  Heeft zich als commandant van de Amerikaanse kruiser Houston in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed en beleid onderscheiden door:
  - 1e. toen U.S.S. Houston deel uitmaakte van een geallieerd eskader, dat onder Nederlands commando opereerde in de Java-Zee en tenslotte werd ingezet voor de aanval op een naar Java opstomende Japanse landingsvloot, gedurende voorafgaande gevechten met bombardementsvliegtuigeskaders en vervolgens in de als "slag in de Java-Zee" bekende dag- en nachtacties van 27 Februari 1942, tegen overmachtige Japanse strijdkrachten met grote moed de gevechtsacties van de U.S.S. "Houston" te hebben geleid en zodanig beleidvol te hebben gedirigeerd, dat deze bodem, ofschoon beschadigd door vijandelijk vuur, waarbij één der zware geschutstorens uitbrandde ten gevolge van één der luchtbombardementen, aan de daarop volgende gevechten kon blijven deelnemen, daarbij de vijand belangrijke verliezen toebrengende;
  - 2e. op 28 Februari daaraan volgend in de avond met H.M.A.S. "Perth" de haven van Tandjong Priok verlaten hebbende met opdracht te trachten door Straat Soenda, Tjilatjap te bereiken en ter hoogte van de Bantam Baai onverwacht stotende op vijandelijke oorlogsschepen, welke een landing aldaar beschermden en zich omsingeld ziende, met H.M.A.S. "Perth" deze landingsvloot in de baai zelve te hebben aangegrepen ten gevolge van welke kloekmoedige actie een viertal grote, voor de Japanse operaties belangrijke schepen tot zinken werden gebracht, waarna beide oorlogsschepen onverschrokken de strijd aanbonden tegen de inmiddels genaderde overmachtige vijandelijke oorlogsvloot, bij welke ongelijke strijd hij, tot het laatst vechtende, met zijn schip en het grootste deel van de bemanning ten onder ging.

Originally awarded the Bronze Cross with Honorable Mention. This was withdrawn in 1944 and replaced with the Bronze Lion, which on it's turn was withdrawn and replaced by the Military William's Order in 1948.

Source: Maalderink p. 237 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Roosevelt, Franklin Delano

Born in New York, New York on 30 January, 1882. Died in Warm Springs on 12 April, 1945.

Ridder 1e klasse (Ridder-Grootkruis) der Militaire Willems-Orde
Knight 1th class (Knight Grand Cross) in the Military William's Order
   Royal Decree no. 36 of 15 April, 1948 (posthume)
   President of the United States
   Awarded without citation

Source: Maalderink p. 61

Roundsville, T.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 28 of 5 July, 1945
   Lieutenant, U.S. Army

Source: BL/BK p. 276

Rutherford, Henry F.

Known awards: SSTR,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Corporal, 456th Parachute Field Artillery Battalion, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 277 ; Wiegand 2003 82AD, p. 118 ; Decorare 8 p. 36

Rutledge, S.P.

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942
   Aviation Chief Machinist Mate, U.S. Navy

Source: VK p. 166,239

Sanford, Teddy H.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Batallion Commander, 1st Batallion, 325th Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 232 ; Wiegand 2003 82AD, p. 120 ; Decorare 8 p. 36

Sartain, Charles L., Junior

Known awards: SSTR,USAM.oc,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Captain, 319th Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 232 ; Wiegand 2003 82AD, p. 120 ; Decorare 8 p. 36

Schmidt, Rene A.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Private First Class, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van Amerikaansche luchtlandingstroepen in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 moedig en beleidvol optreden getoond tegenover den vijand en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 278 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Schulman, Herbert Edgar

Born in Chicago, Illinois on 18 November, 1918. Killed in action near Nijmegen (Netherlands) on 17 September, 1944.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 26 of 17 October, 1946 (posthume)
   Second Lieutenant, U.S. Army Air Force
   For:

  Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw op de volgende wijze onderscheiden:
  Op 17 September 1944 deed hij als piloot van een vliegmachine van het type C.-47 dienst bij een parachutelanding in Nederland.
  Ongeveer vijf minuten voor de landingszone was bereikt, werd de machine van Lieutenant Schulman getroffen door het vuur van Duitsch afweergeschut, waardoor het onderste deel der machine in vlammen geraakte.
  Kort daarop ontploften de benzine-tanks van den rechtervleugel en met een volmaakt voorbijzien van zijn eigen veiligheid, bleef Lieutenant Schulman zijn plaats in de formatie handhaven en liet hij zijn parachutisten in de aangegeven zone uit de machine springen.
  Toen verliet hij de formatie en bleef lang genoeg in horizontale richting doorvliegen om zijn bemanning met parachutes in veiligheid te laten landen. Met buitengewone heldhaftigheid en vastbeslotenheid heeft deze officier de hem opgedragen taak vervuld.

Source: Maalderink p. 277

Schweitzer, Leo H.

Known awards: ON.4x

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Officer in the Order of Orange-Nassau with Swords
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Major, 82nd Airborne Division

Source: with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Scott, Walter A.

Known awards: ON.4

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Officer in the Order of Orange-Nassau

   Royal Decree no. 1 of 18 October, 1943
   Mayor of Jackson, Mississippi
   The Dutch recommendation, by the joint Ministries of Colonies and Foreign Afairs of 16 October, 1943, No. 2895/010104, reads as follows:

Burgemeester van Jackson, die zich onderscheidde bij de huisvesting van en hulp aan de Nederlandsche groep gedurende de geheele periode der vestiging in zijn stad.

Source: ARA 2.02.14 inv. 9042

Searle, A.C.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honorable Mention
   Royal Decree no. 19 of 22 October, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Colonel, U.S. Army

Source: BL/BK p. 233

Seiferth, P.R.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honorable Mention
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Chief Machinist Mate, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 233

Sherburne, T.L., Junior

Known awards: BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no.35 of 14 November, 1946
   Colonel, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 233

Sholar, N.E.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honorable Mention
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Signalman First Class, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 233

Shultz, D.R.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Technical Sergeant, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 279

Shurter, Robert A.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   First Sergeant, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van Amerikaansche luchtlandingstroepen in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 moedig en beleidvol optreden getoond tegenover den vijand en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 279 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Silva, L.J.

Known awards: VK

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 19 of 22 October, 1942
   Master Sergeant, U.S. Army Air Corps

Source: VK p. 166,240

Simmons, Levi

Known awards: BSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private, 504th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 233 ; Wiegand 2003 82AD, p. 126 ; Decorare 8 p. 36

Sink, Robert F.

Known awards: LB.4p,BL,BOK.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Colonel, officer commanding the 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 233 ; Wiegand p. 87

Sinnot, M. Desmond J.

Known awards: ON.4x

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
Officer of the Order of Orange-Nassau with swords

   Royal Decree no. 97 of 10 August, 1946
   Presented by Jonkheer J. Loudon in Washington on 15 January, 1947
   Captain, U.S. Navy

Source: Dutch Awards to the Allies [1873] ; Nieuwe Leidsche Courant, Tuesday, 16 January, 1947, p. 2

Smilley, John W.

Known awards: BSM.oc,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 233 ; Wiegand 2003 82AD, p. 127 ; Decorare 8 p. 36

Smith, Harold Page

Born in Grand Bay, Alabama, on 17 February, 1904. Died in Virginia Beach, Virginia, on 4 January, 1993.
Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honourable Mention
   Royal Decree no. 1 of 6 August, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Lieutenant-Commander, U.S. Navy, former captain of the U.S.S. 'Stewart'

Wegens uitstekende daden in zeegevecht Straat Lombok waarbij tegen een uit zware kruisers en jagers bestaande overmacht met succes werd gestreden.

Source: BL/BK p. 91,233 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Smith, Walter Bedell

Born in Indianapolis, Indiana, on 5 October, 1895. Died in Washington, DC, on 9 August, 1961, buried at Arlington National Cemetery.
Known awards: NL.1,KB.1.p,BOK.p

Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Knight Grand Cross in the Order of the Lion of the Netherlands
   Royal Decree no. 1 of 14 July, 1945
   Lieutenant General, U.S. Army, Chief of Staff of the Supreme Commander Allied Expeditionary Force

Source: Wiegand 2003 B, p. 87-88

Sollenberger, McCord

With the 82nd Airborne Division.
Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 57 of 6 August, 1946
   Captain, U.S. Army

Zich onderscheiden door moedig en beleidvol optreden tegenover den vijand gedurende de luchtlandingsoperaties bij NIJMEGEN in September 1944.

