Decorati

Decorati

De Poolse Order Virtuti Militari aan Nederlanders verleend

De Order Virtuti Militari werd ingesteld in 1792. Zij werd in vijf klassen uitgereikt voor moed in het veld. In totaal is de orde drie keer toegekend aan Nederlanders, waarvan één keer postuum.

De namenlijst is compleet, maar extra info wordt gewaardeert.

5e klasse

Naam Rang Kruis nummer Toekenning Leefde Onderscheidingen
Doorman, K.W.F.M. Schout-bij-nacht 9145 17-10-1942 1889-1942 MWO.3,NL.3,ON.4x,OHK.2,XXX,Mk,VM.5
Helfrich, C.E.L. Vice-admiraal 9146 1942 1886-1962 NL.1,ON.3x,E.1,OHK.2,OV.2,XL,IM.48,Mk,KCB,VM.5
Oyen, L.H. van Generaal-majoor 9147 1942 1889-1953 ON.3x,NL.3,OHK,OV,XXX,H1937,IM.48,Mk,LoM.2,CB,VM.5


Literatuur

Wesolowski, prof.dr. Z.P. (1992). The Order of the Virtuti Militari and its Cavaliers 1792-1992. Miami, Hallmark Press Inc.
Klaassen, M.J.C. (1979). Gedenkboek honderdvijfentwintig jarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1979. Den Helder, Centrale Reproductie Inrichting der Koninklijke Marine.