Gemengde besluiten

Ministeriële kennisgevingen

Besluit Inhoud
DO 062/2002 002068 Huwelijksmedaille, ter herinnering aan het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden
P 129.092 Huwelijksmedaille, ter herinnering aan het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden

Legerorders

Besluit Inhoud
LO 1953 Nr. 297 L-Lu Toekenning onderscheidingstekenen aan ex-KNIL-militairen
LO 1953 Nr. 271 L Brevet voor officieren, die de studiën voor de hogere intendancevorming met goed gevolg hebben beëindigd
LO 1953 Nr. 101 L-LM Wijziging van het Koninklijk besluit houdende de instelling van het ,,Kruis voor Recht en Vrijheid'' en van de daarop vastgestelde Uitvoeringsbepalingen
LO 1952 Nr. 373 L-LM Machtiging tot het dragen op de uniform van de Koreaanse Oorlogsmedaille
LO 1952 Nr. 302 L-LM Draagpenning voor verdiensten jegens openbare verzamelingen
LO 1952 Nr. 264 L-LM Draagwijze van klein-model decoraties
LO 1952 Nr. 249 L Combat Infantryman Badge
LO 1952 Nr. 207 L-LM Machtiging tot het op de uniform dragen van het "Unit Citation Emblem"
LO 1952 Nr. 51 L-LM Machtiging tot het op de uniform dragen van de "United Nations Service Medal"
LO 1951 Nr. 257 L-LM Mobilisatie-Oorlogskruis
LO 1951 Nr. 118 L Stafbrevet voor officieren, die de studiën aan de Hogere krijgsschool en de daarbij aansluitende detachering hebben gevolgd
LO 1951 Nr. 202 L-LM Toestemming tot het dragen van een baton
LO 1951 Nr. 175 L-LM Eervolle vermelding (Citation of Unit) door de President der Verenigde Staten van Amerika verleend aan het Nederlands Detachement Verenigde Naties
LO 1951 Nr. 22 L-LM Toekenning van onderscheidingstekenen voor trouwe dienst aan beroepsmilitairen, afkomstig van het voorm. K.N.I.L.
LO 1950 No. 289 L-LM Omschrijving onderscheidingsteken militaire lichamelijke vaardigheidsproeven
LO 1950 No. 288 L-LM Regeling betreffende gedemobiliseerde militairen, die in aanmerking komen voor het ontvangen van een erecertificaat en een demobilisatie-insigne
LO 1950 No. 254 L-LM Regeling betreffende gedemobiliseerde militairen, die in aanmerking komen voor het ontvangen van een erecertificaat en een demobilisatie-insigne
LO 1950 No. 137 L-LM Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis
LO 1948 No. 222 L-LM Oorlogs-Herinneringskruis
LO 1947 No. 292 Draagspeld militaire 24 uurs rit
LO 1946 No. 456 R.A.F. Memorial Aircrew Badge
LO 1946 No. 451 Toelage ridders Militaire Willemsorde (Wijziging R. v. A.)
LO 1946 No. 442 Draagspeld militaire 24 uurs rit
LO 1946 No. 259 Posthume toekenning van onderscheidingen
LO 1946 No. 202 Voordrachten voor dapperheidsonderscheidingen
LO 1946 No. 183 Herinneringsinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten
LO 1946 No. 103 Commissie Militaire Onderscheidingen
LO 1945 No. 60 Oranje-blauwe fluitkoord Kon. Ned. Brig. Prinses Irene
LO 1939 no. 304 O Uitvoering artikel 50 Algemeen Rijksambtenarenreglement.
LO 1939 no. 78 Onderscheidingsteeken van het Nederlandsche Roode Kruis
LO 1935 no. 17 Onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst als officier
LO 1934 No. 197 Onderscheidingsteeken van het Nederlandsche Roode Kruis
LO 1929 No. 281 Toepassing der Zegelwet 1917
LO 1929 No. 62 Eereteeken voor het deelnemen aan belangrijke krijgsverrichtingen
LO 1928 No. 186 Eereteeken voor het deelnemen aan belangrijke krijgsverrichtingen
LO 1927 No. 236 Draagmedaille Roode Kruis
LO 1925 No. 55 Mobilisatie-herinneringskruis
LO 1924 No. 386 Mobilisatie-herinneringskruis
LO 1923 No. 212 Toekenning van medailles en onderscheidingsteekenen aan en bevordering van voorwaardelijk veroordeelde militairen
LO 1913 No. 38 Het dragen van ridderorden en eereteekenen
LO 1913 No. 28 Onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst als verlofsofficier
LO 1912 No. 166 Draagpenning voor menschlievend hulpbetoon

