Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Ereteken voor Verdienste

Ereteken voor Verdienste

Het Ereteken voor Verdienste is ingesteld door de minister van Defensie bij ministeriŽle regeling PO/87/055/2101 van 16 april 1987. Het Ereteken van Verdienste kan in zilver of goud worden toegekend aan degene, die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd danwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht.
Bij ministeriŽle kennisgeving DO/88/055/10466 van 18 mei 1988 wordt een aanvulling op het besluit gegeven. Zo wordt onder andere een verdere uitleg gegeven van de bedoelde uitzonderlijke prestatie danwel uitzonderlijke verdienste:
a. uitzonderlijke verdiensten jegens de krijgsmacht die incidenteel van aard zijn;
b. voor individuele moed in levensbedreigende situaties;
c. voor moedig optreden in conflictsituaties in vredestijd
d. voor bijzondere verdiensten van Nederlandse en buitenlandse civiele en militaire authoriteiten.

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2002 werd het ereteken tevens opengesteld voor een ieder, die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht.

Ministerieel besluit nr BS 2017020287 van 17 juli 2017 voegt een bronzen variant toe aan het Ereteken voor Verdienste. De onderscheiding wordt met ingang van 1 oktober 2017 toegekend wegens:
1.     Het Ereteken in goud kan worden toegekend aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gehele Nederlandse krijgsmacht.
2.     Het Ereteken in zilver kan worden toegekend aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor meerdere krijgsmachtdelen.
3.     Het Ereteken in brons kan worden toegekend aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor een krijgsmachtdeel.

Ereteken voor Verdienste in goudHet ereteken is uitzonderlijk van formaat (45 millimeter in middellijn) en vorm: namelijk de vorm van een oud-Hollandse waterburcht.
Deze heeft de vorm van een zeskantige vesting met bastions en ravelijnen welke zijn omgeven door een slotgracht in blauw emaille. In het midden van het bastion zijn de logo's van de verschillende krijgsmachtonderdelen weergegeven: de klimmende leeuw met zwaard en pijlenbundel (Koninklijke Landmacht), een onklaar anker (Koninklijke Marine) en de naar links vliegende adelaar (Koninklijke Luchtmacht).
Aan de keerzijde staat in reliëf de teksten "KONINKRIJK DER NEDERLANDEN" en "MINISTER VAN DEFENSIE".

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint is Nassausch blauw met aan de boorden smalle strepen rood en wit; de rode streep altijd aan de buitenzijde. Als alleen de baton gedragen wordt, dan wordt daar een palmtak van de desbetreffende metaalsoort op gedragen.


Literatuur

"Regeling tot wijziging van het Besluit Instelling Ereteken voor Verdienste", Staatscourant 2017, nr. 46303
"Instellingsbesluit Ereteken voor Verdienste", Staatscourant 2002, nr. 205, pag. 9

Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Keers, ing. B. (2011, juni). Ereteken voor Verdienste van de Minister van Defensie. In Decorare. 25, p. 9-22.
Rijpkema, R.W. (2016, december). Het Ereteken voor Verdienste in brons. In: Decorare. 36, p. 42.

Met dank aan de heer L. Koekman voor de geleverde illustratie