Home -> Medailles -> Civiele verenigingen -> Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland

Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland

De Nederlandsche Aannemersbond is in 1895 te Amsterdam opgericht. Het doel bij de oprichting was:

  1. het verkrijgen van wijziging in en verbetering van die artikelen van het Burgerlijk Wetboek, welke voornamelijk betrekking hebben op het aannemersval;
  2. het doen en het bevorderen van alle pogingen, welke moeten dienen tot het verkrijgen eener minder onbillijke redactie der verschillende thans bestaande algemeene voorwaarden en de daaraan verbonden administratieve bepalingen;
  3. het bemiddelend op treden bij eventueele verschillen tusschen directiŽn en aannemers, waar de opvattingen der eersten strijdig mocht zijn met het algemeen begrip van recht en billijkheid;
  4. het bevorderen van elkanders wettige en geoorloofde belangen buiten rechten, (... onleesbaar ...) blijken;
  5. het verheffen van den aannemersstand in het algemeen en het bestrijden van alle onedele en oneerlijke concurrentie;
  6. het vormen van een fonds tot ondersteuning van die aannemers, die op hun ouden dag volgens meening van den Bond niet in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Later is de Bond de "Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland" (N.A.P.B.) gaan heten en vanaf 1975 is de naam het "Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid" (N.V.O.B.). Het is mij onbekend of de Bond nog steeds bestaat.

Medaille

Penning van de Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor Bouwbedrijven in NederlandDraagmedaille van de Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor Bouwbedrijven in NederlandIn 1948 werd bij Koninklijke Begeer te Voorschoten een medaille geslagen. Dit is een ronde medaille met een middellijn van 30 millimeter. De voorzijde vertoont de Nederlandse Leeuw met een troffel in de rechter opheheven voorklauw en een schietlood in de linker voorklauw. Onder de leeuw het monogram N.A.P.B.. Het randschrift is verdeelt in twee regels: "PATROONSBOND VOOR DE BOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND" (buitenste regel) en "NEDERLANDSCHE AANNEMERSBOND" (binnenste regel).
De keerzijde is glad en wordt gebruikt voor een inscriptie.

Van de medaille is ook een draagbare variant. Deze heeft een middellijn van 16 millimeter en wordt gedragen aan een rood, wit en blauw lint.


Bronnen

Zwierzina, W.K.F. (1935). Naamloze Vennootschap Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst v/h Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Juweelen, Zilverwerken en Penningen van C.J. Begeer. Koninklijke-Begeer. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1880-1935. 's-Gravenhage: N.V. Drukkerij Trio, p. 84 [1805/06].
Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 september 1895, p. 2.