   Official translation in English:

Having distinguished himself by his courage and prudent action when facing the enemy during the Air-borne operations near Nijmegen in September 1944.

Source: BL/BK p. 281 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Daan

Sollohub, J.O.

Known awards: ON.4x

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   Officer in the Order of Orange-Nassau with Swords

   Royal Decree no. 16 of 29 March, 1945
   Lieutenant Colonel, Corps of Engineers

Speare, William Oscar

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 50 of 2 July, 1946
   Lieutenant-Commander, U.S. Navy, aboard the U.S.S. 'Pope'

Source: BL/BK p. 281

Stanley, J.C.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 10 of 23 March, 1944
   Corporal, U.S. Coast Guard Artillery

Source: BL/BK p. 281

Starr, Donald R.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Sergeant, 401st Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 233 ; Wiegand 2003 82AD, p. 131 ; Decorare 8 p. 36

Stearley, Ralph Francis

Born on July 25, 1898. Died on February 3, 1973.
Known awards: USDSM,LoM,BSTR,USAM,ACM,CBE,LB.3p,BOK.p,ON.3x,LEF.5,FCG.p

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
Commander of the Order of Orange-Nassau with swords

   Royal Decree no. 37 of 15 January, 1946
   Presented by Jonkheer J. Loudon in Washington on 15 January, 1947
   Brigadier General, U.S. Army

Source: Dutch Awards to the Allies [1652] ; Nieuwe Leidsche Courant, Tuesday, 16 January, 1947, p. 2

Stokely, Dave R.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Major, 325th Glider Infantry Regiment ; 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 234 ; Wiegand 2003 82AD, p. 132 ; Decorare 8 p. 36

Sublett, Q.L.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Corporal, 101st Airborne Division

Source: BL/BK p. 282

Svoboda, R.S.

Known awards: VK

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 3 of 6 July, 1944
   ?, U.S. Navy

Source: VK p. 166,241

Talbot, P.H.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honorable Mention
   Royal Decree no. 3 of 18 March, 1943 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Commander, U.S. Navy, aboard the U.S.S. 'Sturgeon'

Source: BL/BK p. 234

Taylor, Maxwell Davenport

Born in Keytesville, Missouri on 26 August, 1901. Died in the Walter Reed Army Hospital, Washington, DC, on 19 (20?) April, 1987.
Known awards: MWO.4,KB.2.p,BOK.p

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 35 of 14 November, 1946
   Major General, U.S. Army, general commanding the 101st U.S. Airborne Division
   For:

  Heeft zich in den strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw op de volgende wijze onderscheiden door als commandeerend generaal van de 101ste Luchtlandingsdivisie van overleg, inititatief, gezond oordeel en groote bekwaamheid blijk te geven toen hij zijn plannen voor een parachutistenlanding in Nederland ontwierp en tot uitvoering bracht.
  Van 17 September 1944 tot 28 November 1944 traden zijn moed en zijn vastbeslotenheid om te slagen in het licht bij de talrijke malen, dat hij zijn troepeneenheden aan het front bezocht; hij raakte gewond door een mortierprojectiel toen hij zijn slaags geraakte troepen inspecteerde.
  Zijn tactisch deugdelijke plannen en buitengewone bekwaamheid stelden zijn troepen in staat hun doel op de Duitschers te veroveren en het binnendringen van den vijand in de stellingen te voorkomen.
  Zijn werk heeft bijgedragen tot de bevrijding van dat deel van Nederland, waarin hij was binnengevallen.

Source: Maalderink p. 278 ; Wiegand 2003 B, p. 93 ; Decorare 8 p. 34

Thain, Harold R.

