Jaartal
Titel
2023
Decorare - nummer 50, december 2023
2023
Reader Seminar Onderscheidingstekens voor Fysieke Prestaties. Bronbeek 1 december 2023
2023
Decorare - nummer 49, juni 2023
2022
Decorare - nummer 48, december 2022
2022
De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003)
2022
Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten 1821-1871
2022
Decorare - nummer 47, juni 2022
2022
Schietprijzen van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters (1890-1968)
2021
De geïllustreerde Bax Ridderorden, eretekenen, draagtekens en penningen 1813-1945
2021
Decorare - nummer 46, december 2021
2021
Nederlandse ridders en edelvrouwen: Getuigen van het Lege Graf De Ridderlijke Orde van het Heilige Graf van Jeruzalem in Nederland
2021
Decorare - nummer 45, juni 2021
2020
Decorare - nummer 44, december 2020
2020
Heldendom in de Tweede Wereldoorlog Ridders Militaire Willems-Orde
2020
Militaire ridderlijke orden in Nederland Verslag van het symposium Zevenhonderd jaar Janskerk Haarlem 1318-2018 Haarlem 10 december 2018
2020
Decorare - nummer 43, juni 2020
2020
Redders beloond
2019
Decorare - nummer 42, december 2019
2019
Koninklijk bewijs van erkentelijkheid De beloningsmedaille ingesteld in 1817 en de daaruit voortgekomen medailles
2019
Onderscheidingen van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten en onderscheidingen toegekend door de Inspecteur der Burgerwachten (1919-1940)
2019
Decorare - nummer 41, juni 2019
2018
Decorare - nummer 40, december 2018
2018
De Orde van de Gouden Leeuw van Nassau
2018
Seminar Onderscheidingen voor het verzet - Monografie nr. 8 Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen
2018
Nieuwe oorlog, nieuwe helden? Het Nederlandse militaire decoratiestelsel en de rol van de Commissie Militaire Onderscheidingen in de Londense periode, 1941-1945
2018
De Watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden Foto Atlas
2018
Herinneringsboek uitreiking Militaire Willems-Orde aan majoor-vlieger Roy de Ruiter Den Haag | 31 augustus 2018
2018
Decorare - nummer 39, juni 2018
2017
Decorare - nummer 38, december 2017
2017
De Watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden Foto Atlas
2017
Geloven verplicht Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015)
2017
Seminar Militaire Herinneringsmedailles - Monografie nr. 7 Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen
2017
Decorare - nummer 37, juni 2017
2016
Decorare - nummer 36, december 2016
2016
Verdiend Eerbetoon 60 jaar Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden 1956-2016
2016
75 jaar Commissie Dapperheids-Onderscheidingen 1941-2016
2016
De Bronzen Leeuw 1944-2016 Voor bijzonder moedige en beleidvolle daden
2016
Het Bronzen Kruis 1940-2016 Voor moedige en beleidvolle daden
2016
Het Kruis van Verdienste 1941-2016 Voor moedig en beleidvol optreden
2016
Het Vliegerkruis 1941-2016 Voor initiatief, moed en volharding
2016
Onderscheidingen van de gemeentelijke burgerwachten (1918-1940)
2016
Decorare - nummer 35, juni 2016
2016
Uitreiking Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen Den Haag, 15 maart 2016
2015
Decorare - nummer 34, december 2015
2015
Een hele eer 200 jaar koninklijke onderscheidingen in Nederland
2015
Van de Militaire Willems-Orde tot het Kruis van Verdienste Decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden
2015
