Home -> Medailles -> Politie -> Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Penning

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Penning

De Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Penning werd in 2008 ingesteld op initiatief van de Raad van Hoofdcommissarissen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij kan worden toegekend aan een persoon, personen of een organisatie die in het kader van burgerparticipatie op het terrein van openbare orde en veiligheid zich op een innovatieve wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt.

Het is een brons gepatineerde ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het naar voren gerichte portret van prof.mr. Pieter van Vollenhoven met de randschriften "PROF.MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN PENNING" en "SEMPER FIDELIS".
De keerzijde is vlak en is bestemd voor een inscriptie.

In 2008 werd de penning is zijn geheel aan alle 1.700 vrijwilligers van de Vrijwillige Politie gegeven. Hiertoe werd een aparte keerzijde geslagen vertonende het logo van de Nederlandse Politie (een wetboek met een vlammende granaat) en het randschrift: "RESERVEPOLITIE 1948-2008 VRIJWILLIGE POLITIE".


Literatuur

Schouls, L.C. (2009, december). Prof.mr. Pieter van Vollenhoven penning. Decorare. 22, p. 40-41.