Home -> Medailles -> Militaire verenigingen -> Krijgsgevangenenmedaille "Comitas Gentium"

Krijgsgevangenenmedaille "Comitas Gentium"

De Krijgsgevangenmedaille "Comitas Gentium" is in 2003 ingesteld door de Contactgroep Ex-Krijgsgevangenen, als onderdeel van de Bond van Wapenbroeders.

De medaille wordt toegekend aan hen, die tenminste drie maanden

De medaille kan ook worden toegekend voor verdiensten jegens de Contactgroep Ex-Krijgsgevangen. In dat geval wordt op het lint van de medaille een zilveren achtpuntige ster gedragen.

Het versiersel

De medaille bestaat uit een ronde zilver geoxideerde medaille met een middellijn van 30,5 millimeter. De voorzijde vertoont een naar rechts opvliegende meeuw, een vogel die zich nooit laat kooien (en daarmee een symbool voor soldaten). De meeuw vliegt over twee rijen prikkeldraad, met op de achtergrond een opkomende zon, die haar stralen van achter de wolken laat komen.

De keerzijde is blanco en was bestemd om gegraveerd te worden met een van de volgende opschriften: Europa 1939-1945, Zuid Oost AziŽ 1941-1945, IndonesiŽ 1945-1950, Korea 1950-1954 etc.

Lint

Naar het batonoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed en heeft drie banen zwart (13,5 mm.), groen (10 mm.) en zwart (13,5 mm.). Het zwart symboliseert de donkere tijd gedurende de krijgsgevangenschap, groen de hoop en bevrijding en zwart de rouw om de krijgsgevangenen die het niet hebben overleefd.

Ontwerp en fabricage

Het initiatief tot instelling van de medaille en het ontwerp zijn van de hand van John Wagemans. De medaille is vervaardigt bij de firma Van Wielik.

Oorkonde en register

De eerste uitreikingen van de medaille vonden plaats op de Zwaluwenberg. De medaille ging vergezeld van een oorkonde, getekend door de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders en de voorzitter van de Contactgroep Ex-Krijgsgevangen.

Tot het overlijden van Z.K.H. Prins Bernhard (1 december 2004) ging de oorkonde ook vergezeld van een persoonlijk schrijven van de Prins.

Van de uitreikingen is een register bijgehouden.

De medaille is slechts viermaal toegekend wegens verdiensten, te weten:

  1. Drs. J.L. van der Meer, voorzitter van de Contactgroep Ex-Krijgsgevangen
  2. Ds. M. Bezemer, kolonel der Koninklijke Marechaussee
  3. F. Rondel, secretaris van het Veteranenplatform en secretaris van de Contactgroep Ex-Krijgsgevangenen;
  4. J. Wagemans, ontwerper en initiatiefnemer van de medaille

Dragen van de medaille

De onderscheiding is een verenigingsonderscheiding en mag dus niet op het militaire uniform gedragen worden. Voor dragen binnen de Bond van Wapenbroeders, wordt de medaille gedragen vůůr het Verenigingskruis en de Bondsmedaille.


Bronnen

Meijer, H.G. (2007, maart). De Medaille voor Ex-Krijgsgevangen. Decorare, 17, p. 19-28.

Met dank aan de heer John Wagemans