Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor de wetenschap

Onderscheidingen voor de wetenschap

Wetenschappelijke instellingen

Datum Onderscheiding
1979 Penning voor de Havinga Voordrachten van de Stichting Havinga Fonds
1979 Professor Lam-prijs van de Stichting Rijksherbariumfonds
1979 Penning van het Academisch Ziekenhuis Leiden
1975 Prijspenning van het Koningin Wilhelmina Fonds
1970 Prijspenning van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie
1968 Gilles Holst-medaille van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
1968 Moddermanprijs van de Prof. A.E.J. Moddermanstichting
1965 Penning van de S.E. de Jongh-Stichting
1948 Prijspenning van de De Snoo van 't Hoogerhuys-Stichting
1947 Prof.dr. H. Schornagel-penning
1926 Dr. Th. Dentz-penning van de Vereeninging van Nederlandsche Tandartsen
1925 Lorentzmedaille van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
1924 Eijkmanmedaille
1914 Van Esveld-medaille
1893 Buijs Ballot-medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
1880 Prijspenning van de Thorbecke Stichting
1869 Boerhaave-penning van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
? Prof.dr. C. Winkler-medaille van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie
? Snellius-medaille van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde
? Swammerdam-medaille van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde
? Reinier de Graaf-medaille van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde
? Tilanus-medaille van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde
? Genootschapsmedaille van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde
? Andreas Bonn-medaille van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Rijksuniversiteit Leiden

Datum Onderscheiding
1968 Penning voor de Einthovenvoordracht
1966 Journalistieke Penning
1962 Penning voor de Boerhaavecursussen
1958 Universiteitspenning
1831 Eerepenning der Leidsche Jagers 1830-1831
1756 Legatum Stolpianum
1688 Erepenning Universiteit
1683 Penning op de gewapende studenten van 1672
1671 Promotiepenning met de kap

Rijksuniversiteit Utrecht

Datum Onderscheiding
1959 Erepenning der Rijksuniversiteit Utrecht
1959 Prijspenning van de Faculteit der Geneeskunde
1952 Prijspenning van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
1936 Eremedaille der Universiteit
1850 Erepenning der Vrijwillige Jagers der Utrechtsche Studenten 1815
1850 Erepenning van de Utrechtse compagnie vrijwillige jagers te paard 1815
1831 Eerepenning der Utrechtsche Jagers-Studenten 1830-1831

Koninklijke Militaire Academie

Datum Onderscheiding
1908 Academie-medaille
1935 Gouverneursmedaille