Terug naar Decorati

Onderscheidingen aan het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea 1950-1953

Vaandel | A - E | F - K | L - R | S - Z

De onbekende dode van de Nederlandse strijdkrachten

Teaguk with Gold Star (ROK)
   1961

the unknown dead of the armed forces of the Kingdom of The Netherlands who sacrified their lives in defense of liberty and peace in the war against the Communist aggressors in Korea during the period 25 June 1950 to 27 July 1953.

Bron: Keers, B. (2013, december). De Teaguk met gouden ster voor de Nederlandse Onbekende Soldaat. Decorare. 30, p. 44-48.

Vaandel van het Nederlands Detachement Verenigde Naties

Bekende onderscheidingen: DUC.2,KPUC

Distinguished Unit Citation (USA)
   Goedkeuring bij L.O. 1951 Nr 175 L-LM
   Wegens:

In de vroege ochtend van de 12de Februari zette de vijand een offensief in met twee divisies, ten doel hebbende het centrale front te splitsen.
  Het Nederlands detachement ontving de opdracht blokposities in te nemen aan de peripherie van het strategisch belangrijke verbindingscentrum Hoengsong. Doel van deze opstelling was, twee Amerikaanse bataljons, ondersteunende artillerie en de overgebleven troepen van de 5de en 8ste Zuid-Koreaanse divisie in staat te stellen zich uit hun aan vuur blootgestelde posities terug te trekken.
  Het Nederlands detachement nam posities in à cheval van de hoofdas tegenover de oprukkende vijand.
  Grote groepen vijandelijke strijders naderden vanuit hoger gelegen gebieden in het westen en de heuvelruggen in het noorden. Een kleinere vijandelijke groep wist door te dringen in de door de verdedigers ingenomen posities, doch werd snel teruggeworpen. Omstreeks de middag van dezelfde dag had de vijand een grote macht samengetrokken in de nabijheid van Hoengsong en werden de verdedigers aangevallen met vuur uit handwapens, automatische wapens en mortieren.
  Gedurende de gehele middag dekte het Nederlands Detachement de terugtocht der VN-troepen door accuraat en doeltreffend vuur. Nadat de duisternis was gevallen, infiltreerde een vijandelijke compagnie in de terugtrekkende Zuid-Koreaanse divisies en zij slaagde er in de open rechterflank van de positie van het Nederlands Detachement te omtrekken en de commandopost te bereiken. De Nederlandse commandant herkende de aanvallers en waarschuwde luidkeels zijn troepen, verzamelde de leden van zijn hoofdkwartier en verzette zich met zijn kleine groep tegen de verraderlijke tegenpartij tot hij dodelijk gewond neerviel.
  Zijn dapper voorbeeld en zijn zelfopoffering inspireerden het stafpersoneel zodanig, dat zij de vijand wisten terug te drijven en in een verwoed gevecht van man tegenover man talrijke vijanden neerlegden. De zwaargehavende en moedige Nederlandse onderdelen trokken terug op achtereenvolgende blokposities totdat de laatste man van de bevriende terugtrekkende troepen door de vijandelijke linie was heen getrokken. Intussen was de vijand in zuidwestelijke richting geïnfiltreerd, waarbij wegversperringen werden aangelegd op de hoofdaanvoerlijn naar Wonjoe. Opnieuw werd aan de dappere troepen van het Nederlands Detachement opgedragen een achterhoedegevecht aan te binden en de vijand op te houden tot de versperringen zouden zijn opgeruimd. Zij vochten hardnekking tegen een overweldigende meerderheid, dusdoende tijd winnende om de bevriende troepen gelegenheid te geven de aanvoerlijn vrij te maken.
  Op de 13e Februari werden de nieuwe verdedigende posities ingenomen en groef het detachement zich in, wachtende op de volgende aanval, die vroeg in de morgen van de 14e tegen de B-compagnie werd ingezet. De compagnie werd achterwaarts gedrongen totdat eigen mortier- en artillerievuur op de Chinese aanvallers kon worden uitgebracht. In de avond van dezelfde dag werd de toestand kritiek. De vijand beheerste volledig Heuvel 325, een dominerend terreingedeelte, van waaruit onze posities konden worden overzien. Verbindingen waren verbroken, de verliezen zwaar en de situatie was volkomen onoverzichtelijk. Toen werd aan de A-compagnie, die zo verzwakt was, dat zij moest worden aangevuld door pelotons van de B-compagnie en de mortiercompagnie, bevel gegeven de heuvel te hernemen. Do compagnie zette de aanval in om 02.30 uur in de ochtend van de 15de Februari en werd aanvankelijk teruggeworpen door zwaar machinegeweervuur van de top van de heuvel.
  Om 03.45 uur werd opnieuw geattaqueerd en ditmaal slaagde de A-compagnie er in de heuveltop tot op 100 meter afstand te naderen, alsvorens zij voor de tweede maal werd teruggeslagen. Om 6 uur des ochtens, na tweemaal te zijn teruggedreven en na drie nachten niet te hebben geslapen, met een tekort aan munitie en zonder verbindingen, zette het dappere troepje mannen de bajonet op en bestormde de heuvel. Onder de beroemd geworden oorlogskreet "Van Heutsz" sloegen zij zich een weg naar de top van Heuvel 325 en ruimden de laatste resten van de zich verzettende vijand op. Het inspirerende en vastbesloten optreden van het Nederlands Detachement wist het vijandelijke offensief te weerstaan en stelde de geallieerde troepen in staat zich terug te trekken en te hergroeperen. Het Detachement legde een zodanige heldenmoed, vastberadenheid en corpsgeest aan de dag bij het uitvoeren van zijn opdracht onder uitzonderlijk moeilijke en gevaarvolle omstandigheden, dat het daarbij uitsteekt boven andere eenheden, die soortgelijke opdrachten uitvoerden.
  De dapperheid van de mannen van het Nederlands Detachement, zowel individueel als collectief, ten toon gespreid in het moedig standhouden tegenover een overmachtige vijand, strekt hetzelf, hun vaderland en de strijdkrachten der Verenigde Naties tot de hoogste eer.