Known awards: SSTR,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Captain, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van Amerikaansche luchtlandingstroepen in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 moedig en beleidvol optreden getoond tegenover den vijand en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 283 ; Wiegand 2003 82AD, p. 136 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Thiele, Claude Martin

Born in Danville, Kentucky, on 25 September, 1888. Died in Polk, Florida, on 25 October, 1976.
Known awards: ON.3,LII.3p,BOK.p

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Commander in the Order of Orange-Nassau
   Royal Decree no. 40 of 3 December, 1945
   Brigadier General

Source: Wiegand 2003 B, p. 93-94 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Tray, M.J.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 12 of 29 October, 1942
   Gunner

Source: BL/BK p. 284

Tucker, Harold G.

Known awards: SSTR,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private First Class, Medical Detachment, 456th Parachute Field Artillery Battalion, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 284 ; Wiegand 2003 82AD, p. 139 ; Decorare 8 p. 36

Tucker, Reuben Henry III

Born in Ansonia, Connecticut on 29 January, 1911. Died in Charleston, South Carolina, on 6 January, 1970.
Known awards: SSTR,BSTR,PH,CIB,MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Colonel, Regimental Commander, 504th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division
   For:

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van buitengewone plichtsbetrachting en groot doorzettingsvermogen, en in alle opzichten een zeer loffelijk voorbeeld, een inspiratie geweest voor allen in die roemvolle dagen.

Source: Maalderink p. 279 ; Wiegand 2003 82AD, p. 139 ; Decorare 8 p. 36

Tuttle, J.S.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942
   Quartermaster First Class, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 284

Van der Meulen, Nellie

Known awards: ON.5

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Knight in the Order of Orange-Nassau

   Royal Decree no. 5 of 8 September, 1944
   -

Source: Vos blz. 159 ; Geldersch Dagblad, 23 december 1944, blz. 4

Vandervoort, Benjamin H.

Born at Gasport, New York, on 3 March, 1917. Died on Hilton Head Island, South Carolina, on 22 November, 1990.
Known awards: BSTR,BL,FCG.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Batallion Commander, 2nd Batallion, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 235 ; Wiegand 2003 82AD, p. 141 ; Decorare 8 p. 36

Van Rensselaer Bassett, Robert Jr.

Born on 24 January, 1913. Died on 28 December, 1966.
Known awards: LoM.v,PoWM,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 50 of 2 July, 1946
   Lieutenant-Commander, U.S. Navy, aboard the U.S.S. 'Pope'

Source: BL/BK p. 274

Verhaege, G.

Known awards: KV

Kruis van Verdienste
Cross of Merit
   Royal Decree no. 57 of 6 August, 1946
   Lieutenant

Source: with special thanks to H.J. Houterman and H.J. Huisman

Vining, Jesse O.

Known awards: SSTR,BSTR,BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Second Lieutenant, 325th Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 286 ; Wiegand 2003 82AD, p. 141 ; Decorare 8 p. 36

Wackwitz, Ernest F., Jr.

Known awards: ON.3x

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Commander in the Order of Orange-Nassau with Swords

   Royal Decree no. 2 of 18 October, 1943
   Lieutenant Colonel, U.S. Army Air Corps
   The Dutch recommendation, by the joint Ministries of Colonies and Foreign Affairs, of 12 October, 1943, No. 2863/010104, reads as follows:

Deze hoofdofficieren hebben zich voor de Vliegschool onderscheiden, door met bijzondere toewijding hun taak in het belang van de Nederlandsche Vliegopleiding te vervullenm weshalve het voor een belangrijk deel aan hunnen uitmuntende plichtsbetrachting te danken is, dat deze opleiding grondig en vlot plaats kon vinden.

Source: ARA 2.02.14 inv. 9042

Wallace, George V.

Known awards: SSTR,BSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Private First Class, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden.
  In alle opzichten een loffelijk voorbeeld gegeven onder zeer moeilijke omstandigheden.

Source: BL/BK p. 236 ; Wiegand 2003 82AD, p. 143 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Warder, F.B.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honorable Mention
   Royal Decree no. 5 of 26 November, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Lieutenant Commander, U.S. Navy,

Source: BL/BK p. 236

Warren, Shields, Junior

Born 21 March, 1916. Died at Raleigh, North Carolina, on 26 January, 1994.
Known awards: SSTR,BSTR.oc,BL,FCG.p

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Batallion Commander, 1st Batallion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 236 ; Wiegand 2003 82AD, p. 144 ; Decorare 8 p. 36 www.508pir.org

Webber, G.W.

