Home -> Medailles -> Eerste Wereldoorlog -> Reünistenkruis Fort Honswijk 1914-1934

Reünistenkruis Fort Honswijk 1914-1934

Op 10 mei 1934 werd er op het terrein van Fort Honswijk een reünie gehouden door de bezetting uit de jaren 1914-1915. Aan de aanwezige reünisten werd een bronzen herinneringskruis en een model-veldvles als aandenken gegeven. Aan de voormalige commandant, de luitenant-kolonel A. Captijn, werd een speciaal exemplaar van het herinneringskruis in goud uitgereikt.

Het herinneringskruis is vierarmig, 41 millimeter breed kruis, de armen ingesneden en gepareld. Tussen de armen is een lauwerkrans geplaatst. In de ingesneden uiteinden zijn halfcirkelvormige versieringen aangebracht. Aan de voorzijde vertonen de armen de tekst "PLICHT. TOEWIJDING. ZELFVER / LOOCHENING. KAMERAAD / SCHAP.". De armen van het kruis komen samen in een medaillon, welke aan de voorzijde de toegangspoort tot het fort vertoont, met aan de bovenzijde de naam "HONSWIJK".
De armen op de keerzijde dragen de tekst "HULDE EN / DANK VAN. VOORM. / BEZETTING. "1914-1915". VAN FORT / HONSWIJK.". Op het medaillon is binnen het omschrift "WIJ HANDHAVEN." de tekst "RÉUNIE / 1934" te lezen.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is Nassausch blauw met in het midden en aan de uiteinden smalle lichtgrijze strepen.

Het herinneringskruis is geslagen door Gerritsen en Van Kempen te Zeist, welke 325 bronzen en 1 gouden exemplaar leverde.

Op de veldvles prijkte een geelkoperen medaillon, 58 millimeter in diameter, waarop de voorzijde van het herinneringskruis is afgebeeld met het omschrift "VOORMALIGE BEZETTING 1914-1915".


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Gelton, P. (2020, juni). De herinneringsmedailles van Fort Honswijk. In Decorare. 43, p. 16-27.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 86.