Home -> Medailles -> Politie -> Politie-Zwemvaardigheidsmedaille

Politie-Zwemvaardigheidsmedaille

Op 1 mei 1935 werd door de Amsterdamsche Politie Gymnastiek- en Sportvereeniging om het politiepersoneel, dat in het bezit is van de diploma’s A en B van den Nederlandschen Bond tot het redden van drenkelingen, het onderhouden van de noodige geoefendheid in het zwemmen aan te moedigen, het Zwemvaardigheidsdiploma (Z.V.D.) ingesteld. Hierbij zat aanvankelijk een medaille. Van deze medaille zijn twee verschillende uitvoeringen bekend.

Het eerste type is een ronde medaille met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont een poort waarvoor Neptunus staat, met een tegen zijn schouder rustende drietand in zijn rechterhand. Met z’n linkerhand reikt hij een lauwerkrans uit aan een in de houding staande zwemmer. Aan weerzijden van dit tafereel staan twee waterspuwers in de vorm van vissen. Deze ‘spuwen’ de tekst “VOOR ZWEM-VAARDIGHEID”. De keerzijde vertoont onderaan het gekroonde wapenschild van Amsterdam, rustend op een bed van oranjeblaadjes. Hieruit komt een ornamentele rand die bovenaan samenkomt in een soort van klauw. In de medaille staat gegraveerd “AMSTERDAMSCHE POLITIE”.

Het tweede type heeft dezelfde voorzijde, maar een middellijn van 35 millimeter. Op de achterzijde staat een gestileerd gekroond wapenschild van Amsterdam, rustend op een voetstuk met daarop het woord “POLITIE”. Daaronder, in een duidelijk afgebakend gebied staat het woord “AMSTERDAM”.

Naar het batonsoverzicht

Het rood/zwarte lint is voor type één 37 millimeter en voor type twee 27 millimeter breed.

Van beide typen zijn miniaturen bekend met een middellijn van 16 millimeter, hangende aan een evenzo breed rood/zwart lint.

Vermoedelijk is de medaille in 1943 komen te vervallen. Het Z.V.D. zelf werd in 1994 afgeschaft.


Literatuur

Müller, E.H. (2004). Voor trouwe plichtsbetrachting. Onderscheidingen van de Nederlandse Politie. Blokker: eigen uitgave.
Müller, E.H. (2004, maart). Voor zwemvaardigheid: een medaille van de Amsterdamse politie. Decorare. 11, p. 9-11.