Home -> Medailles -> Tweede Wereldoorlog

Onderscheidingen voor de Tweede Wereldoorlog

Datum Onderscheiding
1980 Verzetsherdenkingskruis
1976 Nacht-und-Nebel-Herdenkingskruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers
1950 Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis
1949 Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945
1948 Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
1948 Mobilisatie-Oorlogskruis
1946 Herinneringspenning Spoorwegstaking 1944-1945
1946 Erepenning van de Billiton N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij voor bijzondere verdiensten tijdens de Japanse bezettingstijd
1946 Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945
1946 Herinneringspenning Spoorwegstaking 1944-1945
1946 Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
1946 Verzetskruis 1940-1945
1946 Herinneringsmedaille 1940-1945 Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij
1946 Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945
1944 Oorlogsherinneringskruis
1944 Geheime Orde van Sint Joris
1942 Gesp "Timor 1942" bij het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven
1942 Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis
1941 Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene'
1940 Herinneringsmedaille van het blusschen van de brandramp te Middelburg
1940 Herinneringskruis 1939-1940 Burgerwacht van Rotterdam
1940 Medaille voor trouwen dienst in 1940 (Burgerwacht)
1940 Herinneringsmedaille 1939-1940 van de 1e Jacht Vliegtuig Afdeling
1940 Medaille voor Ontspanning en Ontwikkeling 1939
Op onbekende datum
197? Glodokkruis 1944-1945
? Herinneringskruis van de Federatie van Illegale Werkers in Indië 1942-1945 (FIWI-kruis)
? Herinneringsmedaille Luchtbeschermingsdienst 1940-1945 Winschoten
? Herinneringsmedaille 1939-1940 van het 14e Dep˘tbataljon
? Herinneringsmedaille 1939-1940 van de Staf IIe Batallion, 36e Infanterie Regiment
? Herinneringsmedaille 1939-1940 van de 3e Batterij der IIIe Afdeling van het 7e Artillerie Regiment
? Herinneringsmedaille 1939-1940 van de 3e Batterij der Ie Afdeling van het 8e Artillerie Regiment
? Herinneringskruis 1940-1945 van de Vaartuigendienst Depot Amsterdam