Home -> Medailles -> Politie / Penningen -> Herinneringspenning Korps Rijksveldwacht 1858-1908

Herinneringspenning Korps Rijksveldwacht 1858-1908

In 1908 werd het vijftigjarig bestaan van het Korps Rijksveldwacht herdacht met een legpenning.

Deze penning was rond met een middellijn van 28,6 millimeter en in verzilverd brons en brons uitgevoerd. De voorzijde vertoont het Rijkswapen rustend op enkele takken met oranjeblaadjes. Hieromheen de omschriften (boven) “KORPS RIJKSVELDWACHT” en (onder) “1858-1908”.
De keerzijde vertoont de gestylleerde letters R.P.V. (Rijkspolitievereniging) met de omschriften (boven) “HET VADERLAND GETROUWE” en (onder) “BLIJF IK TOT IN DEN DOOD”.

De penning is geslagen bij Begeer.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004