Home -> Medailles -> Politie -> Erkentelijkheids-Plaquette van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Erkentelijkheids-Plaquette van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Erkentelijkheids-Plaquette van het Wapen der Koninklijke MarechausseeIngesteld bij Beschikking van de Commandant van het Wapen der Koninklijke Marechaussee van 26 oktober 1954, Litt P-K4. De plaquette werd toegekend in zilver aan hen, die zich door beleid of daden op een zodanige zeer bijzondere wijze voor het Wapen verdienstelijk hebben gemaakt dat zij de erkentelijkheid van het Wapen verdienen. De bronzen plaquette wordt verleend aan hen, die zich door beleid of daden op een zodanige bijzondere lofwaardige wijze voor het Wapen verdienstelijk hebben gemaakt, dat zij de erkentelijkheid van het Wapen verdienen.

De plaquette is rond met aan de voorzijde het logo van de Koninklijke Marechaussee: een springende granaat. Hier omheen het devies van het Wapen: "ZONDER VREES EN ZONDER BLAAM". Langs de rand van de plaquette valt te lezen: "KONINKLIJKE MARECHAUSSEE".

Er zijn tot op heden minstens zeven Erkentelijkheids-Plaquettes uitgereikt.


Literatuur

"Erkentelijkheids-Plaquette Koninklijke Marechaussee", Beschikking van de Commandant van het Wapen der Koninklijke Marechaussee van 26 October 1954, Litt P-K4.
"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004