Home -> Medailles -> Civiele verenigingen -> Medaille van verdienste van de Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland

De Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland

De Bond werd in 1908 opgericht als zijnde de Bond van Kleedermaker-Patroons in Nederland. Op 27 december 1937 wijzigde de naam in Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland. Wegens een snel teruglopend aantal leden is de Bond op 1 januari 1988 opgeheven.

Medaille van verdienste

De Medaille van verdienste werd in 1950 ingesteld. Het is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het zittende figuur van een kleermaker uit de 17e eeuw. Op de afsnede staan de initialen "B.M.B." en langs de bovenrand het opschrift: "BOND VAN MAATKLEDINGBEDRIJVEN IN NEDERLAND".
De keerzijde heeft binnen een gladde rand het opschrift: "VOOR-VERDIENSTE".
Modelleur van de medaille is H.Ph. van Zegveld en de fabricant is Koninklijke Begeer.

Naar het batonsoverzicht

Bij de Medaille van verdienste wordt tevens een draagmedaille verstrekt met een middellijn van 16 millimeter. Deze wordt aan een evenzo breed lint gedragen welke de kleuren rood, wit en blauw heeft en afgebiest is met 2 oranje biezen.


Literatuur

Jansen, F.L. (1994). Kledingdetailhandel in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. In: Textielhistorische Bijdragen (34e ed., pp. 155-166). Wageningen: Stichting Textielgeschiedenis.
Steur, A.G. van der (1991). Van Kleermaker tot confectiewinkel. Veranderingen in de aanschaf van herenbovenkleding in ons land. In: Textielhistorische Bijdragen (31e ed., pp. 99-113). Wageningen: Stichting Textielgeschiedenis.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 96 [1926/7]