Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen / Weerbaarheidsverenigingen -> Eereteeken voor Koningschutter van de BVL

Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm

Ingesteld in 1930 en uitgereikt aan hen, die aan de eisen voor koningsschutter der Bijzonder Vrijwillige Landstorm voldeden.

Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige LandstormHet ereteken bestaat uit een zilveren lauwerkrans, welke is gedekt door een eveneens zilveren koninklijke kroon. Over de lauwerkrans liggen twee gekruiste zilveren geweren. In het midden der krans, over de geweren heen in verguld zilver de letters "BVL". Het geheel is bevestigd op oranjekleurig laken en diende gedragen te worden op de linker borst.
Het geheel had een afmeting van 57 bij 45 millimeter en werd vervaardigd bij de Koninklijke Begeer.

Bij het ereteken hoort een kleurig brevet. Dit brevet was ontworpen door mevrouw dr. J.W. Wurfbain-Veeren en werd gedrukt bij Drukkerij Mouton te 's-Gravenhage.

Van het ereteken zijn miniaturen bekend met een formaat van 16 bij 10 millimeter. Deze werden vermoedelijk als reversspeld gedragen.

Scherpschutters van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm ontvingen een zelfde brevet, doch geen ereteken.


Literatuur

"Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden)", door dr. W.F. Bax, 1973
"Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid", door H.G. Meijer & B.W. Wagenaar, 2000