Home -> Medailles -> Politie-onderscheidingen

Politie-onderscheidingen

Miniaturen van Agent K. Hansen, Politie Amsterdam: Bronzen Herinneringskruis 1923, Bronzen Herinneringskruis 1938 & Gouden ZwemvaardigheidsmedailleDe Nederlandse overheid kent een drietal organisaties die zich inzetten voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dit zijn de Politie, de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Deze organisaties kennen diverse onderscheidingen.

Politie

Hieronder vallen: de Rijksveldwacht (1858-1941), de gemeentelijke politiekorpsen (1815-1943), de politie in Nederlands-Indië (1825-1950), de Staatspolitie (1943-1945), de gemeentepolitie (1945-1994), de rijkspolitie (1945-1994), de regiopolitie (1994-2014) en de nationale politie (2014-heden), inclusief de daartoe behorende vakbonden en vakverenigingen.

Datum Onderscheiding
2015 Eremedaille voor verdienste politie
2010 Herinneringspenning Hoek van Holland 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond
2008 Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Penning
2006 Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
2004 Ries Straver Penning Politie Hollands Midden
2004 Ambtsjubileumpenning politie Amsterdam-Amstelland
1999 Groepsaward politie Brabant-Noord
1998 Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998
1995 Korpsaward Politie Brabant-Noord
1995 Herinneringsdraagspeld Watersnood 1995 (politie Utrecht)
1991 Gedenkpenning bijstand Marechaussee aan de gemeentepolitie Amsterdam 1966-1991
1991 Gedenkpenning tienjarig bestaan Rijkspolitiemuseum 1981-1991
1988 Herinneringsdraagspeld Reservepolitie 1948-1988
1988 Korpsonderscheiding Gemeentepolitie Amsterdam
1988 Rijkspolitie Award
1987 Legpenning Korps Rijkspolitie District 's-Gravenhage
1984 Herinneringspenning van het 150-jarig bestaan van de Dok- en Havendienstpolitie 1834-1984
1971 Politie-medaille (Gemeente Amsterdam)
1956 Korpsknopen en -broche van het Korps Vrijwillige Politie
1951 Draagspelden voor geoefend en buitengewoon geoefend man der Reserve-Rijkspolitie
1948 Herinneringskruis 1948 Amsterdamse Politie
1943 Onderscheidingsteken voor langdurige dienst (Staatspolitie)
1938 Herinneringskruis 1938 Amsterdamse Politie
1938 Penning van de Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam
1937 Politie Vaardigheidsmedaille (Gemeente Amsterdam)
1937 Gedenkpenning 1936-1937 Departement van Justitie
1936 Herinneringspenning van de Verlovingsfeesten 1936 (Den Haag)
1935 Politie Zwemvaardigheidsmedaille (Gemeente Amsterdam)
1924 Herinneringspenning 1924 Veldpolitie Banjoemas
1924 Herinneringspenning begrafenis Koningin-Moeder Emma 1924 (Delft)
1923 Herinneringskruis 1923 Amsterdamse Politie
1922 Penning van de provinciale afdeling Zeeland van de A.N.P.B., ter herinnering van het 35-jarig bestaan
1913 Kruis voor trouwe politiedienst (A.N.P.B.)
1909 Medaille voor trouwe dienst bij de Rijksveldwacht
1908 Herinneringspenning Korps Rijksveldwacht 1858-1908
1903 Herinneringspenning van Amersfoort 1903
1900 Herinneringspenning vergadering te Utrecht en bezoek aan 's Rijks Munt van de Broederschap van Hoofdkommissarissen en Kommissarissen van Politie in Nederland
1898 Herinneringskruis 1898 Amsterdamse Politie
1896 Bizondere tevredenheidsbetuiging van den Burgemeester, met onderscheidingsteeken
1888 Medaille voor trouwe politiedienst (A.N.P.B.)

Op onbekende datum
? Legpenning gemeentepolitie 's-Gravenhage
? Draagmedaille voor trouwe dienst bij het Korps Vrijwillige Politie (Gemeente Amsterdam)
? Medaille voor trouwe dienst bij het Politiecorps Suriname
? Eerekruis van de Amsterdamsche Politie Gymnastiek- en Sportvereeniging (A.P.G.S.)
? Prijspenning van de Amsterdamsche Politie Gymnastiek- en Sportvereeniging (A.P.G.S.)
? Prijspenning van de Kameraadschapsbond der Nederlandsche Politie
? Lidmaatschapspenning van de Algemeene Nederlandsche Politiebond (A.N.P.B.)
? Draagteken van de Amsterdamsche Politiebond (A.P.B.)

Koninklijke Marechaussee

Datum Onderscheiding
2007 Waarderingsinsigne Koninklijke Marechaussee
2003 Marechaussee-medaille
1954 Erkentelijkheids-Plaquette van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
1940 Gedenkpenning 50-jarig bestaan van het corps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden 1890-1940

Douane

Datum Onderscheiding
2022 Ereteken voor verdienste Nederlandse Douane
2022 Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane
2022 Onderscheidingsteken voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane
2010 Onderscheiding langdurig dienstverband Douane Nederland
2007 Herinneringsmedaille van het Gemeenschappelijke Grenscontroleteam 2005-2007
? Douane Vaardigheidsinsigne

Dienst Justitiële Inrichtingen

Datum Onderscheiding
2017 Medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen