Home -> Medailles -> Politie / Trouwe dienst -> Politie-medaille

Politie-medaille

Ingesteld bij Besluit van de Burgemeester van Amsterdam no. 156 van 19 mei 1971. Hij werd toegekend aan hen, die die zonder wezenlijke onderbreking gedurende een tijdvlak van 25 c.q. 40 jaren werkzaam zijn geweest bij de overheid en die op de dag van hun jubileum werkzaam waren bij de gemeentepolitie Amsterdam.

De medaille werd aanvankelijk alleen aan executief (= het uitvoerend personeel) uitereikt. Pas bij besluit no. 274 van 27 mei 1986 werd de medaille ook voor administratief-/technisch personeel ingesteld. Er werd toen tevens vastgesteld dat de medaille ook verleend kon worden aan hen, die wegens functioneel leeftijdsontslag (flo) of vervroegde vrijwillige uittreding (vvu) de politiedienst hadden verlaten, doch nog niet de pensioengerechtigde leeftijd (= 65 jaar) hadden bereikt.

Nadat de Politiewet 1993 tot stand was gekomen en de gemeente- en rijkspolitie werden opgeheven is de medaille in ongebruik geraakt. Officieel wordt als datum van afschaffing 1 april 1994 gebruikt, aangezien op die datum het regiokorps Amsterdam-Amstelland officieel werd opgericht. De medaille is daarna echter ook nog een enkele keer verleend. Tevens zijn er medailles bekend met data na 1 april 1994. Dit zijn medailles, verleend aan personen die het korps door flo of vvu hadden verlaten en bij hun vertrek de medaille al gehad hebben.

De keerzijde van de Politie-medailleDe gouden (links) en zilveren (rechts) Politie-medailleHet is een achtpuntige ster van stralen, met in het midden een uitgespaarde cirkelvormige ruimte. In deze ruimte bevindt zich een wetboek, waarvoor een geheven ontbloot zwaard. Vanuit het gevest van het zwaard ontspruiten naar beide zeiden een stel oranje-takken in groen emaille. Over de greep en langs de onderzijde van de cirkelvormige ruimte loopt een lint met daarop de tekst "VIGILAT UT QUIESCANT" (hij waakt opdat zij rust hebben).
De keerzijde vertoont een geëmailleerd wapenschild van Amsterdam in de kleuren sabel (=zwart) en keel (=rood). Hieronder is de datum van het ambtsjubileum gegraveerd (het besluit spreekt van data die het begin en eind van het dienstverband aangeven. Ik heb echter nog nooit een medaille gevonden waarop de begindatum is gegraveerd).

De medaille voor het 25-jarig ambtsjubileum is uitgevoerd in verzilverd wit metaal. Die voor het 40 jaar in verguld wit metaal. De medaille voor het 40-jarig ambtsjubileum is aan het lint verbonden door middel van een goudkleurig stedekroontje.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint is Nassau blauw met een 5 mm brede zwarte streep in het midden (het besluit spreekt van blauwgrijs). Als alleen de baton gedragen wordt, dan wordt hierop, in het geval van de vergulde medaille, het cijfer '40' in goudkleurige cijfers gedragen. Het komt voor dat op de baton van de zilveren medaille het zilverkleurige cijfer '25' gedragen wordt. Dit is dus fout!

Er zijn ongeveer 300 gouden en 1200 zilveren medailles verleend.


Literatuur

Besluit van de Burgemeester van Amsterdam, No. 156 van 19 mei 1971
Besluit van de Burgemeester van Amsterdam, No. 270 van 26 juli 1977
Besluit van de Burgemeester van Amsterdam, No. 274 van 27 mei 1986
"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004