Decorati

Decorati zijn personen, welke zijn gedecoreerd met een onderscheiding. Op deze pagina hoop ik van elke onderscheiding een lijst te kunnen toevoegen van decorati.

Voor een overzicht van gebruikte afkortingen bij 'bekende onderscheidingen' zie de Afkortingenlijst.

Om te zien wat er is geupdate, klik hier.

Lijsten op periode, alfabetisch op personen

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Eerste Wereldoorlog
Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog
Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951
Onderscheidingen aan het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea 1950-1953
Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties in Nederlands Nieuw Guinea 1949-1962
Onderscheidingen aan Nederlanders voor deelname aan internationale vredesoperaties

Nederlandse onderscheidingen aan Amerikaanse, Australische, Belgische, Britse, Canadese, Chinese, Deense, Finse, Franse, Nieuw Zeelandse, Noorse, Poolse, Portugese, Russische, Thaise, Zuid-Afrikaanse, Zweedse, of Zwitserse onderdanen voor de Tweede Wereldoorlog.

Nederlandse onderscheidingen aan Amerikaanse onderdanen voor de Korea-oorlog.

Nederlandse onderscheidingen aan Amerikaanse onderdanen voor multinationale vredesoperaties.

Deze pagina's zijn nog volop in ontwikkeling; ze zijn dus NOG LANG NIET COMPLEET!!!

De volgende boeken zijn compleet verwerkt: Maalderink, Steur, MWO-KLu, VZK, VOA, VK, Schlegel, K.P.M.

Namenlijsten

De volgende lijsten zijn compleet:

Officiлle Nederlandse onderscheidingen
Eresabel
Ruit van Bonjol 1837
Kruis voor Moed en Trouw in zilver
Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869-1870
Watersnoodmedaille 1855
Watersnoodmedaille 1861
Watersnoodmedaille 1876
De gesp Ethiopië 1935/1936 op de Medaille van het Rode Kruis
Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813
Eerepenning der Leidsche Jagers 1830-1831
De gesp Tsunami 2004 op de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen
Herinneringsmedaille Erewacht 1933
Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden

Onderscheidingen van Nederlandse particuliere instellingen
Zilveren Anjer
Medaille van Koningin-Moeder Emma voor redding van schipbreukelingen
Nacht-und-Nebel Herdenkingskruis 1940-1945
Gedenkpenning Fort Honswijk 1914-1915
Herinneringsmedaille 1870-1871 van de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog
Medaille van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Luchtvaart
Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting 1926
Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting 1935
Grote Gouden Medaille van de (Koninklijke) Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij
Kleine Zilveren Draagmedaille voor diensten in oorlogstijd van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij
Grote Gouden Medaille van de (Koninklijke) Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918"
Draagmedaille voor trouwe dienst van het Korps Vrijwillige Politie
Medaille van de "Commissie van Erkentenis" in goud
Medaille van de "Commissie van Erkentenis" in zilver
Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront

Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend
Onderscheidingen van de Republiek Braziliл en hun verleningen aan Nederlanders 1890-heden
Estlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend
Onderscheidingen van de Republiek Litouwen aan Nederlanders verleend

De Amerikaanse Presidential Life Saving Medal aan Nederlanders
De Beierse Militär Verdienstorden aan Nederlanders
De Britse Order of the Garter aan Nederlanders
De Britse Distinguished Service Order aan Nederlanders
Het Britse Distinguished Service Cross aan Nederlanders
Het Britse Military Cross aan Nederlanders
Het Britse Distinguished Flying Cross aan Nederlanders
Het Britse Air Force Cross aan Nederlanders
De Britse Military Medal aan Nederlanders
De Britse Distinguished Flying Medal aan Nederlanders
De Britse Abyssinian War Medal aan Nederlanders
De Canadeze Meritorious Servce Medal aan Nederlanders
De Deense Orde van de Olifant aan Nederlanders
De Griekse Maritieme Medaille aan Nederlanders
Het Noorse Haakon VII Vrijheidskruis aan Nederlanders
De Poolse Order Virtuti Militari aan Nederlanders
De Pruisische Pour le Mérite für Wissenschafte und Künste aan Nederlanders
De Spaanse Orde van het Gulden Vlies aan Nederlanders
De Zuid-Afrikaanse Order of Good Hope aan Nederlanders
De Florence Nightingale Medal van het Internationale Rode Kruis aan Nederlanders


Bronnen:

