Home -> Medailles -> Politie / Penningen -> Legpenning Korps Rijkspolitie District ‘s-Gravenhage

Legpenning Korps Rijkspolitie District ‘s-Gravenhage

Deze legpenning werd op 19 augustus 1988 door de districtscommandant van ‘s-Gravenhage ingesteld als een beloning voor iedere politieman/-vrouw die zich binnen of buiten de dienst op een bijzondere wijze deed gelden.

De penning is uitgevoerd in brons, 50 millimeter in doorsnede en laat op de voorzijde vier velden zien. In deze velden zijn gekruist de Zuid-Hollandse Leeuw en de springende granaat van het logo der Rijkspolitie te zien. Dit tafereel is omcirkeld door de tekst “KORPS RIJKSPOLITIE DISTRICT ‘S-GRAVENHAGE”.
De keerzijde bavet het opschrift "AANGEBODEN AAN" en heeft daarna ruimte voor het ingraveren van de naam van de ontvanger en datum van uitreiking.

Met de opheffing van de rijkspolitie in 1993 kwam de penning te vervallen.


Literatuur

Müller, E.H. (2004). Voor trouwe plichtsbetrachting. Onderscheidingen van de Nederlandse Politie. Apeldoorn/Blokker: eigen uitgave.
Schouls, L.C. (2008, oktober). Legpenning Korps Rijkspolitie District 's-Gravenhage. Decorare. 20, p. 26.