Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> De Ruyter-medaille

De Ruyter-medaille

De Ruyter-medaille werd ingesteld bij Koninklijk besluit no. 1 van 23 maart 1907 als het "Eereteeken voor schippers, stuurlieden en verdere leden der bemanning van koopvaardij- en visschersschepen en andere personen, die zich door verdienstelijke daden voor de Nederlandsche scheepvaart hebben onderscheiden". Ze kan worden toegekend in goud, zilver of brons.
De naam De Ruyter-medaille wordt welliswaar vanaf het begin gevoerd in correspondentie, maar is pas officieel sinds het Koninklijk besluit no. 63 van 21 februari 1949.

De Ruyter-medaille in goudDe medaille is rond en heeft een diameter van 24 millimeter. De voorzijde vertoont het borstbeeld van admiraal De Ruyter met de Orde van St.Michael van Frankrijk om zijn nek. Langs de afsnede het omschrift "M . Az . DE . RUYTER . 1607 . 24 . 3 . 1907".
Op de keerzijde staat binnen het randschrift "KON . BELOONING . V . VERDIENSTE . V.D. NED. SCHEEPVAART" het familiewapen van De Ruyter, wederom getooid met de Orde van St.Michael.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

De medaille wordt gedragen aan een donker oranje lint met een breedte van 27 millimeter. Als alleen de baton gedragen wordt, dan wordt hier een rond schijfje met de letter 'R' opgedragen. Het metaal van dit schijfje is gelijk met dat van de medaille.

Nog enkele feiten

Bij Koninklijk besluit no. 51 werd nog bepaald dat de onderscheiding kon worden ingetrokken wegens wandaden in de Tweede Wereldoorlog. Dit werd slechts in twee gevallen ook uitgevoerd.

In de periode 1907-2006 werden 86 gouden, 88 zilveren en 28 bronzen De Ruyter-medailles uitgereikt. Een persoon ontving zowel een zilveren als een gouden De Ruyter-medaille. Deze persoon is tevens een van de twee personen wiens medaille werd ingetrokken naar aanleiding van wangedrag in de Tweede Wereldoorlog.

Er bestond ook een particuliere "De Ruyter-medaille". Deze had de vorm van een plaquette en was in 1912 voor het eerst uitgereikt. In totaal negen personen ontvingen deze plaquette.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/'s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 43.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 121-123.
Boer, ir.drs. F.P. de (2007). Honderd jaar De Ruytermedaille. 1907 tot 2007. Zaltbommel: Uitgeverij Aprilis.
Boer, ir.drs. F.P. de (2007). Honderd jaar De Ruytermedaille, 1907-2007. In: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, onbekend.
Boer, ir.drs. F.P. de (2007, maart). Honderd jaar De Ruytermedaille 1907-2007. In: Decorare, nummer 17, p. 9-14.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 147.
Sierag, J. (2015, december). Lodewijk Adriaan Herman Lamie. In: Decorare, nummer 34, p. 3-10.

Met dank aan de heer R.W. Rijpkema voor het beschikbaar stellen van de afbeelding.