Registers van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Bakker, ir. H.Th. (1950). De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945. Amsterdam, J.H. de Bussy.
Bezemer, K.W.L. (1986). Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam/Brussel, Elsevier.
Boer, ir.drs. F.P. de (2007). Honderd jaar De Ruytermedaille. 1907 tot 2007. Zaltbommel, Uitgeverij Aprilis.
Boeijen, J.D. van (2009, 2e uitgave 2011). De jongens van "Toedjoe Poeloe Doea". Herinneringsalbum van het Bataljon 3-14 R.I. 3e Infanterie Brigade Groep 1de Divisie "7 December" West-Java 1946-1950. Mierlo: eigen uitgave.
Bouman, B. (1995). Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950. 's-Gravenhage, Sectie Militaire Geschiedenis.
Braam, W.E. van, E. Elzenga & J.P.A.E. van Zelm van Eldik-Kuneman (1990). Een kouseband voor Oranje 1613-1690. Apeldoorn, Rijksmuseum Paleis Het Loo/Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
Christiaans, P.A. (2008). Wel Verdiend. Deel 6: Ministers van Staat en hun onderscheidingen. ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Cornet, J.W.G. & dr. D. Langedijk (1963). Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. 's-Gravenhage, Sectie Krijgsgeschiedenis en Ceremonieel van het Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht.
Gutman, I., S. Bender, J. Michman & B.J. Flim (2005) . Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan joden. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij L.J. Veen/NIOD.
Haaff, P.S. van 't & M.J.C. Klaassen (1954). Gedenkboek honderd jarig bestaan der adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Hartman, G.M. (2002). Lead William. The Dutch Expedition Cross and associated awards and campaigns (with comments on related awards). San Ramon, Orders and Medals Society of America.
Heuvel, C.C. van den & W.J.C. Tensen (1985). Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis. Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij. [ VHK ]
Hoek, G.H. (1945). Doodenwacht bij onze gevallenen. Wageningen, N.V. Gebr. Zomer & Keunig's Uitgeversmij./Koninklijke Nederl. Vereeniging ,,Ons Leger".
Hoek, mr. W. van der (1964). Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koninklijke Marechaussee. 's-Gravenhage, Stichting ,,Ons Wapen".
Klaassen, M.J.C. (1965). De Officier van Administratie bij de Koninklijke Marine 1824-1913. Zonder plaats, zonder uitgever.
Klaassen, M.J.C. (1979). Adelborstenopleiding te Delft - Medemblik - Breda 1816-1857. Den Helder, Centrale Reproductie Inrichting der Koninklijke Marine. [ D./M./B. ]
Klaassen, M.J.C. (1979). Gedenkboek honderdvijfentwintig jarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1979. Den Helder, Centrale Reproductie Inrichting der Koninklijke Marine. [ Wo. ]
Klaassen, M.J.C. (1986). Adelborstenopleiding te Hellevoetsluis - Feijenoord - Enkhuizen 1803-1812. 's-Gravenhage, Afdeling maritieme historie van de marinestaf.
Klaassen, M.J.C. & drs. Ph.M. Bosscher (1977). Gedenkboek Korps Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine. 1 januari 1824-1 januari 1977. Den Helder, Vereniging van oud-officieren van de technische dienst der Koninklijke Marine. [ T. ]
Kloos, J.P. (1987, 1992 2e uitgave). 320 Squadron R.A.F. Memorial 1940-1945. Perly, eigen uitgave. [ 320 Sqdr. ]
Kцffler, G.C.E. (1940). De Militaire Willemsorde 1815-1940. ís-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij.
Kort, T. de (1983). Van Brigade en Garde-regiment . Rotterdam, A.D. Donker. [ Prinses Irene ]
Leeflang, J.J. & P.L. Bakker (2004). Gedenkboek Koninklijk Instituut voor de Marine 1904-2004. Zonder plaats, Uitgeverij De Nieuwe Haagsche. [ KIM. ]
Maalderink, P.G.H. (1982). De Militaire Willems-Orde sedert 1940. Zonder plaats, Sijthoff Pers.
Meijer, H.G. (1992). Bronzen Leeuw Bronzen Kruis. Militaire dapperheidsonderscheidingen. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw. [ BL/BK ]
Meijer, H.G. (1993). Aanvullingen en correcties op "BRONZEN LEEUW BRONZEN KRUIS, militaire dapperheidsonderscheidingen". Venray, eigen uitgave.
Meijer, H.G. & R. Vis (1997). Vliegerkruis. Voor initiatief, moed en volharding. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw. [ VK ]
Mulder, C.P. (1996). Tot belooning van edele menschenvrienden. De medailles van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam. ís-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie.
Mulder, C.P. (2003). Ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en hun onderscheidingen. Rotterdam, eigen uitgave.
