Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Deze medaille werd in 1941 ingesteld door het Nederlandse Ministerie van Oorlog te Londen, als beloning voor het behalen van vaardigheidsproeven in diverese takken van sport. De eisen voor deze proeven zijn hieronder te vinden.

De proeven zijn bedacht door de Algemeen Sport Leider van de Brigade, de eerste luitenant K. Rijkens. Samen met zijn sportinstructeurs stelt hij de proeven samen. De korporaal Herman van den Bosch ontwierp de medaille en de bijbehorende oorkonde werd ontworpen door de sergeant Rutten.

Het is een ronde bronzen medaille met een middellijn van 31 millimeter. De voorzijde vertoont een naar rechts gerichte naakte atleet welke op het punt staat een discus weg te werpen. Achter hem is een hand afgebeeld, welke een brandende fakkel vasthoudt. Het geheel wordt omsloten door het omschrift "VOOR ALZIJDIGE VAARDIGHEID".
De keerzijde toont de tekst "PRINSES IRENE", met een koninklijk kroontje, binnen het omschrift "KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BRIGADE". De tekst ontspruit en eindigt bij een lauwertakje aan de onderzijde van de medaille.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint was oorspronkelijk geheel Nassausch blauw, doch later werden daar twee kruislings geplaatste dunne strepen aan toegevoegd.

Bij het meerdere keren behalen van de proeven werd het betreffende bronzen Arabische cijfer aan het lint toegevoegd.

De eerste medailles werden in augustus 1942 uitgereikt. Doordat de proeven als zeer zwaar werden beschouwd en door de voortdurende veldoefeningen t.b.v. de invasie van het Europese vasteland zijn er slechts ongeveer 20 medailles uitgereikt. Tot de decorandi behoren in ieder geval de eerste luitenant Rijkens en de reserve-kapitein A.D. Bestebreurtje, MWO4.

Miniaturen van de medaille zijn bekend met een middellijn van 18 millimeter.


De eisen

"Door den Minister van Oorlog is vastgesteld een militair vaardigheidsdiploma dat uitgereikt wordt aan de Nederlandsche militairen, die voldaan hebben aan de eischen, die voor het diploma zijn gesteld. De eischen zijn dermate, dat iedere middelmatig lichamelijk ontwikkeld militair, na een daarvoor voorafgaande training, het diploma kan behalen. Hij die aan de eischen voldoet, ontvangt, naast het zeer prachtig ontworpen diploma en draagmedaille, de gunst van 2 dagen extra verlof."

 Er waren drie rubrieken voor de test, afhankelijk van de leeftijd van de militairen, namelijk van 18 t/m 28 jaar, van 29 t/m 35 jaar en vanaf 36 jaar.

 De onderdelen bestonden uit:

"1e Athletiek

  1. 100 M. snelloop
  2. 2000 M. veldloop
  3. hoogspringen met aanloop
  4. verspringen met aanloop
  5. kogelstooten
  6. discuswerpen
  7. speerwerpen

2e Marsch

Afstand 25 Mijl, volledig tenue

3e Hindernisbaan

De hindernisbaan wordt gevormd door evenwichtsboom, schutting en springbak (hoog 60c. M., breed, 90c. M.) voorafgegaan door 10 M. aanloop en geeindigd met 10 M. uitloop.

Dit geheel dient binnen een zekeren tijd te zijn afgelegd.

Tenue: Gevechtstenue zonder gasmasker".

De deelnemer kon bovendien nog een proef afleggen voor een "Aanteekening Zwemmen".

Hiervoor dient men "200 M. schoolslag (borst), 100 M. vrije slag, 50 M. rugslag, 25 M. gekleed zwemmen en te springen van 3 M. hooge plank."


Literatuur

Boer, W. de (2022, juni). De Vaardigheidsmedaille van de Prinses Irene Brigade. In: Decorare, 47, p. 19-24.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen publicatie, p. 145.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: eigen publicatie.
De voormalige website van het Museum Brigade en Garde Prinses Irene