Vlootorders

Besluit Inhoud
VO 1944 No. 909 De "1939-1943 Star"
VO 1943 No. 823 Britsche onderscheidingen voor operationeele dienst

Recueil Militair

Besluit Inhoud
RM 1898 Draagpenningen voor menschlievend hulpbetoon en voor verdiensten jegens 's Rijks Musea
RM 1897 Draagpenningen tot belooning van menschlievend hulpbetoon en als blijk van erkentelijkheid voor het aanbieden van geschenken, enz.
RM 1896 Onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst
RM 1878 Het dragen van het eereteeken voor eervolle vermelding
RM 1870 Voor het dragen door militairen van medailles, in vreemden dienst verworven, wordt 's Konings toestemming gevorderd.
RM 1867 Wijziging van het onderscheidingsteeken wegens langdurige dienst als officier.
RM 1867 Eeresabel voor officieren van het leger en van de schutterijen hier te lande.
RM 1866 De betuiging van tevredenheid van den Minister van Oorlog aan officieren geschiedt bij legerorder en wordt in sommige gevallen in de conduitelijst vermeld.
RM 1861 Bij verzoeken tot het aannemen en dragen van ridderorden, door vreemde mogendheden geschonken, het diploma over te leggen
RM 1844 Instelling van een onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst door officieren
RM 1844 Het aanteekenen in de stamboeken van de uitreiking aan officieren van het onderscheidingsteeken voor langdurige dienst

Commandant der Strijdkrachten

Besluit Inhoud
2008 - 02 Insigne voor "optreden onder gevechtsomstandigheden

Bevelhebber der Landstrijdkrachten

Besluit Inhoud
PZC/2001/31061 Aanwijzing Waarderingen Koninklijke Landmacht

Commandant van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Besluit Inhoud
1954 - Litt P-K4 Erkentelijkheids-Plaquette Koninklijke Marechaussee

Hoofdbestuur van Het Nederlandsche Roode Kruis

Besluit Inhoud
1956 Reglement op de Landsteiner-penning, -plaquette en draagspeld

Provinciale onderscheidingen

Besluit Provincie Inhoud
2019 - 3348 Noord-Holland Regeling provinciale penningen Noord-Holland 2020

