Staatsblad Inhoud
Stb.2019 - 239 Besluit van 9 april 2019 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies
Stb.2019 - 36 Besluit van 14 december 2018, houdende wijziging van het Besluit Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning)
Stb.2018 - 237 Besluit van 20 juni 2018 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met een veranderde instellingsprocedure van gespen en in verband met de hulpverlening in diverse gebieden
Stb.2018 - 219 Besluit van 20 juni 2018, houdende wijziging van het Besluit militaire medailles
Stb.2017 - 47 Besluit van 13 december 2016, houdende wijziging van het Besluit militaire medailles
Stb.2016 - 306 Besluit van 23 augustus 2016, houdende de instelling van de Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Besluit Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning))
Stb.2016 - 305 Besluit van 2 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stb.2016 - 259 Besluit van 2 juni 2016 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening op Dominica en in verband met de hulpverlening op en rond de Egeïsche Zee
Stb.2015 - 133 Besluit van 16 maart 2015 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in West-Afrika
Stb.2015 - 108 Besluit van 2 februari 2015, houdende wijziging van de Besluiten inzake het Bronzen Kruis, de Bronzen Leeuw, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis
Stb.2014 - 553 Besluit van 9 december 2014 tot intrekking van het Besluit van 10 april 1970 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het inzenden van verdienstelijk bijgehouden meteorologische journalen aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Stb.2014 - 391 Besluit van 25 maart 2014, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken
Stb.2014 - 42 Besluit van 13 december 2013, houdende instelling herinneringsmedaille «Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk»
Stb.2013 - 470 Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1946, houdende nieuwe regelen betreffende de instelling van een Eerepenning voor Menschlievend hulpbetoon (Stb. G 199) in verband met het vervangen van de aanduiding «Koningin» door «Koning»
Stb.2013 - 375 Besluit van 3 oktober 2013, houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, teneinde de medaille ook te kunnen uitreiken aan vrijwilligers van USAR.NL
Stb.2013 - 295 Wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties in verband met toekenning van de herinneringsmedaille aan civiele experts
Stb.2010 - 301 Wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in HaÔti
Stb.2010 - 189 Wijziging van het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie in verband met het van toepassing verklaren van het besluit op de ambtenaar, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Politiewet 1993
Stb.2010 - 147 Wijziging van het Besluit Kapittel voor de civiele orden vanwege een uitbreiding van de wettelijke taak van het Kapittel en het afschaffen van de verplichting tot vierjaarlijkse rapportage
Stb.2006 - 278 Wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in Pakistan
Stb.2006 - 265 Wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen
Stb.2006 - 165 Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
Stb.2005 - 142 Besluit van 16 juni 2005 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties in verband met toekenning van de herinneringsmedaille aan ambtenaren van politie
Stb.2002 - 496 Besluit van 13 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1946, houdende nieuwe regelen betreffende de instelling van een Eerepenning voor menschlievend hulpbetoon (Stb. G 199), het koninklijk besluit van 23 juli 1951, houdende instelling van het Kruis voor Recht en Vrijheid (Stb. 126), het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen, het Besluit militaire medailles en het koninklijk besluit van 10 april 1931, nr. 21, houdende bepalingen betreffende eretekenen en medailles
Stb.2001 - 362 Besluit van 21 juni 2001 tot wijziging van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau in verband met het onderscheiden van deelgemeenteraadsleden
Stb.2001 - 186 Besluit van 23 maart 2001, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties alsmede intrekking van het Besluit Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties en het Besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties (Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties)
Stb.2001 - 74 Besluit van 20 december 2000, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken (Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken)
Stb.2000 - 89 Besluit van 1 februari 2000, houdende hernieuwde instelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen
Stb.2000 - 12 Besluit van 24 december 1999 tot aanpassing van enige algemene maatregelen van rijksbestuur aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht
Stb.1999 - 512 Besluit van 14 oktober 1999, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties (Besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties)
