Home -> Medailles -> Eerste Wereldoorlog

Onderscheidingen voor de Eerste Wereldoorlog

Nederland heeft zich buiten de Eerste Wereldoorlog kunnen houden. De enige last die wij ervan hebben ondervonden zijn de mobilisatie en de scheepsblokkades geweest. Waarschijnlijk om deze redenen vond de toenmalige regering het niet nodig om een onderscheiding in te stellen voor diegenen, die in de periode augustus 1914 - november 1918 gemobiliseert zijn geweest.

Er waren echter wel andere, door de regering erkende, organisaties die dit wel nodig vonden. Slechts voor één van deze onderscheidingen is toestemming verleend tot het dragen op het uniform. Het betreft hier het Mobilisatiekruis 1914-1918, welke is goedgekeurd bij Legerorder no. 396 van 1924.

De volgende onderscheidingen zijn ingesteld:

Datum Onderscheiding
1939 Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918"
1934 Reünistenkruis Fort Honswijk 1914-1934
1927 Witte Mobilisatiekruis 1914-1918 van het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914-1918
1924 Mobilisatiekruis 1914-1918 van het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914-1918
1923 Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918 van de Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
1916 Prijspenning van de Opperbevelhebber der Land- en Zeemacht
1916 Prijspenning van het Algemeen Hoofdkwartier, Afdeling Ontspanning en Ontwikkeling (Medaille voor Ontspanning en Ontwikkeling 1916-1918)
1915 Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1914-1915