Home -> Medailles -> Politie -> Herinneringskruis 1898 Amsterdamse Politie

Herinneringskruis 1898 Amsterdamse Politie

Deze onderscheiding werd ingesteld door de Amsterdamse "Kommissie voor de huldebetuiging aan de politie" en goedgekeurd bij Mededeeling van den Hoofd-Commissaris no.149 B van 11 september 1898. Het werd toegekend aan de personeelsleden van het Amsterdamse politiekorps, die dienst hebben gedaan tijdens de feesten ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, welke plaatsvonden in de periode van 5 tot 9 september 1898.

Herinneringskruis 1898 in bronsHet werd ontworpen door de heer Justus van Maurik, die als voorbeeld het Expeditiekruis had genomen. Het is een vierarmig kruis, 38,3 millimeter breed, met in het midden een door drie cirkels omgeven medaillon met het linksgewend hoofd van een diadeem dragende Koningin Wilhelmina. Op de armen van het kruis is de tekst "5-9 SEPT. 1898" te lezen. Tussen de armen van het kruis is een brede krans van lauwer- en eikentakken.
Op de keerzijde staat, tussen twee zespuntige sterren, te lezen: "HULDE VAN AMSTELS BURGERIJ AAN DE POLITIE". Onder de onderste zespuntige ster staat in een kleiner lettergrootte: "BEGEER".

Naar het batonsoverzicht

Het lint is 29 millimeter breed, zwart en rood. Hierbij moet opgemerkt worden dat het kruis vaak wordt aangetroffen met de kleuren van het lint andersom. Dit is vaak te danken aan het feit dat de drager het lint op een gegeven moment wegens verkleuring heeft omgedraaid of omdat het lint aan de voorzijde smerig was geworden.

Op 19 januari 1899 werden er, tijdens een ceremonie in de Koopmansbeurs te Amsterdam, 1.228 bronzen kruizen uitgereikt. Mr. S.A. Vening Meinesz, de toenmalige Burgemeester van Amsterdam, kreeg tijdens deze zelfde ceremonie een speciaal exemplaar in goud.

Van het kruis zijn twee verschillende miniaturen bekend. De eerste werd geslagen bij Begeer en had een middellijn van 13,5 millimeter. De voorzijde was gelijk aan het modelkruis, doch de keerzijde verschilde in tekst: "HULDE VAN AMST.BURGERIJ AAN DE POLITIE". Het 16 millimeter brede lint had de kleuren precies tegenovergesteld aan dat van het modelkruis: rood/zwart in plaats van zwart/rood. Aangezien de Amsterdamse dienders deze miniaturen zelf dienden aan te schaffen kwam er al snel gemor over de door Begeer gehanteerde prijs. Hierop gaf Hoofdinspecteur D.J.G. Vreede aan de Amsterdamse juwelier J.A.A. Gerritsen de opdracht om een (goedkoper) miniatuur te maken.
Dit tweede type had een middellijn van 16 millimeter. Op de voorzijde zijn enkele opmerkelijke verschillen met het modelkruis te onderscheiden: de beeltenis van Koningin Wilhelmina is anders en in plaats van in een drievoudige cirkel is haar beeltenis hier geplaatst in een enkele cirkel. De keerzijde is gelijk aan het modelkruis, echter heeft als merkje "JAAG" in plaats van "BEGEER". Ook hier had het 16 millimeter brede lint de tegenovergestelde kleuren rood/zwart.
Van deze laatste miniatuur zijn er ongeveer 1.060 in omloop gekomen en er zijn tevens verguld koperen exemplaren bekend, welke vermoedelijk waren bedoeld als knoopsgatversiersels.

De onderscheiding is terug te vinden in de stamkaartboeken van de Amsterdamse politie onder de vermelding "Herinnerings-draagmedaille Kroningsfeesten".


Oorkonde

 
KRONINGSFEESTEN
 
 
AMSTERDAM
5-9 SEPT'98
 
 
 
HuldE

"UIT ERKENTELIJKHEID VOOR DE BIJZON"
DER LOFFELIJKE WIJZE WAAROP DE AMSTERDAMSCHE
POLITIE IN DE FEESTDAGEN TER GELEGENHEID VAN DE IN"
HULDIGING VAN HARE MAJESTEIT ONZE GELIEFDE KONIN"
GIN HARE ZEER ZWARE TAAK HEEFT VERVULD ZÖO DAT DE
GEESTDRIFT ZICH HEEFT KUNNEN UITEN ZONDER DAT DE
ORDE IS VERSTOORD, BIEDT EENE COMMISSIE VAN AMSTER-
DAMSCHE BURGERS NAMENS DE BURGERIJ AAN,
.....................................................................................
.....................................................................................
DEZE OORKONDE EN HET DAARBIJ BEHOOREND EEREKRUIS AAN

DE COMMISSIE BESTAAT UIT DE HEEREN

        JHR MR C.H. BACKER   EERE VOORZITTER
 

J. BOISSEVAN ............. VOORZITTER
S.P. VAN EEGHEN ..... PENNINGMEESTER
W.J. GEERTSEMA
J.H. VAN EEGHEN
CHARLES BOISSEVAN
MR A. POLAK
DR P.H. RITTER

|   J.A. VELTMAN
|   B.A. ALPHONSE WUBBE
|   C.A. ALEXIS WUBBE
|   C.A.A. DUDOK DE WIT
|   CHR.J. SCHUVER
|   JUSTUS VAN MAURIK
|   D. SIEM JR

NAMENS DE COMMISSIE     

w.g. C.H. Backer

EERE VOORZITTER

w.g. M.G.J. Boissevan

SECRETARIS

MR M.G.J. BOISSEVAN ....... SECRETARIS


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004