Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Prins Mauritsmedaille

Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'

De Nederlandsche Vereeniging ,,Ons Leger" werd op 30 maart 1912 opgericht door een groep Nederlanders die zich zorgen maakten over de verwaarlozing van onze krijgsmacht en de mate van ongeïnteresseerdheid en laksheid van ons volk ten aanzien van de verdediging van onze vrijheid en onafhankelijkheid. De vereniging probeert een brug te zijn tussen de bevolking en de krijgsmacht.
Op 20 september 1921 verleende Koningin Wilhelmina de Vereniging het predikaat Koninklijke.

Prins Mauritsmedaille

Ingesteld op 6 juli 1935. De medaille wordt als draagmedaille (voor militairen) of als legpenning (voor burgers) toegekend aan hen, die door loffelijke daden hebben bijgedragen tot verhoging van het aanzien van de Koninklijke Landmacht en aan hen, die op buitengewone wijze hebben bijgedragen aan de kennis van de krijgshistorie van de Nederlandse krijgsmacht. Sinds 1984 wordt de medaille alleen nog als draagmedaille uitgereikt en is de legpenning afgeschaft.

Prins Mauritsmedaille. Afbeelding: Leon Koekman

In beide gevallen is het een zilveren medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont het borstbeeld van Prins Maurits. De naam van de ontwerper (Jac.J. van Goor) is aan de onderzijde van dit borstbeeld te lezen. Binnen het randschrift is, in kleiner lettertype, de naam "MAURITS . PRINS . VAN . ORANJE . GRAAF . VAN . NASSAU" te lezen. Het randschrift zelf luidt: "STICHTER V.D. NEDERLANDSCHE KRIJGSMACHT".
De keerzijde vertoont de tekst "VOOR / HET VADERLAND / KONINKLIJKE / NEDERLANDSCHE / VEREENIGING - ONS LEGER - / VOOR LOFFELIJKE DADEN / EN / KRIJGSGESCHIEDKUNDIG / ONDERZOEK".

Naar het batonsoverzicht

Het lint is oranje met aan weerszijden brede banen Nassausch blauw en wit. De blauwe banen aan de buitenzijde.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 46.
Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Krogt, M.R. van der e.a. (1991). Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predicaat. Rijswijk: Print Code BV.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 149-150.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 16 [1045/6].
Met dank aan Leon Koekman voor het aanleveren van de afbeelding.