Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Verzorgersmedaille van de K.N.B.L.O.

Verzorgersmedaille van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Ingesteld door het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding in 1965. De medaille wordt toegekend aan verzorgers van vierdaagsegroepen. Per tien lopers krijgt één verzorger de medaille. De medaille wordt ook slechts éénmaal aan een verzorger uitgereikt. Voor verdere verzorgingsjaren krijgt de verzorger een 6-kantig bronzen plaatje met een ingegraveerd nummer. Het hoogste nummer vervangt dan steeds het lagere.

VerzorgersmedailleDe bronzen medaille is rond met een middellijn van 36 millimeter. De voorzijde vertoont de gestylleerde afkorting "K/NB/LO" met een Koninklijk kroontje.
De keerzijde toont de tekst "UW . TOEWIJDING / DEED . ANDEREN / VOLHARDEN" met op de achtergrond een gestylleerde brandende fakkel.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint, 37 millimeter breed, is blauw met in het midden het lint van het Vierdaagsekruis: oranje met in het midden twee smalle groene banen en aan beide boorden een smalle groene baan.
Wordt alleen de baton gedragen, dan wordt hier een miniatuurversie van het cijferplaatje op gedragen.

De medaille is niet koninklijk erkend en mag dus officieel niet op het militaire uniform gedragen worden.


Literatuur

Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 37.
Schakel, drs. M.A.A. (1991). De Wereld Wandeld. Nijmegen: Zonder uitgever.