Gemeentelijke onderscheidingen

Besluit Gemeente Inhoud
2021 - 171207 Aalten Verordening toekenning eremedaille gemeente Aalten 2021
2020 - 345819 Molenlanden Verordening ereburgerschap en erepenning Molenlanden 2020
2020 - 288188 Beekdaelen Wijziging Verordening van de gemeenteraad van degemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje
2020 - 260159 Noordwijk Verordening gemeentelijke onderscheidingen Noordwijk 2020
2020 - 175107 Westerkwartier Verordening Abel Tasman Erepenning 2020
2020 - 83245 Etten-Leur Beleidsregel onderscheidingen 2019
2020 - 50403 Druten Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020
2020 - 47528 Gouda Wijziging reglement erepenningen, gemeente Gouda
2020 - 37130 Bodegraven-Reeuwijk Verordening gemeentelijke onderscheidingen Bodegraven-Reeuwijk
2020 - 32587 Wormerland Verordening onderscheidingen Wormerland
2020 - 2263 Hoeksche Waard Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Hoeksche Waard 2019
2019 - 320715 Neder-Betuwe Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent gemeentelijke onderscheidingen 2020
2019 - 319763 Winterswijk Verordening gemeentelijke onderscheidingen Winterswijk
2019 - 314156 Montfoort Verordening tot regeling van de toekenning van het Jongerenlintje
2019 - 312337 Maasdriel Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen
2019 - 298066 Leudal Verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal
2019 - 286291 Heemskerk Verordening jeugdlintje Heemskerk 2019
2019 - 252017 Wijdemeren Verordening tot wijziging van de verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel
2019 - 248807 Wijdemeren Verordening tot wijziging van de verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel
2019 - 234868 Lisse Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019
2019 - 234199 Geertruidenberg Verordening gemeentelijke onderscheidingen Geertruidenberg
2019 - 193637 Waddinxveen Beleidsnotitie 'De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl'
2019 - 171994 Gooise Meren Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019
2019 - 168764 Beekdaelen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje
2019 - 166076 Roosendaal Verordening tot het instellen en het toekennen van een Jongerenroos van de gemeente Roosendaal
2019 - 120337 Elburg Verordening gemeentelijke onderscheidingen
2019 - 90465 Leeuwarden Reglement culturele prijzen gemeente Leeuwarden 2019
2019 - 83173 Goeree-Overflakkee Wijziging Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee
2019 - 76960 Rucphen Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Rucphen 2019
2019 - 41874 Gouda Wijziging Reglement sportpenning gemeente Gouda
2019 - 40721 Velsen Verordening jeugdlintje gemeente Velsen 2019
2019 - 37708 Gouda Reglement sportpenning gemeente Gouda
2019 - 28665 Velsen Verordening jeugdlintje gemeente Velsen 2019
2019 - 26903 Haarlemmermeer Verordening betreffende het instellen en toekennen van ereblijken van de gemeente Haarlemmermeer
2019 - 13332 Beuningen Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Beuningen
2019 - 3268 Beekdaelen Verordening gemeentelijk decoratiestelsel van de gemeente Beekdaelen
2018 - 272032 Opmeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent gemeentelijke onderscheidingen
2018 - 259349 Ede Mandaatbesluit gemeentelijke onderscheidingen Ede
2018 - 211195 Ede Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent onderscheidingen
2018 - 204362 Roermond Verordening onderscheidingen gemeente Roermond 2018
2018 - 151361 Heemskerk Beleidsregel criteria toekenning gemeentelijke onderscheidingen
2018 - 151346 Heemskerk Verordening ereburgerschap en legpenningen 2018
2018 - 148024 Eersel Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Eersel
2018 - 108189 Apeldoorn Reglement Jeugdlintje Apeldoorn
2018 - 74221 Tynaarlo Verordening gemeentelijke onderscheidingen Tynaarlo 2018
2018 - 67980 Opsterland Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018
2018 - 65502 Renkum Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum
2018 - 55666 Borger-Odoorn Verordening tot instelling en toekenning van een gemeentelijke onderscheiding
2018 - 29067 Gooise Meren Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen Gooise Meren 2018
2018 - 13237 Bergen (Noord-Holland) Beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen 2017
2017 - 230063 Brummen Nadere regels subsidieverstrekking Sociale leefomgeving 2016 gemeente Brummen
2017 - 221363 Lelystad Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad
2017 - 213045 Haaren Verordening instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
2017 - 205936 Buren Verordening onderscheidingen gemeente Buren 2017
2017 - 201412 Helmond Nadere regels Jeugdlintje Helmond 2017
2017 - 182971 Oldenzaal Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Oldenzaal 2014
2017 - 179887 Helmond Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 2017
2017 - 175206 Bergen (N.H.) Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017
2017 - 150857 Sliedrecht Verordening op het toekennen van de erepenning en gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht
2017 - 116647 Hellevoetsluis Verordening jeugdlintje van de gemeente Hellevoetsluis 2017
2017 - 84220 Roermond Verordening onderscheidingen gemeente Roermond
2017 - 66870 Meierijstad Verordening onderscheidingen gemeente Meierijstad
2017 - 57198 Nuenen c.a. Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Nuenen c.a. 2017
2017 - 56863 Neder-Betuwe Verordening gemeentelijke onderscheiding Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe 2017
2017 - 52862 Harderwijk Verordening onderscheidingen gemeente Harderwijk 2017
2017 - 13663 Stede Broec Reglement op de Erespeld Stede Broec
2017 - 10367 Goeree-Overflakkee Wijziging Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee
2016 - 186580 Bunschoten Verordening van het gemeentelijk onderscheiding- en prijzenstelsel 2016
2016 - 177804 Krimpenerwaard Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld (1e wijziging)
2016 - 180892 Aalsmeer Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016
2016 - 173710 Heerde Verordening Gemeentelijke onderscheidingen 2017
2016 - 163788 Krimpenerwaard Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de ereburgerspeld
2016 - 154465 Oegstgeest Verordening regelende de instelling en de uitreiking van een erepenning der gemeente Oegstgeest
2016 - 146938 Hendrik-Ido-Ambacht Verordening toekenning erepenning
2016 - 139458 Purmerend Verordening op de eremedaille Purmerend 2016
2016 - 136795 Aalsmeer Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016
2016 - 135437 Venray Verordening regelende de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Venray
2016 - 132481 Nissewaard Verordening regelende het instellen en het toekennen van de Erepenning, de Jan Campertpenning en de Nissewaardpenning
2016 - 124628 Krimpenerwaard Beleidsregel KrimpenerWAARDSPELD
2016 - 131458 Lisse Instellingsbesluit Adviescommissie Onderscheidingen Lisse
2016 - 131457 Lisse Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen gemeente Lisse 2016
2016 - 117276 Lisse Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen gemeente Lisse 2016
2016 - 117273 Lisse Instellingsbesluit Adviescommissie Onderscheidingen Lisse
2016 - 95997 Alkmaar Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Alkmaar
2016 - 73792 Doesburg Verordening Ereburgerschap en Erepenning van de gemeente Doesburg
2016 - 65341 Hilversum Reglement onderscheidingen gemeente Hilversum 2016
2016 - 38005 Gooise Meren Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen Gooise Meren 2016
2016 - 36291 Zwartewaterland Verordening gemeentelijke waarderingstekens gemeente Zwartewaterland
2016 - 31843 Eemsmond Verordening erepenning Eemsmond 2016
2016 - 14471 Westervoort Verordening regelende de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Westervoort 2016
2015 - 121832 Veldhoven Raadsbesluit vaststellen Verordening gemeentelijke onderscheidingen
2015 - 67811 Leudal Verordening cultuurprijzen Leudal 2015
2015 - 48193 Putten Verordening erepenning gemeente Putten
2015 - 44275 Uithoorn Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2013
2015 - 37041 Alkmaar Verordening gemeentelijke onderscheiding gemeente Alkmaar
2014 - 59978 Eemsmond Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond
2014 - 42611 Hilversum Reglement onderscheidingen gemeente Hilversum
2014 - 39697 Heeze-Leende Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap gemeente Heeze-Leende 2014
2014 Enkhuizen Beleidsregels vrijwilligersspeld gemeente Enkhuizen
2014 Enkhuizen Beleidsregels jeugd sportoorkonde gemeente Enkhuizen
2014 - 14521 Almelo Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Almelo 2014
2014 - 14225 Molenwaard Verordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard 2014
2014 - 3465 Leeuwarden Reglement culturele prijzen gemeente Leeuwarden
2014 - 1222 Heerenveen Wijziging criteria ereburgerschap en invoering erepenning van de gemeente Heerenveen
2014 - 1081 Leeuwarden Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014
2012 Aalten Verordening Toekennen eremedaille gemeente Aalten
2010 Grave Aanpassen verordening Erepenning van de gemeente Grave
2010 Terneuzen Verordening ereburgerschap en erepenning Terneuzen 2010
2009 Druten Verordening tot instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen gemeente Druten 2009
2009 Delft Verordening erepenning en gemeentepenningen der gemeente Delft
2009 Noordwijk Verordening op de uitreiking van de erepenning en de zilveren vuurtoren gemeente Noordwijk 2009
2008 Ouderkerk Verordening regelende de instelling en het toekennen van het ereburgerschap en het waarderingsteken
2007 Bergen op Zoom Verordening erepenning 2008
2007 Baarn Verordening Erespeld gemeente Baarn 2007
2007 Boxmeer Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2007
2007 Utrechtse Heuvelrug Verordening Gemeentelijke Erepenning
2006 Aalburg Verordening ereburgerschap en erepenning
2006 Berkelland Verordening gemeentelijke onderscheidingen Berkelland 2006
2006 Drechterland Verordening op het instellen en toekennen van de erepenning Drechterland 2006
2006 Zoetermeer Verordening Gemeentepenning Zoetermeer (2005)
2006 Zoetermeer Verordening Sportpenning Zoetermeer (2005)
2005 Nuth Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning en het ereburgerschap van de gemeente Nuth
2005 Oegstgeest Verordening regelende de instelling en de uitreiking van een Ere-medaille der gemeente Oegstgeest
