Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Medaille voor Burgerlijke Verdienste

Medaille voor Burgerlijke Verdienste

Reeds lange tijd was het gebruikelijk om aan inlanders van aanzien of aan verdienstelijke inlanders medailles toe te kennen. Dit waren echter voor elke gelegenheid nieuw ontworpen en geslagen medailles en grootte, gewicht en metaalsoort varieerde per keer. Pas bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië dd. 4 oktober 1871 no. 36 (Indisch Staatsblad No. 2500), werd een standaard medaille vastgesteld: de Medaille voor Burgerlijke Verdienste.

bronzen medaille voor burgerlijke verdiensteDeze medaille had een middellijn van 50 millimeter en kon worden toegekend in goud, zilver of brons. Aan de voorzijde toont zij het Rijkswapen op een ster van stralen. Op de keerzijde staat binnen een krans van twee lauwertakken de tekst "HET NEDERLANDSCH INDISCH GOUVERNEMENT AAN     ", waarna ruimte is overgelaten om de naam van de decorandus in te graveren.

Naar het batonoverzicht

Het lint van de medaille is gelijk aan dat van de Broedermedaille van de Orde van de Nederlandse Leeuw: Nassausch-blauw met een brede donkeroranje middenstreep. In uitzonderlijke gevallen kon de gouden medaille ook worden toegekend hangende aan een gouden halsketting.

Bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië dd. 29 augustus 1893 no. 10 (Indisch Staatsblad No. 4961) werd de medaille opgeheven en vervangen door de Ster voor Trouw en Verdienste.
Dragers van de medaille konden deze toen - op eigen kosten - omruilen voor deze ster, en wel:


Literatuur

"Besluit Eereteekenen. Vorm der eereteekenen voor aanzienlijke en verdienstelijke Inlanders en Oostersche vreemdelingen", Indisch Staatsblad No. 4961
"Medaille voor Burgerlijke Verdiensten behoeven bij het overlijden der begiftigden niet te worden teruggegeven", Indisch Staatsblad No. 4158
"Besluit Medaille voor Burgerlijke Verdiensten. Minimum-diensttijd", Indisch Staatsblad No. 3179
"Besluit Medaille voor Burgerlijke Verdiensten. Verlies van het regt tot dragen", Indisch Staatsblad No. 2893
"Medailles. Bepalingen omtrent de aan inlanders van aanzien of verdienstelijke oostersche vreemdelingen toe te kennen draagpenningen", Indisch Staatsblad No. 2500

Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 116-117.
Klein Nagelvoort, J. (2020, december). Uit de collectie van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. In: Decorare. 44, p. 58.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 81.