Home -> Medailles -> Politie -> Medaille voor trouwe dienst bij de Rijksveldwacht

Medaille voor trouwe dienst bij de Rijksveldwacht

De Medaille voor trouwe dienst bij de Rijksveldwacht (ook wel Rijksveldwacht-medaille genoemd) werd ingesteld bij Koninklijk besluit no. 22 van 7 april 1909 ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het Korps. De medaille werd toegekend aan alle beambten der Rijksveldwacht, met uitzondering van de Rijksveldwachters-rechercheurs, beneden de rang van Districtscommandant (tevens Inspecteur der Rijksveldwacht) na het volbrengen van eerlijke en trouwe dienst gedurende de tijd van vijfentwintig jaar.

Rijksveldwacht-medailleHet is een zilveren medaille met een middellijn van 35 millimeter. Op de voorzijde staat een vierarmig kruis met aan de top geronde armen. De bovenste arm is grotendeels bedekt door een koninklijke kroon die een schild in het midden van het kruis dekt. Op dit schild is het Rijkswapen afgebeleed. Op de armen van het kruis is de tekst "VOOR / TROUWEN / DIENST" te lezen. Tussen de armen van dit kruis ligt een tweede kruis, gevormd door twee takken van oranjeblaadjes. Op de keerzijde van de medaille zijn het schild en de kroon vervangen door het koninklijke monogram 'W'.

Van de medaille bestaan tevens miniaturen. Deze hebben een middellijn van 16 millimeter.

Naar het batonsoverzicht

Het lint van de medaille is uitzonderlijk op zich: horizontale banen van rood, wit en blauw, doorkliefd door twee smalle verticale oranje banen bij de randen van het lint.

Het ontwerp is van J.F. Küppers. Zijn naam is gestempeld in de onderzijde van de rechter kruisarm aan de voorzijde. De stempel voor de medaille is gesneden door de bekende stempelsnijder J.C. Wienecke en de medailles zijn vervolgens vervaardigd bij ’s Rijks Munt.

Aankondigingen van uitreikingen werden vermeld in "De Rijksveldwacht", het orgaan van de Rijkspolitievereniging (R.P.V.). Dit was de landelijke vakvereniging van de Rijksveldwacht. Deze vereniging is in 1946 opgegaan in de Nederlandse Politiebond (N.P.B.). De Rijksveldwacht verdween echter al eerder van het toneel: zij werd in 1941 door de Duitse bezetter opgeheven.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004