Home -> Medailles -> Politie -> Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie

Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie

De medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie is ingesteld bij Koninklijk besluit van 31 maart 2006. Zij wordt toegekend aan de ambtenaar van politie die zonder wezenlijke onderbreking gedurende een periode van 12½, 25 of 40 jaren werkzaam is binnen de Nederlandse politie en is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. Bij Koninklijk besluit van 3 mei 2010 werden de toekenningscriteria uitgebreid tot de bijzondere ambtenaren van politie, te weten de rechercheurs van de Rijksrecherche, die tot dan toe voor toekenning uitgesloten waren.

Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie. Afbeelding: Erik Müller

Het is een ronde, bronzen medaille met een diameter van 35 millimeter. De voorzijde vertoont het politiewapen met links een kroon en de tekst "POLITIE NEDERLAND".
De keerzijde vertoont het rijkswapen.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het 27 millimeter brede lint is blauw met aan weerszijden verticale banen van elk 2 millimeter breed: zwart - rood - wit. De buitenste banen zijn zwart.

Bij 12½-jarige diensttijd wordt de medaille toegekend. Bij 25 of 40 jaar wordt een Romeins cijfer XXV of XL toegekend, welke op het lint gedragen kan worden.

De medaille wordt alleen uitgereikt aan het zogenaamde executieve politiepersoneel. De medaille is niet voor het administratieve- en technische personeel. In de oorspronkelijke versie van het concept-Koninklijk besluit wordt in de toelichting geopperd om voor deze categoriën een legpenning en draagspeld in te stellen.

Legpenning en Insigne voor trouwe en langdurige dienst binnen de Nederlandse Politie

Legpenning voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie. Afbeelding: Erik Müller

Deze bronzen legpenning is qua voorstelling gelijk aan de draagmedaille. Het formaat is echter 50 mm. in diameter. De legpenning wordt gegeven bij 12½ jaar daadwerkelijke dienst als administratief of technisch ambtenaar bij de Nederlandse Politie.

Insigne voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie. Afbeelding: Erik MüllerBij 25 of 40 jaar dienst wordt een respectievelijk zilveren of gouden draaginsigne gegeven. Dit heeft de vorm van het logo van de Nederlandse Politie en is 14 mm. breed en 18 mm. hoog.


Literatuur

"Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie ", Staatsblad 2006, 165
Wijziging van het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie in verband met het van toepassing verklaren van het besluit op de ambtenaar, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Politiewet 1993

Schouls, L.C. (2008, oktober). Waardering: Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie. Decorare. 20, p. 19-20.