Home -> Medailles -> Eerste Wereldoorlog -> Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1914-1915

Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1914-1915

Geslagen ter herinnering aan één jaar mobilisatie en uitgereikt aan de manschappen van de bezetting van het Fort Honswijk.

Het is een ronde bronzen medaille met een middellijn van 28,7 millimeter. De voorzijde vertoont twee gekruiste kanonnen boven op twee gekruiste geweren met bajonet. Daaronder de tekst "WIJ HANDHAVEN / BEZETTING / FORT / HONSWIJK". Het geheel binnen het omschrift "HET VADERLANDT GHETROUWE ZIJN WIJ TOT IN DEN DOET".
Op de keerzijde is binnen het omschrift "N.H. WATERLINIE / STAAT VAN OORLOG" de tekst "TER HERINNERING / AAN HET EERSTE / BEZETTINGSJAAR / 1914-2-8-1915" te lezen.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is Nassausch blauw met aan weerszijden smalle witte en rode banen.

Er zijn 549 medailles uitgereikt. De namenlijst is bekend.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Gelton, P. (2020, juni). De herinneringsmedailles van Fort Honswijk. In Decorare. 43, p. 16-27.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 85.