Terug naar Decorati

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties in Nederlands Nieuw Guinea 1949-1962

Totaal uitgereikt:
BL 3
BK 20
KV 8

Bellekom, Leonardus Antonius

Geboren te Alkmaar op 20 januari 1941.
Bekende onderscheidingen: KV,NGK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Zeemilicien-marinier der 2e klasse (86318)
   Wegens:

Heeft zich in verband met een vijandelijke aktie op 23 mei 1962 in de omgeving van de kampong WERSAR (NED.-NIEUW-GUINEA) onderscheiden door moedig en beleidvol optreden door in zijn functie van ziekenverpleger tijdens deze aktie en nadat bij het voorafgaand luchtbombardement enkele bommen op eigen troepen waren gevallen, met terzijdestelling van eigen veiligheid op snelle, beheerste en kundige wijze eerste hulp aan een gewonde marinier te verlenen.

Bron: Müller (2016:KV), p. 349 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Bood, Jacob

Geboren te Leiden op 5 december 1941.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 1 april 1963
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich bij de bestrijding van infiltranten in Nederlands-Nieuw-Guinea onderscheiden door moedig optreden tijdens een vuurcontact op 5 juni 1962 in de omgeving van de kampong Wara, toen hij onder vijandelijk vuur met zijn lichte mitrailleur naar voren kwam, in een bovenbeen werd getroffen en ondanks hevige pijn eerst ophield met vuren toen de vijand op de vlucht was gejaagd, waarna hij door bloedverlies in elkaar zakte.

Bron: Meijer (1990), p. 243 ; Müller (2016:BK), p. 676 ; met dank aan de heren W.F.J. Elgers en H.J. Huisman

Boon, Johnny Dave

Geboren te Batavia, Java, op 29 juli 1940.
Adjudant-onderofficier-ziekenverpleger der Koninklijke Marine.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Ziekenverpleger der eerste klasse (68121)

Heeft zich in de periode van maart tot augustus 1962 op verscheidene plaatsen in NED.-NIEUW-GUINEA meermalen onderscheiden door moedig optreden tegenover de vijand, door onder meer op 6 april 1962 op het eiland WAIGEO in de kampong SEL PELE els enig europees militair bijgestaan door een papoea-soldaat en de autochtone bevolking een zestal gewapende indonesische infiltranten, die op een vlot trachtten te ontkomen te overreden zich te laten gevangen nemen.

Bron: Meijer (1990), p. 243 ; Müller (2016:BK), p. 674 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Bremer, Albert

Geboren te Hoogeveen op 24 oktober 1925.
Korporaal der mariniers.
Bekende onderscheidingen: BL,NGK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Marinier der 1e klasse (02588)

Heeft zich op 14 augustus 1962 bij de kampong WEY op het eiland MISOOL (NED.-NIEUW-GUINEA) onderscheiden door bijzonder moedig en beleidvol optreden in de strijd tegenover de vijand door, toen de eenheid waartoe hij behoorde door zwaar vijandelijk vuur werd verrast, eigener initiatief met zijn mitrailleur .30 uit de achterste gelederen naar voren te komen, een vuuropstelling te kiezen en door beheerst gericht vuur de vijand, die al vurend met automatische wapens opdrong, te dwingen de aanval af te breken en te vluchten.

Bron: Meijer (1990), p. 220 ; Müller (2016:BL), p. 372 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Briggeman, Jan

Geboren te Beilen (Dr) op 19 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,VMOO.20

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Zeemilicien-marinier der 2e klasse (119453)

Heeft zich door moedig optreden in de strijd tegen vijandelijke parachutisten op 1 juni 1962 in de omgeving van KAIMANA (NED.-NIEUW-GUINEA) onderscheiden door, deel uitmakend van een verkenningspatrouille, die onverwachts onder automatisch vuur kwam waardoor de patrouillecommandant onmiddelijk werd gedood, ondanks het feit dat hijzelf in de rechterbovenarm werd gewond, zijn mitrailleur in stelling gebracht en het vuur beantwoord tot hij wederom getroffen, niet meer in staat was verder vuur uit te brengen.

