Mobilisatie-Oorlogskruis
Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles / Tweede Wereldoorlog -> Mobilisatie-Oorlogskruis

Mobilisatie-Oorlogskruis

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 11 augustus 1948 (Staatsblad I. 366). In aanmerking kwamen:
I. militairen en oud-militairen, die in werkelijke Nederlandse dienst zijn geweest;
   a. in het tijdvak ná 6 april 1939 en vóór 20 mei 1940 gedurende ten minste 6 maanden;
   b. in het tijdvak ná 9 mei 1940 en vóór 19 mei 1940 buiten het vijandelijk of door de vijand bezette gebied.
 
II. militairen en oud-militairen, die na 30 augustus 1939 en voor 3 september 1945 gedurende ten minste 6 maanden dienst hebben gedaan aan boord van een onder Nederlands vlag varend zeeschip of aan boord van een vliegtuig, een en ander uiteraard wanneer daarmede een Nederlands belang werd gediend.
 
III. Ook zij, die niet tot deze categorieën behoorden, doch gedurende de oorlog in het belang van het Koninkrijk militaire werkzaamheden hebben verricht.
 
IV. Zij, die reeds het Oorlogsherinneringskruis mogen dragen, komen niet in aanmerking voor deze onderscheiding.

Het kruis diende zelf aangevraagd te worden bij de Commissie belast met de uitvoering van het Mobilisatie-Oorlogskruis te Den Haag. Men moest er tevens het bedrag van f. 2,75 voor betalen.

Mobilisatie-Oorlogskruis 1939-1945Het is een vierarmig, bronzen kruis met een middellijn van 42 millimeter. De armen zijn in de vorm van gefacetteerde zwaardpunten. Tussen de armen van het kruis zijn twee gekruiste Nederlandse stormdolken op een kleine stralenbundel te zien. In het midden van het kruis de in de mobilisatiedagen gevoerde Nederlandse militaire helm met een lauwertak.
De achterzijde is vlak, met in een cirkelvormig uitgediept vlak de in reliëf tekst "DEN VADERLANT GHETROUWE".

Naar het batonsoverzicht

Het lint is paars met een smalle oranje middenbaan.

Het ontwerp van het kruis is van Frans Smits.


Literatuur

L.O. 1951 no. 257 L-LM

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Vййl Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 66.
Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXXVII, p. 40-64, 127-149 [8].
Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 30.
Belder, J.W. & Keers, B. (2017, 10 november). Het Mobilisatie-Oorlogskruis. In: Seminar Militaire Herinneringsmedailles, Monografie nr. 7, Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, Zeist.
Giesbertsen, D. (2015, juni). Het Mobilisatie-Oorlogskruis. In: Decorare,33, p. 23-26.
Keers, B. (2017, december). De versies van het Mobilisatie-Oorlogskruis. In: Decorare,38, p. 16-17.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 8-9.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 96-98.
Mьller, E.H. (2015, juni). Een postuum Mobilisatie-Oorlogskruis voor Jelis de Jong. In: Decorare,33, p. 27-29.