Home -> Medailles -> Politie -> Herinneringsdraagspeld reserve-politie 1948-1988

Herinneringsdraagspeld reserve-politie 1948-1988

Om het 40-jarig jubileum van de reserve-gemeentepolitie en reserve-rijkspolitie te gedenken werd in 1988 door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de zogenaamde Herinneringsdraagspeld reserve-politie 1948-1988 ingesteld.

Deze speld, ontworpen door de bekende Nederlandse militair stylist Frans Smits, is in october 1988 uitgereikt aan elke in 1988 actieve reservist van rijks- of gemeentepolitie.

De speld symboliseert in de gestyleerde “V” Vrijwilligheid, Vrijheid, Veiligheid en Vrede. Het ontblote zwaard waar deze “V” op rust staat voor de gewapende macht “RP” (rijkspolitie) of “GP” (gemeentepolitie), als beschermers van de “V”s. De zilveren kleur sluit aan bij het zilver waarin de metalen delen van het politie-uniform zijn uitgevoerd.


Literatuur

Müller, E.H. (2004). Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie. Blokker: eigen uitgave.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 49-50.