Weldaad loont 110 jaar Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden
2015
1815 - 2015 Militaire Willems-Orde 200 jaar moed, beleid en trouw
2015
Decorare - nummer 33, juni 2015
2015
Knights of Orange Orders of the Netherlands
2015
Hulde van Amstels Burgerij Het Herinneringskruis 1898 aan de Amsterdamse Politie
2014
Decorare - nummer 32, december 2014
2014
Uitreiking Militaire Willems-Orde aan majoor Gijs Tuinman Den Haag, 4 december 2014
2014
De Mens achter de Medaille - 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen
2014
De Huisorde van Oranje Foto-atlas
2014
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend: Russische onderscheidingen
2014
Niederlдndische Ordens-Verleihungen an Deutsche 1892-1919
2014
Uniformen en eretekenen van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1606-heden
2014
Decorare - nummer 31, juni 2014
2014
Ridders van Holland Van harnas tot lintjesregen
2014
Nieuwsbrief 2012-2013 - Stichting Historisch Onderzoek "Hollant"
2014
Vademecum decoratiestelsel
2013
Decorare - nummer 30, december 2013
2013
Koninklijke medailles
2013
Voor Ons en Ons Huis Meer dan honderd jaar Huisorde van Oranje 1905-2005 (2011)
2013
Decorare - nummer 29, juni 2013
2013
Het Present van Staat De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal 1588-1795
2013
Toegekende erepenningen uit het laatste jaar van de patriottentijd 225-jarige herdenking van de omwenteling van 1787
2012
Decorare - nummer 28, december 2012
2012
Door Napoleon bedreigd De Ridderlijke Duitse Orde 1753-1838
2012
Het Kruis van de Tweedaagse Militaire Prestatietocht (TMPT)
2012
Decorare - nummer 27, juni 2012
2012
Nieuwsbrief 2011 - Stichting Historisch Onderzoek "Hollant"
2012
Van herkenning tot erkenning Een praktijkhandboek over het decoratiestelsel
2011
Decorare - nummer 26, december 2011
2011
Vechten, bidden en verplegen Twaalf opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden tot 1620
2011
In het licht van onze opdracht 1911 - 2011 Associatie Nederland van de Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta
2011
Dutch Awards conferred on Scandinavians 1892-1940
2011
Dutch Awards conferred on Scandinavians 1944-1996
2011
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend: Onderscheidingen van Centraal Europa
2011
Honderd jaar Helden Carnegie Heldenfonds 1911-2011
2011
Van ridderorde tot dapperheidsonderscheiding De evolutie van de Militaire Willems-Orde en het begrip 'moed' in Nederlands-Indiл 1818-1963
2011
Decorare - nummer 25, juni 2011
2011
Nieuwsbrief 2010 - Stichting Historisch Onderzoek "Hollant"
2011
Gekoesterde traditie De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde
2011
Onderscheidingen en Beloningen zeevarenden Een historisch overzicht
2010
Nederlandse onderscheidingen verleend aan Belgen
2010
Decorare - nummer 24, december 2010
2010
Inhuldigingsmedaille 1948
2010
Pauselijk eerbetoon
2010
De Militaire Willems-Orde Aanvullingen op G.C.E. Kцffler en P.G.H. Maalderink
2010
Decorare - nummer 23, juni 2010
2010
Nieuwsbrief 2009 - Stichting Historisch Onderzoek "Hollant"
2010
De Lombokexpeditie van 1894 van MWO tot herinneringspenning
2009
Decorare - nummer 22, december 2009
2009
Inventaris van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Ministers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1946-1995 (1996)
2009
Een koninklijke onderscheiding ...een Kroon op uw werk!