Bron: Meijer (1990), p. 244 ; Müller (2016:BK), p. 675 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Brinkman, Ferrijtje Oscar Victor

Geboren te Koedoes, Java, op 18 oktober 1928. Overleden te Oud Gastel op 5 juli 2007.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 3 april 1963
   Gewezen inspecteur van Politie der tweede klasse

Heeft zich in de periode van 20 mei tot 3 augustus 1962 in de afdeling Fak-Fak (Nederlands Nieuw-Guinea) bij de opsporing en bestrijding van vijandelijke parachutisten meermalen onderscheiden door moedig optreden. Als commandant van gemengde politie/bevolkingspatrouilles erin geslaagd bij verscheidene contacten met de vijand een aantal parachutisten gevangen te nemen, terwijl bovendien belangrijke verliezen werden toegebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 244 ; Müller (2016:BK), p. 676 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Dekker, Jan

Geboren te Ermelo op 14 februari 1934.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 3 april 1963
   Gewezen inspecteur van Politie der tweede klasse

Heeft zich in de periode van 20 mei tot 3 augustus 1962 in de afdeling Fak-Fak (Nederlands Nieuw-Guinea) bij de opsporing en bestrijding van vijandelijke parachutisten meermalen onderscheiden door beleidvol optreden.
In het bijzonder als commandant van een politiepatrouille door onafgebroken verkenning en opsporing met inschakeling van de autochtone bevolking er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de vijand uiteindelijk kon worden uitgeschakeld.

Bron: Meijer (1990), p. 247 ; Müller (2016:BK), p. 676 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Elgers, Wilhelm Friedrich Johannes ('Wim')

Geboren te Geboren te Werningerode, Duitsland, op 8 november 1941.
LTZSD2 MARNS (01-01-1987), LTZSD2OC MARNS (31-12-1989), kapt.d.marns. (01-08-1992).
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,HVN.m,Z.Med.,I.1980,MarM,KLO.2,DIG,UNTSO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963 ; uitgereikt door vice-admiraal A.H.J. van der Schatte Olivier aan boord van Hr.Ms. Vliegdekschip 'Karel Doorman' op 19 april 1963
   Marinier der 1e klasse (10248)

Heeft zich in de periode van 9 mei tot 18 augustus 1962 meermalen onderscheiden door moedig optreden tegenover de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA, onder meer door op 14 augustus 1962, toen het voorste deel van de eenheid waartoe hij behoorde, door automatisch vijandelijk vuur was gebonden, naar voren te komen, opstelling te kiezen in de nabijheid van een aldaar opgestelde mitrailleur en tijdens de daaropvolgende aanval van de vijand te blijven vuren tot deze gedwongen werd de aanval te staken.

Bron: Meijer (1990), p. 195,250 ; Müller (2016:BK), p. 674 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 84 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Geelhoed, Cornelis Marinus

Geboren te Zonnemaire (Zld) op26 september 1926. Overleden te Harderwijk op 11 augustus 1967.
Bekende onderscheidingen: BL,NGK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 1 april 1963
   Sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in de periode van 24 juni tot 18 augustus 1962 als commandant van een tirailleurpeloton, in de omgeving van Merauke (Nederlands Nieuw-Guinea) herhaaldelijk onderscheiden door bijzonder moedige- en beleidvolle daden tegenover de vijand, onder meer door op 8 juli 1962 met zijn eenheid een 12-tal vijandelijke parachutisten tot op 10 meter te benaderen, waarbij hij in het daarop volgende vuurgevecht, met voorbijgaan aan het gevaar voor eigen leven, zijn peloton zo koelbloedig en onbevreesd heeft geleid dat tenminste zeven vijanden werden uitgeschakeld, terwijl aan eigen zijde geen verliezen werden geleden.