2005 Zutphen Verordening Meander Zutphen 2005
2005 Westland Verordening Gemeentelijke onderscheidingen Westland 2006
2005 Montferland Verordening regelende de instelling van het ereburgerschap en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeente Montferland
2005 Nieuwegein Verordening op het instellen van een Erepenning, Anna van Rijnpenning en een Stadspenning Nieuwegein
2004 Zundert Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
2004 Schoonhoven Verordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de erepenning van de stad Schoonhoven
2004 Waalwijk Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning en het ereteken van de gemeente Waalwijk
2004 Woerden Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen
2004 Werkendam Verordening regelende de "Waarderingspenning van de gemeente Werkendam"
2004 Coevorden Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen
2004 Doorn Verordening gemeentelijke onderscheidingen
2003 Ommen Verordening Erepenning Stad Ommen 2003
2003 - 188 Alkmaar Verordening eretekenen der gemeente Alkmaar
2003 Wijk bij Duurstede Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Wijk bij Duurstede
2003 - 30a Deurne Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2003
2003 Oss Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2003
2002 Apeldoorn Reglement Toekenning van het Ereburgerschap met de Zilveren Wapensleutel en de Erepenning van de gemeente Apeldoorn
2002 Capelle aan den IJssel Verordening gemeentelijke eretekenen 2002
2002 Ambt Montfort Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de verlening van de erepenning van de gemeente Ambt Montfort
2001 - 30 Deurne Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2001
2001 De Bilt Verordening regelende, de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning en een gemeentelijke medaille van verdienste
2001 Heeze-Leende Verordening instelling en toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Heeze-Leende
2000 Heerhugowaard Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000
2000 Schinnen Verordening decoratiestelsel gemeente Schinnen
2000 Amstelveen Verordening inzake toekenning van een erepenning als ereblijk van de gemeente Amstelveen
2000 Onderbanken Verordening gemeentelijke eretekenen Onderbanken
2000 Oudewater Regeling toekenning stadspenning gemeente Oudewater
1999 Amersfoort Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding
1999 Oisterwijk Verordening tot het instellen en verlenen van ereblijken en bijzondere prijzen namens de gemeente Oisterwijk
1999 Helmond Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 1999
1998 Zwolle Verordening tot toekennen van gemeentelijke onderscheidingen
1997 Almelo Verordening Stadsprijs Almelo
1997 Hilvarenbeek Verordening betreffende het instellen en verlenen van onderscheidingen van de gemeente Hilvarenbeek
1997 Doorn Verordening regelende de instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
1997 Gemert-Bakel Verordening regelende de instelling en toekenning van het Ereburgerschap en de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel
1996 Renswoude Verordening, regelende de toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Renswoude
1996 Dirksland Verordening erepenning en ereburgerschap van de gemeente Dirksland
1996 Waalwijk Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning en het ereteken van de gemeente Waalwijk
1995 Goirle Wijziging Verordening ereburgerschap/zilveren eremedaille
1995 Woudrichem Verordening ereburgerschap/erepenning van de gemeente Woudrichem 1995
1995 Dirksland Verordening erepenning en ereburgerschap van de gemeente Dirksland
1995 Maartensdijk Verordening tot het instellen en toekennen van de erepenning gemeente Maartensdijk
1994 Noordoostpolder Verordening voor het ereburgerschap en onderscheidingen
1994 Coevorden Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen
1994 Urk Verordening, regelende de instelling en toekenning van de erepenning van de gemeente Urk
1994 Helmond Verordening regelend de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de legpenning der gemeente Helmond 1994
1994 Soest Verordening, regelende het toekennen van de ere-penning en overige penningen van de gemeente Soest
1993 Apeldoorn Verordening op de zilveren wapensleutel 1994
1993 Wijk bij Duurstede Verordening tot het instellen en verlenen van onderscheidingen in de gemeente Wijk bij Duurstede
1993 Lemsterland Verordening betreffende het instellen en verlenen van een erepenning
1993 Boekel Verordening, regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Boekel
1993 Dongen Verordening betreffende het instelling en verlenen van onderscheidingen van de gemeente Dongen
1992 Lopik Verordening regelende de instelling van het ereburgerschap van de gemeente Lopik en de toekenning daarvan
1991 De Ronde Venen Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding
1991 - 528 Woudenberg Verordening, regelende het instellen en toekennen van een Erepenning van de gemeente Woudenberg
1990 Woudrichem Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Woudrichem
1990 Beuningen Verordening regelende de instelling van de gemeentelijke erepenning
1990 Rijswijk Verordening betreffende de uitreiking van de Rijswijkse erepenning
