Officierskruis XV, Vierdaagsekruis met kroon, NSF Vaardigheidsmedaille, TMPT-kruis en UNTSO-medaille

Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen

Vaardigheidsonderscheidingen

Hieronder staat een slechts selectie opgesomd uit de vele honderden vaardigheidsonderscheidingen welke in Nederland bekend zijn.

Datum Onderscheiding
1989 Schuttersembleem voor het schieten met het persoonlijk wapen
? Insigne voor Brandweer Lichamelijke Vaardigheid
1976 Onderscheidingsteken voor Zware Militaire Vaardigheid
1971 Vaardigheidsembleem Buitengewoon geoefend handgranaatwerper
1965 Verzorgersmedaille van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
1959 Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie
1959 Nationale Vijfkampkruis van de Nederlandse Sport Federatie
1954 Embleem voor Scherpschutter
1951 Draagspeld voor Schietwedstrijden Harskamp
1947 Onderscheidingsteken voor Militaire Lichamelijke Vaardigheid
1946 Embleem voor de Militaire 24-uurs rit
1941 Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
1937 Politie Vaardigheidsmedaille
1936 Kruis van de KVNRO voor de TMPT
1936 Schietprijsster van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
1935 Politie Zwemvaardigheidsmedaille
1934 Insigne van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling
1932 Draagpenning 24-uurs afstandritten der Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
1931 Nationale Vijfkampkruis van het Nederlands Olympisch Comité
1930 Eereteeken voor Koningsschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm
1922 Kruis voor Koningschutter van de Nederlandsche Bond van Vrijwillige Burgerwachten
1921 Schietvaardigheidskruis Burgerwacht
1919 Vaardigheidsmedaille van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
1914 Vaardigheidsmedaille van het Nederlands Olympisch Comité
1913 Brevet voor Prevot op de floret, degen, sabel of geweer
1910 Eereteeken voor scherpschutters 1e klasse
1909 Elfstedenkruis
1909 Kruis voor betoonde marsvaardigheid (Vierdaagsekruis)
1909 Eereteeken voor Meester-Kanonnier der Koninklijke Marine
1906 Eereteeken voor Meester-Scherpschutter op Geweer der Koninklijke Marine
1902 Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden
1899 Brevet voor Meester op de floret, degen, sabel of geweer
1878 Schietprijs van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger