Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles/Tweede Wereldoorlog -> Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945

Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945

Ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming en goedgekeurd bij Ministeriële Machtiging van 25 augustus 1949. De medaille werd toegekend aan hen, die in de periode 1940-1945 dienst deden bij de Luchtbeschermingsdienst.

Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945Het is een ronde bronzen medaille met een middellijn van 21 millimeter. De voorzijde vertoont een zittende vrouw, welke met de mouw van haar jurk twee kinderen beschermd tegen drie overvliegende bommenwerpers
De keerzijde vertoont een schild met de leeuw uit het Rijkswapen en de tekst "LUCHTBESCHERMING / 1940-1945".

Naar het batonoverzicht

Het lint, 17 millimeter breed, is verdeelt in twee gelijke helften Nassau blauw en grijs.

Het ontwerp van de medaille is van Derk Wolbers, die de penning in 1938 ontwierp voor het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Het oorspronkelijke ontwerp had op de voorzijde het jaartal "1938" en de keerzijde bevatte het Nederlandse Rijkswapen en het randschrift "LUCHTBESCHERMING". Het ontwerp is echter nooit toegepast. Na de oorlog vroeg de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming het (aangepaste) ontwerp te mogen gebruiken als herinneringsmedaille, wat de minister goed vond.
De penning is geslagen bij 's Rijks Munt.


Bronnen

Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige Geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde. XXXVII, p. 141-142 [95].
Bax, dr. W.F. (1952). Penningkundige Geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Aanvullingen en verbeteringen. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde. XXXIX, p. 62 [95a].
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Gulik, P. van (2020, december). De Herinneringsmedaille Luchtbeschermingsdienst 1940-1945 In: Decorare. 44, p. 38-39.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 101-102.