Home -> Medailles -> Politie -> Gedenkpenning 1936-1937 Departement van Justitie

Gedenkpenning 1936-1937 Departement van Justitie

Ingesteld door het Departement van Justitie en toegekend aan alle leden van de Rijkspolitie (Rijksveldwacht en Marechaussee), die op eenigerlei wijze werkzaam zijn geweest in verband met het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.

Het is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. Hij is door modelleur J.J. van Goor ontworpen en vervaardigd bij Koninklijke Begeer.

De zilveren penning is uitgereikt aan brigadier-majoor Van der Scheer en de brigadiers en Rijksveldwachters die van 19 December tot 7 Januari de Koninklijke Paleiswacht hebben gevormd.
De penning vertoont aan de voorzijde de naar links gewende bustes van Prins Bernhard (in ritmeestersuniform) en Prinses Juliana met het omschrift “JULIANA PRINSES D NEDERLANDEN : BERNHARD PRINS V LIPPE-BIESTERFELD”.
De keerzijde heeft in de bovenste helft de tekst “TER HERINNERING WACHTDIENST KONINKLIJK PALEIS ‘S-GRAVENHAGE 19 DEC 1936 - 7 JAN 1937”. Daaronder staat in een groter lettertype “RIJKSVELDWACHT” en weer daaronder staat de naam van de ontvanger gegraveerd. Langs de bovenrand staat, in hetzelfde lettertype als “RIJKSVELDWACHT”, nog de tekst “DEPARTEMENT VAN JUSTITIE”.

De bronzen penning is uitgereikt aan al het overige personeel dat dienst heeft gedaan op 7 januari.
Zij heeft eenzelfde voorzijde, doch een andere tekst op de keerzijde: “TER HERINNERING AAN DEN VERRICHTEN DIENST TE ‘S-GRAVENHAGE 7 JANUARI 1937”. Tevens is hier langs de bovenrand de tekst “DEPARTEMENT VAN JUSTITIE” zichtbaar. Het woord “RIJKSVELDWACHT” is hier echter weggelaten.

In totaal zijn er 800 penningen uitgereikt. Hierbij is niet bekend hoeveel in zilver en hoeveel in brons.


Literatuur

Müller, E.H. (2004). Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie. Blokker: Eigen uitgave.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 19 [1082/3]