Home -> Medailles -> onderscheidingen van militaire verenigingen

Onderscheidingen van militaire verenigingen

Algemene Militaire Pensioenbond

Datum Onderscheiding
1933 Ereteken voor bijzondere verdiensten

Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine

Datum Onderscheiding
? Erelid (gouden AVOM-speld)
? Lid van Verdienste (zilveren AVOM-speld)
? Lid van Verdienste plaatselijke afdeling (bronzen AVOM-speld)
? Herinneringsmedaille Lustrum AVOM 1986-1991

Algemene Vereniging van Reserve Militairen

Datum Onderscheiding
? Kruis voor Bijzondere Verdienste
? Legpenning

Bond "Insulinde”, vereeniging van gepensionneerde en gegageerde militairen beneden den rang van officier, van land- en zeemacht en van koloniлn

Datum Onderscheiding
? Draag- of onderscheidingsteken voor leden
? Onderscheidingsteken voor bestuursleden
? Onderscheidingsteken voor "Leden van Orde"

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Datum Onderscheiding
? Bondskruis
? Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap
? Legpenning
? Penning op het 50-jarig bestaan

Bond van Vereenigde werklieden der Koninklijke Nederlandsche Marine "Onderling Belang"

Datum Onderscheiding
? Draagteken

Bond van Wapenbroeders

Datum Onderscheiding
1996 Bondsmedaille
1986 Verenigingskruis van Verdienste

Contactgroep Ex-Krijgsgevangenen

Datum Onderscheiding
2004 Krijgsgevangenenmedaille "Comitas Gentium"

Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'

Datum Onderscheiding
1953 Prins Mauritsmedaille

Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Luchtmacht'

Datum Onderscheiding
1953 Medaille voor bijzondere verdiensten

Koninklijke Vereeniging "Het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrigtingen"

Datum Onderscheiding
1877 Ereteken voor Eereleden van Verdienste
1899 Medaille van Huldeblijk door de Weduwen
? Draagteken

Koninklijke Vereeniging "Het Metalen Kruis"

Afdeeling Leeuwarden

Datum Onderscheiding
1872 Herinneringsmedaille 1856-1872

Afdeeling Rotterdam, 2e sectie

Datum Onderscheiding
1858 Draagteken

Afdeeling 's-Hertogenbosch

Datum Onderscheiding
1867 Eereteeken

Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai"

Datum Onderscheiding
1933 Kruis van Verdienste

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren

Datum Onderscheiding
1936 Kruis voor de Tweedaagse Militaire Prestatietocht
? Kruis van Verdienste (Lid van Verdienste)
? Erelidmaatschap

Koninklijke Vereeniging van Oud-Strijders der Zee- en Landmacht uit de Tropische Gewesten "Het Vaderland Getrouw"

Datum Onderscheiding
1888 Draagteken
? Medaille voor verdiensten

Koude Oorlog Veteranen en Oud-Militairen (KOVOM)

Datum Onderscheiding
2009 Koude Oorlog Herinneringsmedaille

Nationaal Katholiek Thuisfront

Datum Onderscheiding
1952 Eremedaille

Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918"

Datum Onderscheiding
1939 Kruis van Verdienste
1927 Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
1924 Mobilisatiekruis 1914-1918

Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)

Datum Onderscheiding
1986 Kruis van Verdienste

Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland

Datum Onderscheiding
1986 Verenigingskruis van Verdienste

Stichting Peloton 48

Datum Onderscheiding
2005 Herinnerings- en erkentelijkheidsmedaille

Unie van Nederlandse Veteranen

Datum Onderscheiding
? Lid van Verdienste
? Kruis van Verdienste
? Ereteken van Erkentelijkheid

Afdeling Koude Oorlog Veteranen en Oud-Militairen

Datum Onderscheiding
2009 Koude Oorlog Herinneringsmedaille

Vereeniging van geregtigden tot het dragen der Medaille ter herinnering aan de belegering der Citadel van Antwerpen in 1832

Ook wel: Citadel Vereeniging

Datum Onderscheiding
1857 Ereteken

Vereeniging van Onderofficieren van de Koninklijke Landmacht "Ons Belang"

Datum Onderscheiding
1933 Eereteeken