Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Bondsmedaille van de Bond Wapenbroeders

Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders

In 1996 ingesteld door het Hoofdbestuur van de Bond van Wapenbroeders (BvW). De medaille wordt uitgereikt als beloning voor verdienste op gewestelijk niveau en is in principe ingesteld om de exclusiviteit van het Verenigingskruis van Verdienste te waarborgen.

Bondsmedaille van de Bond van WapenbroedersHet betreft een ronde zilverkleurige medaille met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont in reliëf de contouren van het Verenigingskruis van Verdienste met het Bondswapen in het midden.
De keerzijde vertoont het omschrift ". BOND VAN WAPENBROEDERS"

Naar het batonoverzicht

Het lint is groen, met in het midden een brede gele baan van 8 millimeter, waarbinnen weer een rode streep van 1 millimeter. Aan weerszijden een smalle gele baan van 3 millimeter.


Literatuur

Meijer, H.G. (2002, maart). Eretekens voor Verdienste tegenover Oud-Strijders. Decorare, 6, p. 13-23.