Stb.1999 - 511 Besluit van 14 oktober 1999, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties (Besluit Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties)
Stb.1998 - 68 Besluit van 2 februari 1998, houdende regels met betrekking tot de toekenning van een medaille aan vrijwilligers die in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid verrichten (Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid)
Stb.1997 - 763 Besluit van 22 december 1997 betreffende de titulatuur en het kostuum der rechterlijke ambtenaren alsmede het kostuum van de advocaten en van de procureurs (Reglement II)
Stb.1996 - 349 Besluit van 11 juni 1996 tot wijziging van het Besluit politieregisters
Stb.1996 - 89 Besluit van 5 februari 1996, houdende wijziging van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit Kapittel voor de civiele orden
Stb.1995 - 264 Besluit van 10 mei 1995, houdende nadere regels met betrekking tot de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau (Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau)
Stb.1994 - 703 Besluit van 12 september 1994 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade
Stb.1994 - 566 Besluit van 7 juli 1994 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 29 september 1962 (Stb. 385), houdende instelling van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis
Stb.1994 - 352 Beschikking van de Minister van Justitie van 25 mei 1994, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de wet van 29 september 1815, Stb. 47, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de rijkswet van 15 april 1994, Stb. 350
Stb.1994 - 351 Beschikking van de Minister van Justitie van 25 mei 1994, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de wet van 4 april 1892, Stb. 55, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de rijkswet van 15 april 1994, Stb. 350
Stb.1994 - 350 Rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden
Stb.1992 - 514 Besluit van 4 september 1992, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties
Stb.1992 - 559 Besluit Hernieuwde vaststelling tot instelling van het Mobilisatie-oorlogskruis
Stb.1992 - 200 Besluit van 21 februari 1992 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 29 september 1962 (Stb. 1962, 385), houdende instelling van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis
Stb.1990 - 568 Besluit van 14 november 1990, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
Stb.1987 - 657 Besluit van 23 december 1987, houdende aanvulling van het Koninklijk besluit van 30 juli 1982, Stb. 511 tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
Stb.1987 - 99 Besluit van 14 februari 1987, houdende wijziging van de voorschriften voor langdurige dienst als militair der zeemacht beneden de rang van officier en van het Besluit militaire medailles (Stb. 1951, 30)
Stb.1982 - 511 Besluit van 30 juli 1982, houdende instelling Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
Stb.1980 - 715 Besluit van 29 december 1980, no. 104, houdende instelling Verzetsherdenkingskruis
Stb.1980 - 82 Besluit van 6 februari 1980, houdende instelling Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties
Stb.1974 - 662 Besluit van 7 oktober 1974 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade
Stb.1971 - 589 Besluit van 17 augustus 1971, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade
Stb.1958 - 288 Besluit van 14 juni 1958 tot instelling van een vrijwilligersmedaille en vaststelling van regelen terzake (Besluit Vrijwilligersmedaille)
Stb.1948 - I 457 Besluit van 26 October 1948, houdende instelling van een onderscheiding, genaamd ,,Verzetsster Oost-AziŽ 1942-1945"
Stb.1948 - I 366 Besluit van 11 Augustus 1948, houdende instelling van het Mobilisatie-Oorlogskruis
Stb.1948 - I 6 Besluit van 6 januari 1948, houdende vaststelling van nieuwe bepalingen betreffende het Oorlogs-Herinneringskruis
Stb.1947 - H 175 Bestluit van 10 Juni 1947, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 16 Maart 1944 (Staatsblad No. E 16), houdende instelling van het Oorlogsherinneringskruis
Stb.1946 - G 261 Wet van 18 September 1946 tot zuivering der Nederlandsche ridderorden
Stb.1946 - G 251 Besluit van 13 September 1946, houdende intrekking van de Koninklijke besluiten van 11 Maart 1943, Staatsblad Nos. D 31 en D 32, betreffende verstrekking van versierselen van de Orde van den Nederlandschen Leeuw en van de Orde van Oranje-Nassau
Stb.1946 - G 199 Besluit van 2 Augustus 1946, houdende nieuwe regelen betreffende de instelling van een Eerepenning voor menschlievend hulpbetoon
Stb.1946 - G 107 Besluit van 3 Mei 1946, houdende instelling van het Verzetskruis
Stb.1946 - G 104 Besluit van 2 Mei 1946, houdende aanvulling van het Koninklijk besluit van 16 Maart 1944, Staatsblad E 16, betreffende instelling van het Oorlogsherinneringskruis
Stb.1946 - G 100 Wet van 30 April 1946, houdende herziening van de Wet van 30 April 1815, No. 5 (Staatsblad No. 33*), houdende instelling van de Militaire Willems-Orde
Stb.1946 - G 89 Besluit van 10 April 1946, houdende nadere voorschriften inzake het Vliegerkruis, het Bronzen Kruis en het Kruis van Verdienste