2009
Watersnoodmedailles
2009
Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland 1909-2009
2009
Allied Awards to the Dutch. Dutch Awards to the Allies for the Second World War
2009
Decorare - nummer 21, maart 2009
2009
Nieuwsbrief 2008 - Stichting Historisch Onderzoek "Hollant"
2009
De Gespen voor Krijgsverrichtingen 1846-2008 Van pacificatie tot vredesmissies. Studie naar ontwikkeling, invloeden, traditie en praktijk
2008
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend: Scandinavische onderscheidingen in het bijzonder die van Finland en de Baltische Staten
2008
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend: Scandinavische onderscheidingen in het bijzonder van Noorwegen en Zweden
2008
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend: Scandinavische onderscheidingen in het bijzonder van Denemarken en IJsland
2008
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend: Onderscheidingen van de Balkan
2008
Decorare - nummer 20, oktober 2008
2008
Ministers van Staat en hun onderscheidingen
2008
Decorare - nummer 19, maart 2008
2008
De Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
2007
Decorare - nummer 18, november 2007
2007
Een bewijs van belangstelling en welwillendheid - De medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst
2007
Een lintje van de Koningin
2007
Ministers van buitenlandse zaken van Nederland en hun onderscheidingen
2007
Honderd jaar De Ruytermedaille - 1907 tot 2007
2007
200 jaar koninklijk
2007
Decorare - nummer 17, maart 2007
2007
Nieuwsbrief 2007 - Stichting Historisch Onderzoek "Hollant"
2007
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend: Belgische Onderscheidingen
2007
De Erepenning van de stad Groningen - Over de geschiedenis ervan en over de uitreiking van de Erepenning aan Wim Koops door burgemeester Jacq. Wallage
2006
Het officierskruis - Voor eervolle langdurige dienst
2006
Het ereteken voor de schutterij 1852-1907
2006
Oranjepenningen in Paleis Het Loo - met een catalogus van de penningcollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau
2006
Lodewijk Napoleon - Aan het hof van onze eerste koning [1806-1810]
2006
Decorare - nummer 16, september 2006
2006
Decorare - nummer 15, maart 2006
2005
Ereteken vanaf 1816 toegekend in het voormalige Nederlands-Indië
2005
Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid - De medailles voor Menslievend Hulpbetoon 1822-2005
2005
Een boetekleed ontsiert de man niet Abraham Kuyper en de lintjesaffaire (1909-1910)
2005
Decorare - nummer 14, september 2005
2005
Rechtvaardigen onder de Volkeren - Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan joden
2005
Decorare - nummer 13, maart 2005
2004
Medaille der Koepokinentingen
2004
Utrechts eerbetoon - Stadsonderscheidingen 2004
2004
De Geest Overwint - De Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
2004
Decorare - nummer 12, september 2004
2004
Voor trouwe plichtsbetrachting - Onderscheidingen van de Nederlandse Politie
2004
Gemeentelijke onderscheidingen in de provincie Utrecht in 2003
2004
De onderscheidingen van Eduard van Beinum
2004
Decorare - nummer 11, maart 2004
2004
Het heeft Hare Majesteit behaagd - Hoe komt een gewoon mens aan een lintje
2004
Zilveren Anjer 1992-2004
2003
Decorare - nummer 10, september 2003
2003
Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend - deel 1: Pauselijke Onderscheidingen
2003
Ministers van buitenlandse zaken van Nederland en hun onderscheidingen
2003
Vrijwillige Burgerwacht 1918-1940 - Metalen Herinneringstekens
2003
Decorare - nummer 9, maart 2003
2003
Moed en deugd, ridderorden in Nederland - De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving
2003
Catalogus der medailles, of gedenkpenningen, betrekking hebbende op de voornaamste historiën der Vereenigde Nederlanden, vervaardigt door de medailleurs Martinus en Joan George Holtzhey, tot Amsterdam
2002
'Weest Ritter ende Guet Man ende Hout Ridderlijcke Oerde' - Portretten van Broeders uit de Balije Utrecht van de Ridderlijke Duitsche Orde
2002
Decorare - nummer 8, november 2002
2002
Decorare - nummer 7, augustus 2002
2002
Eindrapport Commissie Implementatie Nieuw Decoratiestelsel
2002
Eretekens van Verenigingen van Oud-Strijders 1815-1915
2002
Lead William - The Dutch Expedition Cross and Associated Awards and Campaigns
2002
Police Medals of the world
2002
Koninklijke medailles
2002
Eresabel
2002
Decorare - nummer 6, maart 2002
2001
Decorare - nummer 5, september 2001
2001
Van bijzondere verdiensten tot Koninklijke onderscheiding
2001
Utrechts eerbetoon 2001
2001
Decorare - nummer 4, november 2000
2001
'Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst' voor dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers
2001
Onderscheidingen - Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden
2001
Langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij De Nederlandse Krijgsmacht
2001
Kroniek van het geslacht Van Lynden
2000
Adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel Een institutioneel onderzoek naar het adelsbeleid, adelrecht en het decoratiestelsel na 1945
2000
De vestiging van het Duitse Huis in de Stad Utrecht
2000
De Militaire Willems-Orde
2000
Doe wel en zie niet om - Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden
2000
Decorated by a grateful ally - United States awards of the Silver Star, the Bronze Star Medal, and the Legion of Merit to Dutch nationals for service in the European Theater of Operations during the Second World War
2000
Utrechts eerbetoon 2000
2000
Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid
2000
Onderscheiding zonder onderscheid - Vormen van eerbetoon in de gemeente Zeist
2000
Koning Willem I en de Orde van St.Jacob
2000
De 40 huislieden van de Orde des Graven, later de Orde van St.Jacob
2000
Decorare - nummer 3, mei 2000
2000
Gouden Koorden - Reserve- en Vrijwillige Politie 1948-1998
1999
Onderscheidingen van de Koning-Groothertog - De Orde van de Eikenkroon 1841-1890
1999
Decorare - nummer 2, november 1999
1999
Véél Veren - Frans Smits, militair stylist
1999
Ridderlijke Orden in Nederland - haar geschiedenis en merkwaardigheden
1999
Het ontstaan van het Vervolg op Van Loon
1999
Decorare - nummer 1, mei 1999
1998
Medailles voor Vredesoperaties van 1980-heden
1997
Honours Galore
1997
Van bijzondere verdiensten tot Koninklijke onderscheiding
1997
Het Vliegerkruis - Voor initiatief, moed en volharding
1996
Tot belooning van edele menschvrienden - De medailles van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam
1995
Voor trouwe dienst - De trouwe-dienstmedaille voor militairen beneden de rang van officier, ingesteld in 1825
1994
Voor geen geld te koop: het lintje van dichtbij
1993
’Zeg mij aan wien ik toebehoor’ - Het Verzetskruis 1940-1945
1993
De Commissie Brandweeronderscheidingen van de KNBV en de NVBC
1992
Universiteit op de penning - Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam
1991
Zilveren Anjer - 1950-1991
1991
Koninklijk Verenigd - functie en analyse van een vorstelijk predikaat
1991
Macht & onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan - De Commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem
1991
Onderscheidingen
1991
De Ridderlijk Duitsche Orde in Maasland 1241-1991
1990
Een select gezelschap en een vergeten onderscheiding - Ridders in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau
1990
Bronzen Leeuw/Bronzen Kruis - Militaire Dapperheidsonderscheidingen
1990
De laatste ridders
1990
Nederlandse ridders van het Heilige Graf van Jeruzalem - De Nederlandse Commanderije in historisch perspectief
1990
Militaire Willems-Orde 1815-1990
1990
Een Kouseband voor Oranje
1989
Kroon op het werk - Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden
1989
Voor langdurige eervolle dienst - Het ontstaan en de geschiedenis van het Officierskruis
1988
Een gemengd gezelschap en een vergeten onderscheiding - Broeders in de Orde van de Nederlandse Leeuw 1816-1960
1988
De Utrechtse Balije der Duitse Orde - ruim 750 jaar geschiedenis van de Orde in de Nederlanden
1988
Het Loo - Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
1988
Gulden Boek Koninklijke Marechaussee
1988
De Utrechtse Balije der Duitse Orde ruim 750 jaar geschiedenis v/d Orde in de Nederlanden
1987
De trouwe-dienstmedaille voor militairen beneden de rang van officier ingesteld in 1825
1987
Inventaris van het archief van de Vereniging Het Metalen Kruis, 1853-1891
1987
Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis
1986
De Medaille van de Tweede Internationale Vredesconferentie 1907
1986
Geschiedenis van de Utrechtse Universiteit in penningen
1985
Boekwerk Onderscheidingen
1985
Ons Grondwetsartikel Regelende de Instelling van de Ridderorden en de Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Orden in de negentiende en twintigste eeuw
1985
De Orde van de Unie
1985
Inventaris van het archief van de balije van Utrecht der Johanniterorde, 1251 - 1851
1985
Inventaris van het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815 - 1969
1984
Orders and Decorations of The Netherlands
1984
The Royal Commemorative and Inauguration Medals of The Netherlands 1898-1980
1984
De Johanniter Orde in Nederland 1949-1984
1983
Ribbons and Medals
1982
De Militaire Willems-Orde sedert 1940
1982
Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken: Kabinet van de Minister: Koninklijke Onderscheidingen, (1914) 1920-1940
1982
Inventaris van het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811
1982
Verzamelen is ook een kunst - Twintig verzamelaars over hun hobby
1982
Orders and Decorations of The Netherlands 1781-1981
1981
Nederlandse Familiepenningen tot 1813
1980
Academia Lugduno Batava in Nummus
1981
Het Officierskruis
1980
Inventaris van de archieven van de commissies "Verzetsster Oost-Aziл", 1942-1945, (1946) 1949-1957
1980?
Koninklijke Begeer - Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1976-1979
1979
Chris van der Hoef 1875-1933
1978
Ridderorden en Onderscheidingen - Informatie Pakket voor Beoefenaars der Militaire Historie
1977
Inventaris van archivalia betreffende de Oorlogs-onderscheidingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel 1940-1976
1977
Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795
1976
Bijdragen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort
1976
Numismatiek - munten, penningen en medailles
1975
Koninklijke Begeer - Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975
1973
Ridderorden, Eereteekenen, Draagtekens en Penningen betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden)
1969
Johanniters, Tempeliers, Duitse Orde. Drie geestelijke ridderorden
1967
Orders and Decorations of Europe in color
1965
Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen
1965
Ridderlijke Orden in Nederland
1965
Ridders der Militaire Willems-Orde bij de Koninklijke Luchtmacht
1964
De Institutie van de Orde van Sint Jacob door Graaf Floris V
1961
De Ridderlijke Duitsche Orde van verleden tot heden
1960
N.V. Koninklijke Begeer - Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960
1959
De Johanniter Orde in Nederland 1934-1959
1958
Ordre Imperial de la Réunion
1957
Batons en rozetten
1953
De Noord-Nederlandse triumpfpenningen
1951
De Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen
1951
Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden
1948
Ridders zonder harnas
1948
Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling - Deel B: Briefwisseling
1947
Nederlandsche Penningen
1943
De Meesters der Plaquette-penningen
1940
De Militaire Willemsorde 1815-1940
1939
Herinneringsboek 1914-1918 Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"
1939
Moed Beleid Trouw - Verzameling van dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen, die zich onderscheidden bij krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger van 1818 t/m heden
1939
Biographisch Jaarboek der Nederlandsche Ridderorden 1937-1938
1937
De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936
1935
Koninklijke Begeer - Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1880-1935
1934
Geschiedenis der Johanniter-Orde in Nederland tot 1795
1921
Nederlandsche Balije der Souvereine Orde van Malta
1914
Nederlandsche Penningen 1898-1908 - Penningkundige geschiedenis der Regeering van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden 1898-1908
1912
De Militaire Willems-Orde
1908
Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen van 1864 tot 31 augustus 1898
1902
Neerlands krijgsroem in Insulinde
1899
Beschrijving van de gedenk-, strooi, prijs- en draagpenningen, gedenk- en penningplaten, draagtekens, enz. vervaardigd naar aanleiding van de inhuldiging van H.M. Wilhelmina Koningin der Nederlanden
1894
Beschrijving der Penningen, Eereteekenen, enz. van de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam
1894
Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen geslagen tusschen November 1813 en November 1863
1893
Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des XIX. Jahrhunderts
1891
De Militaire Willemsorde - Galerij van Nederlandsche Helden
1890-1891
Penningkundig Repertorium - Mededeelingen ter aanvullingen van de Penninggeschiedenis der Nederlanden
1890
Militair-Historische terugblik bij den vijf- en zeventigjarigen gedenkdag van Waterloo - De historische oorsprong en beteekenis, de grondslagen en het doel van Legioen van Eer, IJzeren Kruis en Militaire Willemsorde
1890
De Militaire Willemsorde 1815-1890
1888
Beschrijving van de Koninklijk Nederlandsche- en Groothertogelijk Luxemburgsche Ridderorden, benevens de verschillende Eereteekenen en Versierselen in Nederland en Nederlandsch-Indiл
1885
Voorheen en thans- eene vergelijkende beschouwing bij het zeventig jarig bestaan der Militaire Willems-Orde, 1815-1885
1883
Catalogus der verzameling van medaillestempels aan 's Rijks Munt
1874
Iets over Nederlandsche en Luxemburgsche Ridderorden
1871
Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht
1871
Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde Balye van Utrecht sedert 1581
1869
Beschrijving van Nederlandsche Historie-penningen ten vervolge op het werk van Mr. Gerard van Loon
1866
Het Nationaal Feest te Leiden, ter eere van oud-strijders van de jaren 1813-1815, en ter viering van het halve eeuwfeest der Militaire Willemsorde op 27 juni 1865
1865
Gedenkboek betrekkelijk de instelling van Naarden's Eerepenning
1863
Histoire numismatique de la Hollande pendant la réunion à l'empire français
1861
Het Metalen Kruis: Naam- en Ranglijst der Leden en Afdeelingen van de Vereeniging 'Het Metalen Kruis', 5e jaargang
1860
Alphabetische naamlijst van nagenoeg vierduizend geregtigden, tot het dragen van het Metalen Kruis, benevens een alphabethische naamlijst van bijna driehonderd geregtigden tot het dragen der medaille, ter herinnering aan de roemrijke verdediging der Citadel van Antwerpen
1860
De fraternisatie van het IJzeren Kruis met het Metalen Kruis
1859
Het Metalen Kruis: Naam- en Ranglijst der Leden en Afdeelingen van de Vereeniging 'Het Metalen Kruis', 3e jaargang
1858
Histoire numismatique du Royaume de Hollande, sous le règne de S.M. Louis-Napoléon, Roi de Hollande, 1806-1810
1857
Het Metalen Kruis: Naam- en Ranglijst der Leden en Afdeelingen van de Vereeniging 'Het Metalen Kruis', 2e jaargang
1857
De Duitsche Orde - of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der Broeders van het Duitsche huis van St. Marie van Jerusalem
1856
Het Metalen Kruis: Naam- en Ranglijst der Leden en Afdeelingen van de Vereeniging 'Het Metalen Kruis', 1e jaargang
1855
Ordensbuch - sämtlicher in Europa blühender und erloschener Orden und Ehrenzeichen
1853
De Nederlandsche Ridderorden en Onderscheidings- of Eereteekenen. Bevattende de Koninklijke besluiten, van derzelver instellingen en nadere bepalingen hieromtrent voorgeschreven
1853
Verzameling van Dagorders, uitgevaardigd in het Leger van Nederlandsch-Indië, van 1818-1852 met eene alphabetische naamlijst der daarin eervol vermelde personen
1845
De instelling van de Orde van St.Jacob door Graaf Floris V van Holland in den jare 1279
1843
Geschiedkundige beschrijving der oudere en nieuwere, thans bestaande Ridderorden, zoo in als buiten Europa
1840
Beschryving en afbeeldingen van Nederlandsche gedenk-penningen welke sedert 1815 tot 1838 aan 's Ryks Munt te Utrecht zijn geslagen en verkrijgbaar gesteld
1827
Twee brieven over de Ridder-Orde van St. Jacobs Broederschap ingesteld door Floris V, Graaf van Holland, waarbij gevoegd is eene verdediging van de eer van Christophorus Butkens en van zijn werk: Annales de la Maison de Lynden
1825-1837
Nederlandsche Gedenkpenningen verklaard en met verdere Bijdragen tot de Penningkunde uitgegeven
1810
Gedenkschriften van de Koninklijke Orde der Unie voor de jaren 1807, 1808 en 1809
1807
Essai historique sur les anciens Ordres de chevalerie, instutués dans les Pay-Bas
1735
Histori der Nederlandsche Vorsten met meer dan duizend historipenningen gesterkt en opgehelderd
1731
Beschrijving der Nederlandsche historiepenningen
1690
Medalische Histori Republyk von Holland