Bron: Meijer (1990), p. 223 ; Müller (2016:BL), p. 373 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hagemeijer, Antonius Petrus Henricus

Geboren te Nijmegen op 2 april 1930. Overleden op 16 mei 1980.
Bekende onderscheidingen: BL,NGK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 1 april 1963
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in de periode van 24 juni tot 18 augustus 1962 als commandant van een tirailleurpeloton, in de omgeving van Merauke (Nederlands Nieuw-Guinea) herhaaldelijk onderscheiden door bijzonder moedige- en beleidvolle daden tegenover de vijand, onder meer door op 8 juli 1962 met zijn eenheid een 12-tal vijandelijke parachutisten tot op 10 meter te benaderen, waarbij hij in het daarop volgende vuurgevecht, met voorbijgaan aan het gevaar voor eigen leven, zijn peloton zo koelbloedig en onbevreesd heeft geleid dat tenminste zeven vijanden werden uitgeschakeld, terwijl aan eigen zijde geen verliezen werden geleden.

Bron: Meijer (1990), p. 224 ; Müller (2016:BL), p. 373 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hasselman, Frederik

Geboren te Enkhuizen op 7 september 1927.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 63 van 1 april 1963
   Manager, tevens vlieger van de helicopter maatschappij "World Wide"

Heeft zich in de periode van november 1961 tot juli 1962 tijdens de bestrijding van de vijand in Nederlands-Nieuw-Guinea onderscheiden door moedig en beleidvol optreden door als bestuurder van een hefschroefvliegtuig diverse malen onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden gewonden, zieken dan wel krijgsgevangenen ten behoeve van de militaire instanties af te voeren, waarbij hij meermalen gebruik moest maken van landingsplaatsen, in de buurt waarvan gesignaleerde vijandelijke parachutisten ophielden.

Bron: Müller (2016:KV), p. 349 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hees, Theodorus Hermanus Franciscus van

Geboren te Hoorn (NH) op 26 mei 1934.
Tltn.d.marns. (16-08-1958), eltn. (16-08-1960), kapt. (16-08-1963), maj. (01-08-1970), LTZ1 SD (01-07-1973), KLTZ SD (01-08-1980), pensioen (01-11-1983).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,KV,NGK.1,XXV,H.1966,KLO,NSF,MVK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Eerste luitenant der Mariniers (02212)

Heeft zich op 8 april 1962 bij een gevecht tegen vijandelijke infiltranten op het eiland GAG (NED.-NIEUW-GUINEA) onderscheiden door moedig en beleidvol optreden door een papoea-soldaat, die bij het eerste vijandelijke salvo werd getroffen, ongeacht het gevaar voor zijn eigen veiligheid onder vijandelijk vuur in veiligheid te brengen.

Bron: Müller (2016:KV), p. 348-349 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 417 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Janssen, Pierre Marie

Geboren te Geleen op 24 juli 1942.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1962
   Zeemilicien-marinier der 2e klasse (121255)

Heeft zich meermalen onderscheiden door moedig optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA, onder meer op 19 juni 1962 in de omgeving van de kampong WERSAR toen de patrouille waar hij toe behoorde in vuurcontact kwam met een 10-tal vijandelijke parachutisten en een marinier werd gewond. Door onmiddelijk naar voren te komen en met zijn mitrailleur goed gericht vuur af te geven slaagde hij erin de vijand op de vlucht te jagen, waardoor de gewonde marinier in veiligheid kon worden gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 258 ; Müller (2016:BK), p. 675 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kayzer, Willem

Geboren te Soerabaja op 12 januari 1936. Overleden te Capelle aan de IJssel (ZH) op 8 september 1973.
Tltn.d.marns. (16-08-1958), maj.d.mnrs. (01-08-1970).
Bekende onderscheidingen: KV,NGK.1,KLO,NSF.5,TMTP

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 44 van 19 september 1963
   Kapitein der Mariniers (02222)

Heeft zich als commandant van een peloton in de periode van april tot augustus 1962 in verband met vijandelijke acties in Nederlands Nieuw-Guinea meerdere malen onderscheiden door moedig- en beleidvol optreden.
Dankzij zijn snel en kordaat optreden wist hij met zijn eenheid diverse successen te boeken, terwijl hij door een rusteloze patrouillegang de tegenstander veel afbreuk deed.

