Home -> Medailles -> Politie -> Eremedaille voor verdienste politie

Eremedaille voor verdienste politie

De Eremedaille voor verdienste politie is ingesteld bij besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 9 maart 2015, kenmerk 622180. Zij wordt toegekend aan ambtenaren van politie die een uitzonderlijke prestatie van eenheid overstijgend of landelijk belang hebben geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de politie.

Het betreft een dof goudkleurige medaille, bestaande uit een kruis met zeven uitwaaiende armen, de armuiteinden steeds bestaande uit drie punten. Hier overheen ligt een dof gouden cirkel, met daarop het opschrift "WAAKZAAM EN DIENSTBAAR". In het midden is in glanzend goudkleur het logo van de Nederlandse politie (een wetboek met daarover heen een springende granaat).
De keerzijde is vlak.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is blauw met in het midden één smalle gele baan en aan weerszijden van het lint telkens twee smalle gele banen.


Literatuur

"Regeling vergoedingen commissies politie 2020, Staatscourant 2020, nr. 41087
"Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 9 maart 2015, kenmerk 622180, houdende toekenning van de Eremedaille voor verdienste politie aan ambtenaren van politie die een bijzondere politie prestatie hebben geleverd, ofwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse politie (Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie)", Nederlandse Staatscourant, 13 april 2015, nummer 9909.