Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Insigne van de Nationale Bond voor Harmonische Lichaamsontwikkeling

Insigne van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling

Ingesteld in 1934 als beloning voor het behalen van de vaardigheidsproeven van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling . Deze proeven bestaan uit meerdere proeven op het gebied van lichamelijke vaardigheid waarvoor een minimaal aantal punten moest worden behaald.
De Vereniging werd bij Koninklijk besluit van 25 oktober 1934 erkend. Ook kreeg zij erkenning van het Nederlandsch Olympisch Comité.

Deelnemers waren verdeeld in mannen en vrouwen en deze categoriŽn zijn beiden weer onderverdeeld in vier groepen, te weten: de jeugdgroep (14-16 jaar), groep 1 van 17 tot 25 jaar, groep 2 van 26 tot 40 jaar en groep 3 van 41 jaar en ouder. Elk van deze groepen had zijn eigen eisen voor wat betreft de tijden en afstanden die afgelegd diende te worden.

De test bestond uit de volgende onderdelen:

Vrouwen konden er voor kiezen om in plaats van kogelstoten het onderdeel balwerpen te doen en in plaats van klimmen kregen zij evenwichtsoefeningen.

Insigne van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling 3e graad, type 1Insigne van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling 4e graad, type 2Bij een eerste voldoende deelneming ontving men een bronzen medaille (4e graad). Bij een derde deelname een zilveren (3e graad) ; vijfde deelname een verguld zilveren medaille (2e graad) ; de zevende deelname leverde vervolgens een vergulde medaille op, met aanweerszijden een lauwertak (1e graad).
De medaille was schildvormig, mat 42 bij 34 millimeter en hing aan het lint via een beugel. De voorzijde vertoond de naar links gewende portretten van een man en een vrouw. Boven dit portret, in een blauw geëmailleerde band staan in de betreffende metaalsoort vijf olympische ringen afgebeeld. Onderaan staat in een blauwe band de tekst "H.L.O".

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint is 25 millimeter breed en is verdeeld in twee gelijke banen geel en blauw.

Insigne van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling 1e graad, type 3In 1964 werd het ontwerp van de medailles iets aangepast: de vijf olympische ringen werden vervangen door de term "NOC". Vervolgens werd in 1967 een ingrijpende verandering doorgevoerd: de insignes voor de 4e, 3e en 2e graad werden vervangen door 15,5 millimeter breed speldje in de vorm van het schild en de 1e graad door een ronde bronzen medaille, 32 millimeter in diameter. De voorzijde vertoont de naar links gewende portretten van een man en een vrouw en de tekst "NSF/HLO", binnen een brede blauwe band.
Het lint bleef gelijk.

De onderscheidingen werden afgeschaft op 7 februari 1969.


Literatuur

Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen publicatie, p. 139.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: eigen publicatie.