Bron: Leeflang et al. (2004), nummer 5157 ; Müller (2016:KV), p. 349 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kosse, Reinder

Geboren te Groningen op 25 januari 1936. Overleden te Nieuwegein op 27 juli 2001.
LTZVKMARNS 2JC (01-01-1980), LTZVKMARNS 2OC (01-01-1983), pensioen (01-05-1986).
Bekende onderscheidingen: KV,NGK.1,Z.Med.,KLO,NSF

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 44 van 19september 1963
   Korporaal der Mariniers (26470)

Heeft zich in de periode van maart tot en met juni 1962 in verband met acties tegen de vijand in de omgeving van het Onin-schiereiland (Nederlands Nieuw-Guinea) meerdere malen onderscheiden door moedig -en beleidvol optreden.
Als opvolgend groepscommandant herhaaldelijk blijk gegeven van persoonlijke moed en goede leiderseigenschappen.
Heeft gedurende enige tijd op goede wijze de functie van sergeant-groepscommandant vervuld.

Bron: Müller (2016:KV), p. 350 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 393 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Moreu, Charles Henri Louis Marie

Geboren te Amsterdam op 22 december 1938. Gesneuveld nabij Soem (Onin, Nederlands Nieuw Guinea) op 17 augustus 1962.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 1 april 1963 (postuum)
   Tijdelijk reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich op 16 augustus 1962 in de omgeving van de kampong Tanasipata (Nederlands Nieuw-Guinea) onderscheiden door moedig optreden tegenover vijandelijke parachutisten.
Toen zijn eenheid onder onverwachts en hevig vijandelijk vuur kwam en hijzelf ernstig gewond raakte, door zijn persoonlijk voorbeeld en door het geven van de juiste bevelen, bereikt dat, ondanks de aanvankelijk ongunstige eigen positie, de tegenstander uiteindelijk gedwongen werd het gevecht af te breken.

Bron: Meijer (1990), p. 269 ; Müller (2016:BK), p. 675 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Nassau, Johannes Catharina Stephanus van

Geboren te Roosendaal en Nispen op 5 februari 1937.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1960), res-eltn. (01-01-1962), kap.sd. (01-11-1968), maj.sd. (01-11-1977).
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 1 april 1963
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich op 28 mei 1962 in de kampong Malodofok in Nederlands Nieuw-Guinea onderscheiden door moedig optreden.
Door zijn persoonlijk voorbeeld, het juist leiden van het vuur wist hij zijn eenheid zo agressief aan te voeren, dat de vijand verliezen werden toegebracht en 8 vijanden gevangen werden genomen.

Bron: Meijer (1990), p. 269 ; Müller (2016:BK), p. 675-676 ; met dank aan de heren W.F.J. Elgers en H.J. Huisman

Offermans, Hendrik Joseph Rudolf ('Jos')

Geboren te Schinveld op 17 november 1935. Overleden te Boxmeer op 2 februari 2009.
LTZVKMARNS 2JC (01-07-1983), pensioen 01-12-1985.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,Z.Med.,IM.80,MarM,KLO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Uitgereikt door vice-admiraal A.H.J. van der Schatte Olivier aan boord van Hr.Ms. Vliegdekschip 'Karel Doorman' op 19 april 1963
   Korporaal der Mariniers (13052).

