Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste / Militaire verenigingen -> Ereteken voor bijzondere verdiensten van de Algemeene Militaire Pensioenbond

De Algemeene Militaire Pensioenbond

Op 19 februari 1922 werd te Utrecht onder leiding van een commissie uit het hoofdbestuur van de vereniging "Ons Belang" een bijeenkomst gehouden met oud-beroepsmilitairen die niet onder de dan net in het leven geroepen militaire pensioenwetten vielen. Gedurende deze bijeenkomst werd besloten tot oprichting van de Algemeene Militaire Pensioenbond (A.M.P.). Als doelen van deze bond werden bepaald:

  1. het verkrijgen van hogere pensioenen en gagementen voor alle gepensioneerde en gegageerde militairen van land- en zeemacht en koloniлn, naar de beginselen, verhoudingen en bedragen, zoals die bij de laatst aangenomen militaire pensioenwetten waren vastgesteld;
  2. het verkrijgen van een pensioen voor de weduwen en wezen van de hierboven genoemde militairen, overeenkomstig de pensioenwetten voor de burgerlijke ambtenaren;
  3. zo mogelijk het ondersteunen van de onder 1 en 2 genoemde gepensioneerde militairen, weduwen en wezen.

Met ingang van 1 januari 1992 ging de A.M.P., samen met Koninklijke Vereniging van Onderofficieren behorende tot de Koninklijke Landmacht "Ons Belang" en de Vereniging voor Militair Technisch en Specialistisch Beroepspersoneel, op in de Algemene Federatie van Militair Personeel.

Ereteken voor bijzondere verdiensten

Ereteken voor bijzondere verdiensten 2e klasse van de Algemeene Militaire PensioenbondHet Ereteken voor bijzondere verdiensten is ingesteld door de Algemene Vergadering op 30 september 1933 als beloning voor hen, die zich voor de A.M.P. en de actie der oud-gepensioneerden verdienstelijk hebben gemaakt. Het ereteken heeft twee klassen: een 1e klasse (zilver) en een 2e klasse (brons).

Voor beiden klassen (metaalsoorten) is de uitvoering van het kruis gelijk: een vierarmig Malteser kruis met geparelde punten. De armen van het kruis zijn blauw geлmailleerd. In het midden bevindt zich een medaillon waarin de in elkaar verweven letters "AMP".
De keerzijde van het kruis is vlak. In het zilveren kruis bevindt zich een stempel "CORN. BEGEER".

Naar het batonoverzicht

Het lint is geeloranje met aan weerszijden een brede blauwe rand.

Het ereteken is geslagen bij Corn. Begeer te Utrecht.


Bronnen

Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 394-395.
Peer, H. (1995). De Algemene Federatie van Militair Personeel. Solidariteit, Blad voor een strijdbare vakbeweging, nummer 68.

Legermuseum.nl
Maritiemdigitaal.nl