Mulder, C.P. (2005). Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid. De medailles voor menslievend hulpbetoon 1822-2005. ís-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (1988). "Een gemengd gezelschap en een vergeten onderscheiding. Broeders in de Orde van de Nederlandse Leeuw." In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau. Deel 42. 1988. ís-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie. Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (1990). "Een select gezelschap en een vergeten onderscheiding. Ridders in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau." In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau. Deel 44. 1990. ís-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (1999). Onderscheidingen van de Koning-Groothertog. De Orde van de Eikenkroon 1841-1891. ís-Gravenhage, Kanselarij der Nederlandse Orden.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2003). Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Deel 1. Pauselijke onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2007). Wel Verdiend. Deel 2: Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Belgische onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2007, 2e herziene uitgave). Wel Verdiend. Deel 3: Ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en hun onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2008). Wel Verdiend. Deel 4: Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Onderscheidingen van de Balkan. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2008). Wel Verdiend. Deel 7a. Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Scandinavische onderscheidingen in het bijzonder die van Denemarken en IJsland. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2008). Wel Verdiend. Deel 7b. Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Scandinavische onderscheidingen in het bijzonder die van Noorwegen en Zweden. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2008). Wel Verdiend. Deel 7c. Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Scandinavische onderscheidingen in het bijzonder die van Finland en de Baltische Staten. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2009). Wel Verdiend. Deel 9. Allied Awards to the Dutch. Dutch Awards to the Allies for the Second World War. Rotterdam/ís-Gravenhage, eigen uitgave.
Ojen, G.J. van jr. (1972). De Binnenlandse Strijdkrachten. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij.
Schlegel, P.J. (2000). Decorated by a grateful ally. United States Army awards of the Silver Star, the Bronze Star Medal, and the Legion of Merit to Dutch Nationals for Service in the European Theater of Operations during the Second World War. Zonder plaats, eigen uitgave. [ Schlegel ]
Schulten, dr. C.M. (1993). 'Zeg mij aan wien ik toebehoor'. Het Verzetskruis 1940-1945. Den Haag, Sdu Uitgeverij. [ VZK ]
Snouckaert van Schauburg, W. Baron e.a. (1937). De Nederlandsche Ridderorden. 1e deel. Amsterdam/ís-Gravenhage, Nederlandsche Biografische Uitgevers-Maatschappij N.V.
Snouckaert van Schauburg, W. Baron e.a. (1937). De Nederlandsche Ridderorden. 2de deel. Amsterdam/ís-Gravenhage, Nederlandsche Biografische Uitgevers-Maatschappij N.V.
Spaans Azn., M. (2004). De Geest Overwint. De Verzetsster Oost-Aziл 1942-1945. Doorn, Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund. [ VOA ]
Steur, P. & L. Wagenaar (1990). De laatste ridders. ís-Gravenhage, Sdu Uitgeverij.
Teitler, prof.dr. G. (1982). De kolonels en generaals van het KNIL. 's-Gravenhage, Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf. [ KGKNIL ]
Teitler, prof.dr. G. & dr. W. Klinkert (1997). Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw.
Visser, F. (1976). De Schakel. Een selectie authentieke verhalen van Nederlandse Engelandvaarders aan de hand van dagboeken, rapporten, brieven en uitgebreide persoonlijke interviews. Baarn, Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij B.V.
Vos Dzn., J. (1977). Inventaris van archivalia betreffende de Oorlogs-onderscheidingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel 1940-1976. Zonder plaats, Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Wessels, W.H.A. (2008). De KNSM in de 2e Wereldoorlog. Gedenkboek van de KNSM 1937-1947. Hoorn, Hermans Instore Marketing B.V.
Wiegand, B.T. (2003). Index of Belgian Orders and Decorations Awarded to US Service Members During WWII. Creighton, Pensylvania: D-Day Militaria. [ Wiegand, 2003 B ]
Wiegand, B.T. (2003). Index to the General Orders of the Department of the Army 1947-49. Creighton, Pensylvania: D-Day Militaria. [ Wiegand, 2003 DA ]
Wiegand, B.T. (2003). Index to the General Orders of the 82nd Airborne Division. Creighton, Pensylvania: D-Day Militaria. [ Wiegand, 2003 82AD ]
Zonder auteur (1951). Gedenkboek Korps Beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 1940-1950. Zonder plaats, Nederlandsch-Indische Officiersvereeniging.
Zonder auteur (1965). Ridders der Militaire Willems-Orde bij de Koninklijke Luchtmacht. ís-Gravenhage, Luchtmachtstaf - Sectie Krijgsgeschiedenis.
Zonder auteur (1991). Zilveren Anjer 1950-1991. Amsterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds.
Zonder auteur (2004). Zilveren Anjer 1992-2004. Amsterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds.
Zonder auteur (zonder jaar). Gulden Boek. Zonder plaats, Koninklijke Marechaussee.

Diverse jaargangen van:
- Jaarboekje voor de Politie in Nederland [ JP ]
- Naamboek Officieren Koninklijke Marine [ NOKM ]
- Naam- en Ranglijst der Officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht [ NRLL ]
- Naam- en Ranglijst der Officieren van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indiл [ NRL ]
- Nederland's Adelsboek [ NA ]
- Nederland's Patriciaat [ NP ]
- Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederland [ StA ]

"www.dutchsubmarines.com"
"www.london-gazette.co.uk"
"www.ogs.nl

Met dank aan de heren Wim Elgers, Hugh Halliday, Erik Hovinga, Hans Houterman, Harry Huisman, Bert Keers, Ralph Kolen, Henny Meijer (†), Frans Riemersma (†) en Rogier Rijpkema