Heeft zich als tijdelijk sergeant meermalen onderscheiden door beleidvol optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW GUINEA, door onder meer op 14 juni 1962 als commandant van een patrouille in de omgeving van kampong BRONKENDIK de vijand zo dicht mogelijk te naderen, het vuur te doen openen en met een deel van de patrouille een omtrekkende beweging te doen uitvoeren met als uiteindelijk resultaat dat aan de vijand zware verliezen werden toegebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 195,270 ; Müller (2016:BK), p. 674 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 411 ; Brons nummer 63, p. 51-54

Poortman, Harmen

Geboren te Dantumadeel op 30 maart 1936. Overleden te 't Harde op 25 mei 2002.
Eltn.sd. (01-01-1961), kapt.sd. (01-11-1967), maj.sd. (01-11-1976).
Bekende onderscheidingen: KV,NGK.1,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 44 van 19 september 1963
   Eerste luitenant voor speciale diensten van het Wapen der Infanterie

Heeft zich als pelotonscommandant in de periode van april tot augustus 1962, in verband met vijandelijke acties in Nederlands Nieuw-Guinea meerdere malen onderscheiden door moedig en beleidvol optreden.
Dank zij zijn hoog moreel en goed leiderschap wist hij door voortdurende en rusteloze patrouillegang met zijn peloton de vijand veel afbreuk te doen.

Bron: Müller (2016:KV), p. 349 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Rode, Johannes Bertus de

Geboren te Groningen op 24 september 1936.
LTZVKMARNS 2JC (01-07-1980), LTZVKMARNS 2OC (01-07-1983), pensioen (01-04-1987).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,NGK.1,Z.Med.,NSF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Korporaal der Mariniers (26420)

Heeft in zijn functie als groepscommandant zich onderscheiden door beleidvol optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA in de omgeving van de kampong MANELEK, door bij een overval op een vijandelijk bivak, onder hevig vijandelijk vuur, zijn groep zodanig op te stellen, en het vuur zo te leiden, dat voorkomen werd dat de vijand een omtrekkende beweging kon maken en uiteindelijk gedwongen werd het gevecht af te breken.

Bron: Meijer (1990), p. 275 ; Müller (2016:BK), p. 673 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 395

Roo, Frans Christiaan de

Geboren te Serooskerke op 22 mei 1926. Overleden te Rijnsburg op 20 november 1992.
Bekende onderscheidingen: KV,OV,NGK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 44 van 19 september 1963
   Sergeant-majoor vlieger (18410)

Heeft zich in verband met een vijandelijke actie in de nacht van 11 op 12 augustus 1962 ten zuiden van het eiland Misool (Nederlands Nieuw-Guinea), onderscheiden door moedig en beleidvol optreden. Als eerste-vlieger van een patrouille vliegtuig (Neptune 201) op kundige wijze de aanval ingezet op enkele zwaar bewapende zeedoelen en ondanks heftig afweervuur vier raketten afgevuurd, met als resultaat, dat ййn der infiltratie-vaartuigen werd vernield.

Bron: Müller (2016:KV), p. 349-350 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Roode, Hendrik Cornelis de

Geboren te Den Helder op 23 januari 1933. Overleden te Meppel op 27 oktober 2021.
tltn.d.marns. (16-08-1957), eltn. (16-08-1959), kapt. (16-08-1962), maj. (01-08-1969), ltkol. (01-04-1977), kol. (01-01-1982), pensioen (01-02-1983).
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,HVN,XXV,KLO,UNTSO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Kapitein der Mariniers (07518)

Heeft zich als eerste-luitenant, commandant van een V en I-peloton herhaaldelijk onderscheiden door moedig optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA, onder meer door op 10 juni 1962 in de omgeving van de kampong MANDONI door onversaagde en hardnekkige patrouillegang, de, numeriek sterkere, vijand op te sporen en deze bij het daaropvolgend vuurcontact op de vlucht te jagen met achterlating van wapens, munitie en uitrusting.

Bron: Meijer (1990), p. 276 ; Müller (2016:BK), p. 672-673 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 330

Rosenboom, Johan Lodewijk

Geboren te Voerendaal op 17 april 1941.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Marinier der 1e klasse (71682)

Heeft zich meermalen onderscheiden door moedig optreden in de strijd tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA onder meer door op 1 juni 1962, toen de eenheidwaar hij toe behoorde, ten Noorden van FAK-FAK, door hevig vijandelijk vuur werd verrast en voor een deel gebonden werd, moedig en onversaagd goed gericht vuur af te geven, zijn collega's aan te moedigen hem te volgen en er veel toe bijgedragen dat uiteindelijk de vijand op de vlucht werd gedreven.

Bron: Meijer (1990), p. 276 ; Müller (2016:BK), p. 674 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Schoeman, Geurt

Geboren te Veenendaal op 3 oktober 1924. Overleden te Veenendaal op 20 oktober 1996.
LTZVKMARNS 2JC (01-01-1970), LTZVKMARNS 2OC (01-01-1973), pensioen (16-10-1974).
Bekende onderscheidingen: BK,OV.1,NGK.1,Z.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Uitgereikt door vice-admiraal A.H.J. van der Schatte Olivier aan boord van Hr.Ms. Vliegdekschip 'Karel Doorman' op 19 april 1963
   Sergeant der Mariniers (16140)

Heeft zich onderscheiden door moedig optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA op 24 mei 1962 in de omgeving van TEMINABUAN door toen het peloton, waar hij toe behoorde onder hevig vuur van een numeriek sterkere vijand kwam en gedwongen werd het gevecht af te breken, een groep van circa 15 vijanden in de flank aan te vallen en te verjagen, waarbij aan de vijand enkele verliezen werden toegebracht en een grote hoeveelheid uitrusting en munitie werd buitgemaakt.

Bron: Meijer (1990), p. 195,278 ; Müller (2016:BK), p. 673 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 378 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Smagge, Rolf

Geboren te Soerabaja op 28 november 1929.
tltn.d.marns. (16-08-1953), eltn. (16-08-1955), kapt. (16-08-1958), maj. (16-04-1965), ltkol. (01-04-1974), pensioen 01-12-1979.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,HVN,XXV,KLO,NSF.5,MVK,TMPT,UNTSO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Kapitein der Mariniers (03010)

Heeft zich meermalen onderscheiden door moedig optreden tegen vijandelijke parachutisten in NED.-NIEUW-GUINEA, onder meer door op 1 juni 1962, toen zijn eenheid ten Noorden van FAK-FAK onder hevig vijandelijk vuur kwam en één groep daardoor gebonden werd, met voorbijgaan van gevaar voor eigen leven de overige mariniers voor te gaan in de tegenaanval waardoor de, numeriek sterkere vijand gedwongen werd het vuur te staken en op de vlucht te gaan.

Bron: Meijer (1990), p. 280 ; Müller (2016:BK), p. 672 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 332

Soffner, Roland Robert

Geboren te Semarang, Java, op 16 september 1929. Overleden te s-Gravenhage op 18-12-2000.
Adb1 (16-08-1954), LTZ2jc (16-08-1956), LTZ2oc (16-08-1959), LTZ1 (01-07-1966), e.o. 01-08-1977.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Oudere Categorie (06256)

Heeft zich in de nacht van 11 op 12 augustus 1962, ten zuiden van het eiland MISOOL (NED.-NIEUW-GUINEA) onderscheiden door moedig optreden tegen vijandelijke infiltranten. Als commandant tevens waarnemer van een patrouille-vliegtuig (Neptune 201) heeft hij, toen vijandelijke infiltratie-vaartuigen waren gesignaleerd, ondanks hevig afweervuur van de escorterende vaartuigen, ogenblikkelijk de aanval in doen zetten en het vuur doen openen, waarbij naderhand bleek, dat één der infiltratie-vaartuigen werd vernield.

Bron: Meijer (1990), p. 281 ; Müller (2016:BK), p. 673 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 313 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Stroop, W.