1987 Hellevoetsluis Verordening regelende het instellen en toekennen van een onderscheiding Jan Blankenspeld Hellevoetsluis
1986 Montfoort Verordening betreffende het instellen en toekennen van het ereburgerschap der gemeente Montfoort
1986 Delft Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Delft en van gemeentepenningen
1986 Bergambacht Verordening tot het instellen en toekennen van een erepenning der gemeente Bergambacht
1986 - 274 Amsterdam Instelling politie-medaille
1986 Nederlek Verordening regelende de instelling en de toekenning van de erering dan wel de erebroche van Nederlek
1985 Oud-Beijerland Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen
1985 Almelo Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Almelo
1984 Waalwijk Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning der gemeente Waalwijk
1983 Heerde Verordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen
1982 Capelle aan den IJssel Verordening gemeentelijke eretekenen
1980 Son en Breugel Verordening erepenning Son en Breugel
1980 Hoogeveen Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen
1979 Deventer Verordening inzake de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen der gemeente Deventer 1979
1978 Alkmaar Verordening eretekenen der gemeente Alkmaar
1977 Delfzijl Verordening, houdende bepalingen met betrekking tot de invoering, toekenning en uitreiking van een penning van verdienste van de gemeente Delfzijl
1977 - 270 Amsterdam Wijziging tekst bijlage, als bedoeld in art. 4 van het Besluit Politie medaille
1976 Zaanstad Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen
1975 - 75-VIII-23 Barneveld Verordening, regelende de toekenning van het ereburgerschap en van onderscheidingen
1975 Noordwijkerhout Verordening regelende het instellen, het verlenen en het uitreiken van een erepenning der gemeente Noordwijkerhout
1974 Noordoostpolder Verordening, regelende de toekenning van het ereburgerschap en van onderscheidingen en de beschikbaarstelling van prijzen
1974 Dronten Verordening regelende de instelling en toekenning van een gemeentelijke onderscheiding
1973 Enkhuizen Wijziging van het besluit, inzake instelling van een medaille der gemeente Enkhuizen
1972 - 174 Oldenzaal Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Oldenzaal
1971 - 156 Amsterdam Besluit Politie medaille
1971 - 49 Abcoude Verordening betreffende het instellen en toekennen van een erepenning der gemeente Abcoude
1970 Obdam Verordening-gemeentelijke-onderscheidingen
1969 Driebergen-Rijsenburg Verordening betreffende de instelling van een ere-penning
1969 Voerendaal Verordening tot het instellen van de erepenning der gemeente Voerendaal
1969 Grave Verordening tot het instellen en toekennen van de erepenning van de gemeente Grave
1968 De Bilt Verordening regelende, de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning en een gemeentelijke medaille van verdienste
1967 Alkemade Verordening, regelende de instelling, de toekenning en de uitreiking van de erepenning der gemeente Alkemade
1967 Maarssen Verordening betreffende de instelling van het ereburgerschap en van een erepenning
1967 Doesburg Verordening op het toekennen van de erepenning der Gemeente Doesburg
1967 Oud-Beijerland Verordening, regelende de instelling en het toekennen van het ereburgerschap
1966 Amerongen Verordening regelende, de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning
1966 Vianen Verordening betreffende de instelling van een ere-penning
1965 Idaarderadeel Verordening tot instelling van de toekenning van een erepenning der gemeente Idaarderadeel
1964 Lemsterland Verordening betreffende het instellen en verlenen van een erepenning
1964 Doorn Verordening regelende de verlening van een eremadaille der gemeente Doorn
1962 Hensbroek Verordening-gemeentelijke-onderscheidingen
1961 Sliedrecht Verordening regelende het toekennen van de erepenning der gemeente Sliedrecht en het beschikbaar stellen van prijzen
1959 Nuth Verordening betreffende het toekennen van de erepenning en van het ereburgerschap van de gemeente Nuth
1959 Hoenkoop Verordening op het instellen van een erepenning en een gemeentepenning in de gemeente Hoenkoop
1959 Amersfoort Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding
1959 Coevorden Verordening betreffende het toekennen van de erepenning der gemeente Coevorden
1956 Ooltgensplaat Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Ooltgensplaat
1955 Nieuwer-Amstel Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen van de gemeente Nieuwer-Amstel
1955 Hoogkarspel Verordening betreffende het instellen en toekennen van een erepenning der gemeente
1953 Maarssen Verordening betreffende de instelling van het ereburgerschap en van de erepenning
1950 Bergen op Zoom Verordening op het instellen van een erepenning der gemeente Bergen op Zoom
1949 Delft Verordening erepenning en gemeentepenningen der gemeente Delft
1948 Bovenkarspel Verordening, regelende de toekenning van de erepenning der gemeente
1935 Enkhuizen Besluit, inzake instelling van een medaille der gemeente Enkhuizen

Diversen

Datum Inhoud
1944 Statuten van de Geheime Orde van Sint Joris
1930 Statuten en Huishoudelijk Reglement der Broederschapsorde van de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam