Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Eereteeken van de Vereeniging van Onderofficieren van de Koninklijke Landmacht "Ons Belang"

Eereteeken van de Vereeniging van Onderofficieren van de Koninklijke Landmacht "Ons Belang"

Ingesteld op de XXXe Algemene Vergadering van 9 juni 1933 als onderscheiding voor bijzonder verdienstelijke leden. De onderscheiding is (in de graad 1e klas in goud) op dezelfde dag toegekend aan de heren W. Klooster, W.J. Vaatstra en W. Wijk. Zij bleven de enige dragers van deze onderscheiding.

Helaas zijn er geen afbeeldingen, nog een beschrijving beschikbaar van deze onderscheiding.

Van de oorkonde is echter wel een beschrijving:

Vereeniging
van Onderofficieren van de Koninklijke Landmacht
Ons Belang


Diploma

Bij besluit van de Algemeene Vergadering van den 9en en 10en Juni
1933 van de Vereeniging van Onderofficieren van de Koninklijke Land-
macht "Ons Belang" is aan den heer           toegekend het Eereteeken
der 1e klasse in goud, voor buitengewone en langdurige diensten
aan de Vereeniging bewezen.


Literatuur

"Gedenkboek II "Ons Belang" 1929-1948", samengesteld door W.J. Vaatstra, 1948