Home -> Medailles -> Tweede Wereldoorlog -> Herinneringskruis van de Federatie van ex-Illegale Werkers in IndiŽ 1942-1945

Federatie van ex-Illegale Werkers in IndiŽ 1942-1945

De Federatie van ex-Illegale Werkers in IndiŽ 1942-1945 (FIWI) is een in mei 1946 in Nederlands-IndiŽ opgerichtte belangenorganisatie van voormalige verzetsstrijders. Het doel van de Federatie was:

De Federatie werd geleid door een 7-koppig hoofdbestuur en bestond uit een aantal achttal afdelingen (waaronder Nederland, Batavia, Soerabaja) en vijftal correspondentschappen.

De Federatie bestond uit gewone leden, ereleden, buitengewone leden en donateurs. Iedereen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ aantoonbaar verzet had gepleegd, kon lid worden van de FIWI.

Na de Souvereiniteitsoverdracht van Nederlands-IndiŽ werd de Federatie omstreeks 1955 opgeheven.

Herinneringskruis

FIWI-kruisAan de leden is een herinneringskruis uitgereikt. Dit herinneringskruis bestaat uit een 30 millimeter breed vierarmig bronzen kanonnenkruis. Op de armen van het kruis valt, van boven met de klok mee, te lezen: "FIWI / 1945 / DE GEEST OVERWINT / 1942". In het midden van het kruis is een medaillon geplaatst bestaande uit cirkel met een balkenkruis. De cirkel van het medaillon is het symbool van de Eeuwigheid, begin zonder einde, de Geest. Het kruis is het symbool van de stof, tevens van het lijden, dat echter door de cirkel overwonnen wordt: de Geest overwint.
De keerzijde van het kruis is vlak.

Naar het batonsoverzicht

Het kruis hangt van een 32 millimeter breed paars-blauw lint, met in het midden een rood-oranje baan. Deze kleuren symboliseren de trouw en het vorstenhuis.

Het kruis is vervaardigd bij Cordesius & Zonen te Batavia.


Literatuur

Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen
Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige Geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde. XXXVII, p. 64 [55].