Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders

Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)

Ingesteld in 1947 door het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders (NBOS) ter beloning van verdiensten in of jegens de Bond.

Het is een ruitvormig bronzen of zilveren kruis, zowel in de hoogte als in de breedte 40 millimeter metend. De voorzijde vertoont een door een koninklijke kroon gedekt tafereel van een Nederlandse Leeuw, waarover een albatros rustende op een onklaar anker. Het geheel op een vanuit het centrum ontspruitende stralenbundel.
Op de keerzijde wederom de vanuit het centrum ontspruitende stralen waarover in het midden de tekst "VOOR / VERDIENSTE". Het omschrift luidt: "PARAAT / EN / ONVERVAARD". Oorspronkelijk waren deze teksten gegrafeerd op de achterzijde van het kruis. Latere versies hebben de teksten in reliëf op de achterzijde staan.

De ophanging van het kruis bestond oorspronkelijk uit een bol en een ring. Latere versies hebben een gedraaide lus in plaats van de bol.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint is oorspronkelijk Nassausch blauw met in het midden twee smalle oranje strepen. Later wordt het lint gewijzigd in oranje met in het midden twee smalle Nassausch blauwe strepen.

Er zijn miniaturen bekend met een middellijn van 16 millimeter. De achterzijdes van deze miniaturen zijn vlak. Het lint van de miniatuur is 22,5 millimeter breed.

Het ontwerp van het kruis en de bijbehorende oorkonde is van de heer A.W. Smith.

NBOS werd op 19 juli 1947 opgericht. Op 29 april 1950 fuseert zij te Utrecht met de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918" (NBMK) om zo de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van "Het Mobilisatiekruis" (NBOSMK) te vormen. Deze bond fuseert op 7 oktober 1978 met het Veteranen Legioen Nederland en gaat vervolgens Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland heten. Op 10 mei 1986 wordt de naam weer gewijzigd: de bond heet vanaf dat moment Bond van Wapenbroeders.

Het kruis is in ieder geval tot 1978 verleend geweest. Mogelijk dat het ook nog door de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland is uitgereikt, maar aangezien die in 1983 een eigen Kruis van Verdienste instelden is dat niet waarschijnlijk.


Literatuur

Meijer, H.G. (2002, maart). Eretekens voor Verdienste tegenover Oud-Strijders. Decorare, 6, p. 13-23.
Müller, E.H. (2005, september). Het Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis) - Enkele nieuwe feiten. Decorare, 14, p. 23-26

Met dank aan de heer Edwin Elderhorst voor het gebruik van de afbeelding en aanvullende informatie.