Geboren te Terhorne (Friesland) op 8 juli 1929.
Adjudant-onderofficier der Mariniers.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,B.Med.,KLO.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963 ; uitgereikt door vice-admiraal A.H.J. van der Schatte Olivier aan boord van Hr.Ms. Vliegdekschip 'Karel Doorman' op 19 april 1963
   Sergeant der Mariniers (29017)

Heeft zich herhaaldelijk onderscheiden door beleidvol optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA, onder meer door op 5 augustus 1962 met zijn troep een numeriek sterkere vijand op te sporen en op tactisch juiste wijze aan te vallen, waardoor de vijand op de vlucht werd gejaagd met achterlating van een grote hoeveelheid munitie en uitrustingsstukken, terwijl achteraf bleek dat bij dit treffen aan de vijand enige verliezen waren toegebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 195,282 ; Müller (2016:BK), p. 673 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Tiemes, Frederik Louis

Geboren te Ubach over Worms op 12 december 1941.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Zeemilicien-marinier der 2e klasse (115000)

Heeft zich op 25 maart 1962 aan boord van het marinevaartuig LCPL 9534, dat ligplaats had gekozen bij het eiland GAG (NED.-NIEUW-GUINEA), onderscheiden door moedig optreden door, toen dit vaartuig door een indonesische Mitchell-bommenwerper met raketten en boordwapens werd aangevallen, in volkomen ongedekte positie met een mitrailleur vuur uit te brengen op dit vliegtuig en dit vuren ook na het uitbreken van brand aan boord en tijdens een tweede aanval van het vliegtuig voort te zetten, tot zijn wapen weigerde.

Bron: Meijer (1990), p. 284 ; Müller (2016:BK), p. 674 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Valentijn, Cornelis Leonardus('Kees')

Geboren te Ter Aar op 2 augustus 1933.
Sgt-maj.d.Marns.
Bekende onderscheidingen: KV,NGK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 44 van 19 september 1963
   Marinier der 1e klasse (93418)sergeant-majoor vlieger (18410)

Heeft zich in de periode van maart tot en met juni 1962 in verband met acties tegen de vijand in de omgeving van het Onin-schiereiland (Nederlands Nieuw-Guinea) meerdere malen onderscheiden door moedig en beleidvol optreden.
Dank zij zijn hoog moreel en goed leiderschap wist hij door voortdurende en rusteloze patrouillegang met zijn peloton de tegenstander veel afbreuk te doen.

Bron: Müller (2016:KV), p. 350 ; met dank aan de heren W.F.J. Elgers en H.J. Huisman

Waal, Andries de

Geboren te s-Gravenhage op 1 september 1941.
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Zeemilicien-marinier der 2e klasse (116939)

Heeft zich op 25 maart 1962 aan boord van het marinevaartuig LCPL 9534, dat ligplaats had gekozen bij het eiland GAG (NED.-NIEUW-GUINEA), onderscheiden door moedig optreden door, toen dit vaartuig door een indonesische Mitchell-bommenwerper met raketten en boordwapens werd aangevallen, in volkomen ongedekte positie met een mitrailleur vuur uit te brengen op dit vliegtuig en dit vuren ook na het uitbreken van brand aan boord en tijdens een tweede aanval van het vliegtuig voort te zetten, tot zijn wapen weigerde.

Bron: Meijer (1990), p. 287 ; Müller (2016:BK), p. 675 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Woortman, drs. Johannes Antonius ('Hans')

Geboren te Amsterdam op 4 oktober 1936.
Tltn.d.marns. (16-08-1959), eltn. (16-08-1961), kapt. (16-08-1964), e.o. en LTZ1 SD (01-08-1972), pensioen 01-05-1987
Bekende onderscheidingen: BK,NGK.1,XXV,KLO,NSF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 27 maart 1963
   Eerste luitenant der Mariniers (02258)

Heeft zich in de strijd tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA meermalen onderscheiden door moedig optreden, onder meer op 27 maart 1962 op het eiland GAG, toen hij als commandant van een verkenningspatrouille ter sterkte van 8 man op een numeriek sterkere vijand stootte en door snel en beslist optreden erin slaagde deze op de vlucht te jagen, waarbij aan de vijand enkele verliezen werden toegebracht en een hoeveelheid wapens en uitrusting werd buit gemaakt.

Bron: Meijer (1990), p. 290 ; Müller (2016:BK), p. 673 ; Officierslijst Koninklijke Marine 1993, p. 424 ; met dank aan de heer H.J. Huisman