Home -> Medailles -> Politie -> Politie-Vaardigheidsmedaille

Politie-Vaardigheidsmedaille

In 1937 werd door de Amsterdamsche Politue Gymnastiek- en Sportvereeniging (A.P.G.S.) het Politie Vaardigheidsdiploma (P.V.D.) ingesteld. Aanvankelijk behoorde daarbij een medaille.

Dit is een ronde medaille, 35 millimeter in middellijn. De voorzijde vertoont een naar rechts kijkende Amsterdamse politieagent met een hoge kraag en platte pet (het uniform van de periode 1931-1942). De achterzijde is vlak en draagt het wapenschild van Amsterdam met daaronder “AMSTERDAM”. Langs de rand van de medaille is het omschrift “VOOR LICHAMELIJKE VAARDIGHEID”.

Bij de eerste keer dat het diploma werd behaald, werd de medaille in brons toegekend; bij een derde keer in zilver en bij een vijfde keer in verguld zilver. Bij een tussenliggende toekenning werd een van toepassing zijnde cijfer toegekend, welke op het lint van de medaille werd gedragen.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is standaard voor een Amsterdamse medaille: twee gelijke helften van rood en zwart.

Vermoedelijk is de medaille in 1943 komen te vervallen. Dat de medaille nog tot zeker 1942 is vergeven blijkt uit een artikeltje uit het Tijdschrift voor de Amsterdamse Politie (TAP) van 23 juni 1942 waarin wordt vermeld dat de oude medailles eerst weer dienden te worden ingeleverd alvorens tot het uitreiken van de nieuwe werd overgegaan.

De proeven voor het P.V.D. werden driemaal per jaar afgenomen onder auspiciën van de A.P.G.S. De puntentelling voor de atletiekproeven geschiedden volgens het rooster van de Internationale Atletiek Federatie. Met de vorming van de regionale politiekorpsen in 1994 kwam het P.V.D. volledig te vervallen.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004