Stb.1946 - G 29 Besluit van 9 Februari 1946 tot vaststelling van een ereteken, genaamd de Erkentelijkheidsmedaille
Stb.1943 - D 32 Besluit van 11 Maart 1943, houdende uitvoering van artikel 13 van de wet van 4 April 1892 (Staatsblad No. 55), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 21 Maart 1923 (Staatsblad No. 105) (verstrekking van versierselen van de Orde van Oranje-Nassau)
Stb.1943 - D 31 Besluit van 11 Maart 1943, houdende verstrekking van versierselen van de Orde van den Nederlandschen Leeuw
Stb.1941 - B 77 Besluit van 28 Augustus 1941, houdende instelling van een Vliegerkruis
Stb.1941 - B 60 Besluit van 30 Juni 1941 betreffende het in werking treden van de wet, houdende herziening van de wet van 30 April 1815, Staatsblad 33, nopens de instelling van de Militaire Willems-Orde
Stb.1939 - 541 Besluit van 3 Februari 1939, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 Februari 1869, Staatsblad no. 24, houdende instelling van een eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen, zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 Augustus 1877, Staatsblad No. 172
I.Stb. Bijbl. 12083 (1929) Rondschrijven van de 1e Gouvernements Secretaris dd. 10 Augustus 1929, No. 1841/AI, betreffende de uitreiking van onderscheidingen
Stb. 1927 - 291 Besluit van den 19den Augustus 1927, ter bepaling van het tijdstip van het in werking treden voor de militairen der zeemacht beneden den rang van officier van het bepaalde onder a van het Koninklijk besluit van 25 November 1926 (Staatsblad no. 385)
Stb. 1926 - 385 Besluit van den 25sten November 1926, houdende bepalingen betreffende de draagwijze door militairen van ridderorden, eereteekenen en medailles
I.Stb. Bijbl. 10507 (1924) Besluit van 4 Januari 1924 no. 19, betreffende de onderscheiding van het bestaande eereteeken voor aanzienlijke en verdienstelijke Inlanders en Oostersche vreemdelingen in vijf klassen
Stb.1914 - 546 Besluit van den 27sten November 1914, Strekkende tot aanvulling van het Koninklijk Besluit van 19 Maart 1913 (Staatsblad no. 113), houdende regeling van vrijwillige hulpverleening aan zieke en gewonde personen behoorende tot de legers of vloten van oorlogvoerende mogendheden, onder meer met bepalingen tot voorziening ten aanzien van krijgsgevangenen en geïnterneerden
Stb.1910 - 298 Besluit van den 5den Oktober 1910, tot instelling van een eereteeken voor belangrijke diensten in of jegens de Vereeniging "het Nederlandsche Roode Kruis" bewezen
Stb.1910 - 35 Besluit van den 25sten Januari 1910, tot hernieuwde vaststelling van het onderscheidingsteeken voor scherpschutter bij de Infanterie en Landweer-Infanterie
I.Stb. Bijbl. 7083 (1909) Circulaire van de Gouvernements Secretaris dd. 27 Augustus 1909, No. 2240, betreffende de toekenning van de zilveren ster voor trouw en verdienste aan desahoofden
I.Stb. Bijbl. 6201 (1905) Circulaire van de Gouvernements Secretaris dd. 3 Maart 1905, No. 908, betreffende het eereteeken voor aanzienlijke en verdienstelijke Inlanders en Oostersche vreemdelingen. De hoogere onderscheiding vervangt de lagere
Stb. 1902 - 24 Besluit van den 5den Februari 1902, houdende instelling van een Koninklijken eereprijs voor schietwedstrijden
I.Stb. Bijbl. 4961 (1894) Besluit Eereteekenen. Vorm der eereteekenen voor aanzienlijke en verdienstelijke Inlanders en Oostersche vreemdelingen
I.Stb. Bijbl. 4158 (1885) Medaille voor Burgerlijke Verdiensten behoeven bij het overlijden der begiftigden niet te worden teruggegeven
I.Stb. Bijbl. 3179 (1877) Besluit Medaille voor Burgerlijke Verdiensten. Minimum-diensttijd
I.Stb. Bijbl. 2893 (1876) Besluit Medaille voor Burgerlijke Verdiensten. Verlies van het regt tot dragen
I.Stb. Bijbl. 2500 (1871) Medailles. Bepalingen omtrent de aan inlanders van aanzien of verdienstelijke oostersche vreemdelingen toe te kennen draagpenningen
Stb. 1869 - 24 Besluit van den 19den Februarij 1869, no. 13
I.Stb. Bijbl. 1944 (1867) Besluit medailles
I.Stb. 1867 - 16a Bepaling dat de bij het besluit van 18 November 1866, no. 20, goedgekeurde en gearresteerde tarieven, behoorende tot het algemeen reglement van administratie voor de Landmagt in Nederlandsch-IndiŽ, in het staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ zullen worden opgenomen. (Tarief No. 47: RIDDER-SOLDIJ VOOR DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE EN DE MEDAILLE VOOR MOED EN TROUW).
I.Stb. Bijbl. 1743 (1865) Besluit medailles
I.Stb. Bijbl. 121 (1860) Landmagt. Bepalingen omtrent het toekennen van onderscheidingsteekenen en geldelijke belooningen aan militairen beneden den rang van officier
I.Stb. Bijbl. 113 (1858) Artikel 7 van het Koninklijk besluit van 24 Januarij 1839 no. 102 (Indisch Staatsblad no. 27), van toepassing verklaard op de inlandsche policie-beambten in Nederlandsch IndiŽ
Stb. 1851 - 149 Besluit van den 5den December 1851, tot instelling van een eereteeken voor eervolle, langdurige werkelijke dienst bij de schutterijen
I.Stb. 1834 - 13 Medailles voor trouwe dienst
Stb. 1815 - 33 Wet houdende instelling van de Militaire Willems-Orde