Known awards: VK

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942
   Chief Aviation Pilot, U.S. Navy

Source: VK p. 166,242

Wellems, Edward N.

Known awards: SSTR,BSTR.2oc,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Lieutenant-Colonel, Batallion Commander, 2nd Batallion, 504th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 236 ; Wiegand 2003 82AD, p. 145 ; Decorare 8 p. 36

Weller, William E.

Known awards: SSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 236 ; Wiegand 2003 82AD, p. 145 ; Decorare 8 p. 36

White, James A.

Known awards: SSTR.oc,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Captain, Company Commander, E Company, 325th Glider Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 236 ; Wiegand 2003 82AD, p. 146 ; Decorare 8 p. 36

Wienecke, Robert H.

Known awards: BSTR,PH,ON.3x,LB.4.p,BOK.p,FCG.p

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Commander in the Order of Orange-Nassau with swords
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Colonel, Chief of Staff, 82nd Airborne Division

Source: Decorare 8 p. 36 ; Wiegand 2003 82AD, p. 147 ; Wiegand 2003 B, p. 101

Wilde, Russel C.

Died at Tucson, Arizona, on 10 October, 1998.
Known awards: SSTR,BSTR,BL

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Captain, Company Commander, G Company, 3rd Batallion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 236 ; Wiegand 2003 82AD, p. 147 ; Decorare 8 p. 36 ; www.508pir.org

Wilkerson, W.F.

Known awards: VK

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 26 of 17 October, 1946
   Major, U.S. Army Air Force

Source: VK p. 166,243

Wilson, Wilson Ritchie

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 50 of 2 July, 1946
   Lieutenant-Commander, U.S. Navy, aboard the U.S.S. 'Pope'

Source: BL/BK p. 290

Withers, Francis C.S.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 11 of 22 February, 1946
   Corporal, 82nd Airborne Division

  Tijdens de gevechten van Amerikaansche luchtlandingstroepen in de omgeving van NIJMEGEN in de maanden September en October 1944 moedig en beleidvol optreden getoond tegenover den vijand en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 290 ; Decorare 8 p. 36 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Woodke, F.A.

Known awards: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
Bronze Cross with Honorable Mention
   Royal Decree no. 6 of 8 October, 1942 ; later withdrawn and replaced by the Bronze Lion
   Quartermaster 1st class, U.S. Navy

Source: BL/BK p. 236

Workman, Everett L.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945
   General Orders 82nd Airborne Division no. 126 of 1945
   Private, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division

Source: BL/BK p. 290 ; Wiegand 2003 82AD, p. 150 ; Decorare 8 p. 36

Wray, Waverly W.

Born in Batesville, Mississippi on 27 September, 1919. Killed in action near Nijmegen on 21 September, 1944.
Known awards: SSTR,PH,MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Knight 4th class in the Military William's Order
   Royal Decree no. 31 of 8 October, 1945 (posthume)
   First Lieutenant, D Company, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division
   For:

  Tijdens de gevechten van de 82ste Airborne Division in het gebied van NIJMEGEN in de periode van 17 September tot 4 October 1944 zich onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
  Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van buitengewone plichtsbetrachting en groot doorzettingsvermogen, en in alle opzichten een zeer loffelijk voorbeeld, een inspiratie geweest voor allen in die roemvolle dagen, waarbij hij zelf het leven heeft gelaten.

Source: Maalderink p. 280 ; Wiegand 2003 82AD, p. 150 ; Decorare 8 p. 34,36

Yount, Barton K.

Known awards: ON.2x

Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Grand Officer in the Order of Orange-Nassau with Swords

   Royal Decree no. 1 of 18 October, 1943
   Major-General, Commanding Officer Air Force Training Command
   The Dutch recommendation by the combined Ministries of Colonies and Foreign Afairs of 16 October, 1943, No. 2895/010104, reads as follows:

die zich bijzonder onderscheiden heeft, sinds den aanvang van de Nederlandsche training in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, door met voortvarendheid en met alle beschikbare middelen een spoedige aanvang der training te bevorderen en ook de training krachtig heeft bevorderd geduurende de afgeloopen zestien maanden;

Source: ARA 2.02.14 inv. 9042